(+31)040 - 304 60 58

Je borsten zijn zoeter dan wijn

Commentaar op Hooglied

Boeken
Je borsten zijn zoeter dan wijn

Je borsten zijn zoeter dan wijn

Commentaar op Hooglied

Gregorius de Grote
€ 17,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Voor een interview met de vertaler, zie de volgende link: 
http://www.eo.nl/radio5/programmas/eyeopener/aflevering-detail/eye-opener-e126dd1f1a/

Het bijbelboek Hooglied gaat over de romantische, soms zelfs erotische liefde tussen een hij en een zij, een bruidegom en een bruid. Die hij en die zij zijn in de loop van de eeuwen op verschillende manieren geïnterpreteerd. Zo kunnen ze verwijzen naar God en de ziel. Ze kunnen ook verwijzen naar Gods volk en God zoals feministische theologen suggereren. Gregorius de Grote (ca. 540-604) legt de bruidegom en de bruid uit als Christus en de kerk. Hij doet dat in zijn commentaar op Hooglied. Van dit commentaar is helaas niet meer over dan een uitvoerige inleiding en een uitleg van de eerste verzen. De rest is verloren gegaan. Toch is de tekst van belang. Hij laat zien hoe de bijbel in Gregorius' tijd werd uitgelegd en waarop bij het schrijven van een bijbelcommentaar vooral werd gelet. Hooglied is voor Gregorius een leerzaam en hartverwarmend boek. Wie bereid is om de tekst samen met Gregorius zorgvuldig te lezen en te interpreteren, zal er veel inspiratie aan opdoen. "Het is een lied waarin we onze band met God bezingen," zegt hij. "Dit lied is verhevener dan alle andere liederen, in die zin dat het wordt gezongen op een bruiloft die verhevener en feestelijker is dan alle andere bruiloften. Gewone liederen zorgen ervoor dat je fouten vermijdt, Hooglied dat je rijkelijk van deugden wordt voorzien. Gewone liederen zorgen ervoor dat je oppast voor de vijand, Hooglied dat je je beminde uit vertrouwde liefde omarmt."

Gregorius' commentaar op Hooglied werd niet eerder in het Nederlands vertaald. De titel Je borsten zijn zoeter dan wijn is ontleend aan Hooglied 1,1 (2).


Inhoud
Inleiding
Hooglied
De auteur van het commentaar op Hooglied
Het commentaar op Hooglied
Enkele hoofdthema's
Gregorius' visie op de bijbel
Gregorius' bronnen
    1 Origenes
    2 Aponius
    3 Gregorius' eigen werk
Tekst en vertaling

Literatuur
Praktische informatie

 

Joop van der Elst in gesprek met Joost van Neer over 'Je borsten zijn zoeter dan wijn'

Specificaties

ISBN
9789055738205
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
147 pagina's
Uitvoering
Gebonden met stofomslag
Verschijningsdatum
17 September 2007

Recensies

In: http://www.christusrex.be/
"Damon geeft schitterende vertalingen van teksten uit. Het is ronduit verbluffend waaraan ze zich wagen. Neem nu dit uiterst interessante traktaatje van paus Gregorius de Grote, een van de belangrijke commentatoren van het Hooglied. Gregorius ligt mee aan de basis van de metaforische verklaring van het boekje waarbij bruidegom en bruis uitgelegd worden als Christus en de Kerk. Helaas is de volledige commentaar niet bewaard. Het gaat slechts om een fragment, het begin. Daarin legt Gregorius zijn methode uit en dat maakt het theologisch zo uitermate interessant. In de voorbeeldige uitgave is ook de Latijnse tekst opgenomen, naast een verhelderende commentaar bij Gregorius' tekst."
Hans Geybels

In: Benedictijns tijdschrift, 2009/1
"Meerwaarde van de Damonuitgave zijn ongetwijfeld de latijnse grondtekst als paralleltekst en de leerrijke inleiding van G. Bartelink, die de inspiratie en de hoofdthema's van de tekst belicht en wijst op de sporen van de orale stijl."
GM

In: rkkerk.nl. jrg.6, nr. 5 (14 maart 2008)
"Het boek is mooi vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer en Anke Tigchelaar. De bekende classicus Gerard Bartelink zorgde voor een voorbeeldige inleiding. Aanbevolen!"


In: NBD|Biblion, 7 december 2007
"Na een gedegen inleiding volgt de eigenlijke tekst van Gregorius. [...] Deze tweetalige uitgave (links de originele Latijnse tekst, rechts de vertaling) is een goed en zeer toegankelijk voorbeeld van allegorische bijbeluitleg. Daarnaast komen, dankzij de vertalers, op overtuigende wijze de kwaliteiten van Gregorius als schrijver naar voren. Een zeer verzorgde uitgave van een voor het eerst in het Nederlands vertaalde tekst"
(W.H.J. van Stiphout)


In: Katholiek Nieuwsblad, nr. 43 (26 oktober 2007)
"Van het commentaar van paus Gregorius de Grote op het Hooglied (ca. 540-604) hebben we niet zoveel meer over. Maar wat er nog is, is nu in het Nederlands te krijgen met de oorspronkelijke tekst ernaast. Dat is handig, want Gregorius schrijft een eenvoudig Latijn, zodat deze uitgave een echte meerwaarde geeft boven alleen een vertaling. Zo kunnen we rechtstreeks kennis maken met Gregorius' kunst van interpreteren en verklaren.
[...]
Hoe dan ook, goed dat dit inspirerende tractaatje zo bereikbaar gemaakt is."
(HR)

Veilig betalen met

Veilig betalen met
Webshop keurmerk
Webshop keurmerk