(+31)040 - 304 60 58

Marx, zó gelezen

Boeken
Marx, zó gelezen

Marx, zó gelezen

Jasper Schaaf
€ 16,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Marx, zó gelezen is een bundel korte stukken over Karl Marx, Friedrich Engels en het marxisme. Dit boek geeft niet zozeer een systematische inleiding in de meest bekende thema's van Marx' historisch materialisme, maar wil nadenken over diverse onderwerpen aan de hand van het lezen van Marx' oorspronkelijk werk.
Marx, zó gelezen bevat uiteenlopende sociale en politiek-filosofische artikelen. Sommige betreffen reflecties over actuele sociaal-economische en politieke onderwerpen. Andere thema's zijn historisch en laten zien hoe Marx de gebeurtenissen van zijn tijd analyseert.
Daarnaast komen zaken aan de orde die men in weinig boeken over Marx en Engels zal vinden. Marx schreef over de doodstraf en Engels over de export van Duitse alcohol van slechte kwaliteit. Zelfs het vraagstuk van ontbossing kan men in het werk van Marx en Engels aantreffen. Deze onderwerpen staan bij hen in een breder sociaal-filosofisch kader en laten kernpunten van hun denken zien.
Een rode draad in Marx, zó gelezen is de dialectische filosofie. De lezer zal aan de hand van de actuele en historische onderwerpen meer vertrouwd raken met deze denkwijze en methode. De hoofdstukken zijn apart van elkaar leesbaar. Ze kunnen helpen een idee te krijgen over welke onderwerpen Marx, Engels en andere marxisten nadachten, zonder te pretenderen dat hier een compleet overzicht wordt gegeven.
Marx wordt hier zó gelezen. De geschriften van de grondleggers van het marxisme bevatten een veelzijdige historische en dialectische filosofie. De bedoeling is dat nadat Marx zó gepresenteerd is, de lezer zelf Marx gaat lezen. Dan kan deze filosofie een belangrijke bijdrage leveren aan het actuele sociale en politieke debat.

Specificaties

ISBN
9789055736454
Auteur(s)
Omvang
160 pagina's
Uitvoering
Paperback
Verschijningsdatum
27 Oktober 2005

Recensies

'Dialectisch denken is denken met een barst', schrijft Jasper Schaaf (1950), sinds maart gemeenteraadslid voor de SP in Groningen. Schaaf is filosoof en schreef boeken over sociale ethiek en dialectiek. De afgelopen jaren publiceerde hij een aantal korte en toegankelijke artikelen over Karl Marx en de dialectiek voor het blad Voorwaarts van de Communistische Jongeren Beweging. Niet iedereen zal dit blad op het nachtkastje hebben liggen en daarom is het goed dat uitgeverij Damon deze stukken opnieuw heeft uitgegeven, onder de titel Marx, z? gelezen. (...)
Schaaf bespreekt aan de hand van Marx actuele thema's, waaronder de doodstraf, drankmisbruik en de vergrijzing. Niet om antwoorden te vinden bij deze negentiende-eeuwse denker, maar juist om bestaande oordelen van lezers open te breken. Hoe mensen denken, is erg afhankelijk van de omstandigheden waarin zij leven. Tegelijk zijn het de mensen z?lf die de omstandigheden veranderen. En daarmee veranderen mensen ook zichzelf en is ieder mens zijn eigen opvoeder. In Marx, z? gelezen doet Schaaf een interessante poging om niet de waarheden van Marx te presenteren, maar lezers z?lf hun gedachten te laten vormen over de oude meester. En juist op die manier te laten kennismaken met Marx' dialectische denken.
Ronald van Raak in Spanning, kaderblad van de SP.

Veilig betalen met

Veilig betalen met
Webshop keurmerk
Webshop keurmerk