(+31)040 - 304 60 58

Debatten over God en wereld

Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix

Boeken

Debatten over God en wereld

Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix

Aurelius Augustinus
€ 19,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven

Vertaald en toegelicht door Roald Dijkstra en Vincent Hunink
Ingeleid door Hans van Reisen


Heeft God alle dingen geschapen? Of is onze wereld, met alle kwaad en ellende daarin, het werk van een tegengestelde, vijandige macht? En zo ja, hoe kunnen we ons daaruit bevrijden?

Brandende kwesties, waarover ten tijde van Aurelius Augustinus (354-430) fel werd gedebatteerd. Vooral de manicheeërs, volgelingen van Mani, een oosterse charismatische leider uit de 3e eeuw, kozen voor een radicale dualistische visie: de aarde als strijdtoneel van goed en kwaad. In veel van Augustinus’ geschriften worden hun opvattingen hartstochtelijk bestreden. Vaak is dat eenrichtingsverkeer.

Maar niet altijd. Soms vonden publieke debatten plaats, waarin Augustinus het in het openbaar opnam tegen invloedrijke manicheeërs. De discussie werd dan uitgeschreven en bewaard als deel van zijn oeuvre. Dit boek biedt voor het eerst een Nederlandse vertaling van zulke teksten. Niet alleen Augustinus voert hier het woord, we horen ook de manicheeërs zelf. Twee unieke, 4e-eeuwse live debatten over wezenlijke vragen. Waarbij de vonken er vanaf vliegen.

Specificaties

ISBN
9789463400305
Oorsponkelijke titel
Acta contra Fortunatum manichaeum & Contra Felicem manichaeum
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
168 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave met stofomslag
Verschijningsdatum
18 Januari 2017
Verschenen in de serie

Recensies

In: NBD Biblion, 16 maart 2017
"Dankzij de glasheldere inleiding en vertaling komen deze oude en zeker niet gemakkelijke teksten voor de moderne mens, die wederom worstelt met vragen omtrent zijn verantwoordelijkheid en de zin van het leven, goed naar voren. Voor filosofische fijnproevers. Verzorgde, gebonden uitgave met leeslint."
Dr. E. Sengers

In: Nederlands Dagblad, 10 maart 2017
"De kerkvader Aurelius Augustinus (354-430) ging de confrontatie met andersdenkenden niet uit de weg. In geschreven bronnen trekt hij fel van leer. Maar ook in publieke debatten was hij goed van de tongriem gesneden, zo blijkt uit twee in het Nederlands vertaalde verslagen die in deze fraaie uitgave gebundeld zijn. Beide opponenten zijn aanhangers van
Mani (216-276), zogenaamde ‘manicheeërs’, die zich presenteerden als een ‘alternatieve kerk’. Augustinus wist met wie
hij sprak in deze debatten. Hij had zelf jarenlang verkeerd in manichese kringen. De uitgebreide inleiding van Hans van
Reisen vertelt daar meer over. Ook gaat hij in op de achtergronden van de twee debatten. De vertaling is vlot en geeft je het gevoel erbij te zijn, bijvoorbeeld: ‘Augustinus: “Aha, u heb u dus vergist (…).’’ Felix: “Voor het moment zat ik er even naast (…).”’"
Martin Boon

Op: http://www.boekhandelwesterhof.nl/
"Bovenal ervaar ik de pastorale toon van Augustinus en de manier waarop hij discussieert met de beide mannen, die qua kennis sterk van elkaar verschillen. Het fraai gebonden boek is met name bedoeld voor mensen die veel belangstelling hebben voor het werk van Augustinus. Rest te vermelden dat de vertaling is van de bekende Vincent Hunink en Roald Dijkstra en de uitgebreide inleiding van Hans van Reisen."
Jenno Sijtsma

In: Soteria, september 2017
"Het is prachtig dat er in deze geseculeerde tijd nog oog is om oude christelijke werken voor het Nederlandstalige publiek toegankelijk te maken. Voor het eerst in 1600 jaar tijd hebben Roald Dijkstra en Vincent Hunink dat met Augustinus' Acta contra Fortunatum manichaeum en Acta contra Felicem manichaeum gedaan. Het resultaat mag er zijn.
(...)
Veel onderwerpen in deze debatten krijgen vandaag nog steeds belangstelling. Deze publicatie van de debatten is daarom toe te juichen. Door de gedegen binding, het fraaie inleglint en een uitvoerig register van de aangehaalde bijbelteksten kenmerkt dit boek zich als professionele uitvoering."
Raymond R. Hausoul