040 - 304 60 58

Belijdenissen (gebonden uitgave)

Gebonden uitgave met stofomslag en leeslint

Boeken

Belijdenissen (gebonden uitgave)

Gebonden uitgave met stofomslag en leeslint

Aurelius Augustinus
€ 39,90

Tijdelijk uitverkocht
Dit product is tijdelijk uitverkocht

Product omschrijving

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven

De Belijdenissen van Augustinus (354-430) worden algemeen gezien als een hoogtepunt in de wereldliteratuur. Door de eeuwen heen blijft het werk lezers aanspreken tot op vandaag. Als Augustinus een paar jaar bisschop van Hippo Regius in Noord-Afrika is, schrijft hij in grote openheid over zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis een boek dat getuigt van diep inzicht en grote literaire kwaliteit. Hij laat zich kennen als een zoekende mens en gelovige. In de Belijdenissen roept hij zijn lezers op om zich te bezinnen op fundamentele waarden van de christelijke traditie.
    Wanneer Augustinus zijn Belijdenissen schrijft, leest hij als het ware zijn eigen leven. Daarin is veel autobiografisch materiaal te vinden, maar er is meer. Het gaat hem in dit werk om te begrijpen wie God voor hem is en hoe deze God door alle ervaringen heen bezig was hem te scheppen naar zijn beeld en gelijkenis (Gn 1,26). In die woorden uit het scheppingsverhaal legt Augustinus de dynamiek van Gods roepen en van zijn eigen antwoord daarop. Daarom vragen de Belijdenissen er eigenlijk om dat je bij het lezen ook jezelf in het geding brengt en je eigen leven wilt leren zien in dat licht van God. Anders zou je Augustinus verkeerd begrijpen.

In de twintigste eeuw is het werk minstens vijfmaal in het Nederlands vertaald en in minstens 21 uitgaven aangeboden. Toch werd na bijna een halve eeuw de tijd rijp bevonden voor een volledig nieuwe Nederlandse vertaling. Wim Sleddens heeft met veel zorg het vaak moeilijke Latijn van Augustinus zoveel mogelijk in helder en eenvoudig Nederlands kunnen omzetten.


Vertaler Wim Sleddens had een interview met Joop van der Elst over de Belijdenissen. U kunt het hier terugluisteren: KLIK HIER

Daarnaast intervieuwde Joop van der Elst ook Joke Gehlen - Springorum over de Belijdenissen. U kunt het interview hier beluisteren:

Specificaties

ISBN
9789055739158
Oorsponkelijke titel
Confessiones
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
352 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave met stofomslag en leeslint
Verschijningsdatum
04 April 2018
Verschenen in de serie

Recensies

In: Onderweg, mei 2015
"Aurelius Augustinus is vooral bekend vanwege zijn Belijdenissen (Confessiones). Augustijn Wim Sleddens verzorgde er in 2009 een nieuwe, goed leesbare vertaling van."
Heleen Sytsma-van Loo

Tijdschrift voor Theologie, april 2012
Wie deze vertaling van Wim Sleddens leest, zou wel eens de indruk kunnen krijgen dat Augustinus de Belijdenissen in het Nederlands schreef. Op een meesterlijke wijze slaagde Sleddens er immers in om het subtiele evenwicht te vinden tussen trouw aan de Latijnse tekst van het einde van vierde eeuw en ons hedendaags Nederlands taalaanvoelen. Enerzijds getuigt deze vertaling van een diep inzicht in de tekst van Augustinus. Nauwgezet volgt Sleddens de inhoudelijke lijn van de oorspronkelijke tekst. Bovendien slaagt hij er in om de hoge literaire kwaliteit van de Latijnse tekst naar het Nederlands om te zetten. Anderzijds leest de Nederlandse vertaling helder, ongecompliceerd, trefzeker, fris en vlot, zelfs meeslepend. Daarom is deze tekst zowel geschikt voor een grondige studie van dit geschrift van Augustinus als voor een niet-gespecialiseerd publiek, om het te lezen met jongeren of in de pastoraal. Dit laatste wordt tevens gefaciliteerd door een  handzame en instructieve inleiding. Kortom een nieuwe klassieke vertaling is geboren.
Anthony Dupont

In: De Civitate, jrg.61 nr.4, maart 2011
"Vorig jaar heeft uitgeverij Damon een nieuwe vertaling gepubliceerd, van de hand van de Augustijn Wim Sleddens. Deze vertaling is wat mij betreft zeer geslaagd. Sleddens hanteert een eigentijds woordgebruik en verknipt het Latijnse proza tot zinnen van een normale lengte. Daarnaast zijn in de tekst tussenkopjes aangebracht, wat de leesbaarheid ook ten goede komt."
Jeanrique Fahner

