(+31)040 - 304 60 58

Nieuws

Damon Dinsdag 2 mei

Woede is een nuttige emotie. Je kunt er iets mee bereiken, maar het is wel belangrijk hoe je ermee omgaat. Het Damon Dinsdag fragment van deze week komt uit De waarde van woede. Over opstandigheid en rechtvaardigheid van Nico Koning. Met een voorwoord van Hans Achterhuis.

"En u, lezer, waarom bent u op dit moment niet ook gewoon boos op mensen die boos zijn? Waarom zit u zo rustig en gaat u, in plaats van u op te winden, een boek lezen om die woede beter te begrijpen? Die keuze is een statement. Als u wilt weten wat achter de onvrede van uiteenlopende groepen zit, toont u alleen al daarmee een zekere welwillendheid jegens hen. Wie zich in motieven wil verdiepen, heeft minimaal enige bereidheid tot luisteren en misschien ook nog de intentie om boze mensen waar mogelijk tegemoet te komen op basis van een serieuze weging van hun motieven. Hoe gewoon is dat? Bent u hierin anders dan de meeste anderen?
       In vroeger tijden was er altijd maar een klein aantal mensen in staat om innerlijk even afstand te nemen van de strijdperken waarin ze zich bevonden. Vanuit een filosofische of spirituele onthechting verdiepten deze enkelingen zich in de motieven en argumenten van de ander en probeerden die te wegen. Nu is een dergelijke luisterende houding veel algemener geworden. Sterker nog, moderne samenlevingen kunnen nauwelijks functioneren zonder enig vermogen tot zelfrelativering in conflicten en zonder een minimale bereidheid om de grieven van anderen serieus te nemen. Een wijdere verbreiding van politieke woede gaat samen met een wijdere verbreiding van welwillendheid jegens woedenden, naar het zich laat aanzien.
       Het verband tussen die twee ontwikkelingen is intrigerend. In volgende hoofdstukken zal geprobeerd worden zowel de groei van de woede te begrijpen als van de welwillendheid daartegenover. De samenhang daartussen moet worden gezien tegen de achtergrond van een positievere waardering van woede in het algemeen en van opstandigheid in het bijzonder. Een meer begripvolle bejegening van woedende mensen veronderstelt dat woede-uitingen niet meer worden veroordeeld of gediskwalificeerd als primitief of immoreel, zoals in het verleden vrij algemeen gebruikelijk was."