In: Benedictijns Tijdschrift, nr.4 2010
"De Confessiones vormen een monument van en voor de zoekende gelovige, een hoogtepunt in de wereldliteratuur. Vijf keer werd dit werk in de twintigste eeuw opnieuw vertaald; nu weer opnieuw. Het bewijst de blijvende actualiteit van Augustinus."
FB

In: Vox Voetianorum, jrg.34, nr.1, november 2010
"Een algemeen oordeel over de vertaling van Sleddens is dat het een bijzonder verzorgde uitgave is geworden. Het is netjes ingebonden met leeslint en met mooie stofomslag. Maar ook binnenin is het een uitstekende uitgave geworden. Door gebruik te maken van kopjes, aantekeningen in de kantlijn en dikgedrukte paragraafnummering is de vertaling erg overzichtelijk. Tevens zijn er registers ingevoegd, wat bij Wijdeveld ontbrak."
(...)
"De vertaling leest erg goed. Sleddens is zo vrij geweest om meer punten te gebruiken dan Augustinus heeft gedaan, wat de leesbaarheid erg ten goede komt."
Peter Wijnberger

In: Interpretatie, december 2010
"Sleddens wil met zijn vertaling een voor mensen van deze tijd leesbare vertaling maken. Hij stelt dat elke generatie op een eigen manier in contact treedt met het werk in een nieuwe formulering wil horen. Een van de manieren waarop Sleddens dit wil bereiken is door zo veel mogelijk korte zinnen te gebruiken. Op die manier helpt hij de lezers om de vaak brede wegen van de lange zinnen van Augustinus beter te volgen.
Bart J. Koet

In: De Wekker, augustus 2010, jrg.119 nr17
"Nu was dit boek al beschikbaar in een Nederlandse vertaling. Maar de vertaler van deze editie dwingt toch respect af met zijn vertaling. En van een goed boek is het alleen maar goed als er meer vertalingen van beschikbaar zijn. Deze uitgave leest zeer gemakkelijk en maakt daarmee Augustinus toegankelijk voor een volgende generatie. En dat is mooi, want van deze kerkvader valt  heel, heel veel te lezen."
C.C. den Hertog

In: Protestants Nederland, jrg 76, nr.6/7, juni/juli 2010
"Van al zijn werken zijn de Confessiones (betekenis: belijdenis of lofprijzing) het meest bekend. Wie het leest, komt onder de indruk van de openheid van geest en de betrokkenheid van hart. Boek X zou eigenlijk tot de verplichte stof voor het godsdienstonderwijs op het voortgezet onderwijs moeten behoren."
(...)
"De 'Belijdenissen' is een boek waardoor je als lezer uitgenodigd wordt jezelf te zien in het licht van God."
(...)
"Wim Sleddens heeft 15 jaar aan zijn vertaling gewerkt. Wat hem voor ogen stond is een - al was het maar voor even - vertaling die eigentijds is. Al weet hij als geen ander dat Augustinus weerbarstig zal blijven. Het is zijn poging om voor de hedendaagse mens het gesprek dat Augustinus met God en zichzelf voert aan het hart te leggen. Tolle lege."
Ds W. van Weelden

In: CV Koers, 07-2009
"De autobiografie van Augustinus, de Belijdenissen, is met recht een van de meest klassieke werken uit de geschiedenis van het christendom."
(...)
"Het verhaal van zijn zoektocht is een app?l aan anderen om wakker te worden", concludeert Sleddens, die in zijn mooie inleiding tal van aspecten van de Belijdenissen uit de doeken doet. Dat verrijkt en verheldert het lezen van dit grootse boekwerk."
Tjerk de Reus

Friesch dagblad, 12 mei 2009
"De vertaling van de Confessiones is een grote prestatie. Dat neemt niet weg dat er hier en daar wel wat op is af te dingen."
(...)
"Maar dat is detailkritiek bij dit prachtige boek."
Wessel ten Boom

In: Reformatorisch Dagblad, 22 April 2009
"Uitgeverij Damon levert in samenwerking met het Augustijns Instituut in Eindhoven opnieuw topklasse in het vertaalwerk. De werken zijn voorzien van kundige inleidingen en voorzien van voetnoten."
Klaas van der Zwaag