(+31)040 - 304 60 58

Over de Tien Woorden

Boeken

Over de Tien Woorden

Philo van Alexandrië
€ 24,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Verschenen in de serie: DAMON Klassiek

De joodse filosoof en theoloog Philo van Alexandrië (20/15 v. Chr. - 50 n. Chr.) leefde in twee werelden. Hij was geworteld in het jodendom, maar maakte tegelijkertijd deel uit van de hellenistische cultuur, die in Alexandrië haar hoogtepunt had bereikt. Tussen beide trachtte hij een brug te slaan. Hij probeerde het joodse geloof te vertolken op een eigentijdse manier, zodat het in die cultuur begrepen en hopelijk aanvaard zou worden.
Hij was de eerste die een uitgebreide systematische studie over de joodse Wet schreef. De Tien Woorden of Tien Geboden uit Exodus 20 vormen hiervan de kern. Alle andere geboden en voorschriften zijn volgens hem hiertoe te herleiden. Zijn tractaat De decalogo, dat aan de Tien Woorden gewijd is, verschijnt hier voor het eerst in een Nederlandse vertaling.
De Tien Geboden hebben ook buiten het jodendom en christendom een grote invloed gehad. Philo's verklaring biedt interessante stof voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van het jodendom en vroege christendom, in filosofie en ethiek.

Specificaties

ISBN
9789460360244
Oorsponkelijke titel
De Decalogo
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
152 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
17 Mei 2011
Verschenen in de serie

Recensies

Op: http://www.boekhandelwesterhof.nl/site/2016/04/philo-van-alexandrie-over-de-tien-woorden/ april 2016
"Evenals het voorgaande boek van Philo over Het leven van Mozes is ook dit boek, – weliswaar enkele jaren geleden verschenen -, toch een indrukwekkend werk, waarin we lezen hoe Philo van Alexandrië over de Tora en in dit boek dus met name over de Tien Woorden dacht en schreef. (...) Het boek is fraai gebonden uitgegeven en de eerste helft van het boek bestaat uit een boeiende inleiding van de hand van vertaler Dr. F. Ledegang, die het boek ook van niet minder dan 556 soms uitgebreide noten voorzag, met een viertal registers en uitgebreide literatuur."
ds. Jenno Sijtsma

In: The Studia Philonica Annual 26 (2014)
"The elegantly produced volume…
(...) Readers of Dutch will be grateful to the author and his publisher for undertaking this project and it is to be hoped that further Philonic treatises will follow. There are plenty to choose from.”
David T. Runia

In: Filosofie, mei/juni 2013 
"Het boek van Philo over de geboden van de Wet is een deel, het zevende, uit de serie Damon Klassiek. De inleiding is helder en duidelijk en de vertaling voortreffelijk vooral vanwege het bijzonder gedegen en bruikbare commentaar. Wellicht ook omdat Philo zelf met het oog op een breed publiek schreef en het verstaat om ingewikkelde wijsgerige kwesties helder uiteen te zetten."
Dr. Charles Vergeer

In: Herademing, jrg.20 nr.76, juni 2012
"Boeiende lectuur, helder vertaald en uitvoerig ingeleid en toegelicht."
dr. Wim Reedijk

In: Reformatorisch Dagblad, 20 januari 2012
"De vertaling wordt fraai uitgevoerd op de markt gebracht, stevig ingebonden en voorzien van een leeslint."
Harry Groenenboom

In: Vox Voetianorum, januari 2012
"Ledegang heeft een prachtige uitgave verzorgd, die ook nog eens verschenen is in een editie die het oog streelt. Los daarvan is het boek van Philo aan te raden voor wie geïnteresseerd is in de Umwelt van het Nieuwe Testament."
Peter Wijnberger

In: NBD Biblion, 28-11-2011
"Philo van Alexandrië (20/15 v. Chr.-ca. 50 n.Chr.) was een joodse filosoof/theoloog die poogde een brug te slaan tussen het joodse geloof en de hellenistische cultuur en filosofie. In zijn uitstekende inleiding schetst Ledegang, gespecialiseerd in de Alexandrijnse theologie, de positie van de joden in het oude Egypte en de wijze waarop zij in het hellenistische cultuurgebied vorm gaven aan hun geloof. Philo is de vader van de allegorische bijbeluitleg. Ledegang geeft inzicht in zijn denken, dat beïnvloed werd door Plato en de Stoa. In zijn knappe boek roert Philo algemene vragen aan: waarom gaf God de Geboden juist in de woestijn, waarom rechtstreeks, waarom richt Hij zich tot de individuele mens, waarom is het aantal tien? Met thema's als de harmonische ordening van de kosmos, harmonie onder de mensen, mono- en polytheïsme, God als Schepper en Vader toont Philo een brede blik te hebben. Philo's tekst en Ledegangs inleiding zijn belangrijk omdat ze inzicht geven in oud denken dat nog altijd veel hedendaags denken beïnvloedt."
Drs. J. Kleisen

In: Kerkblad van het Noorden, 30 september 2011
"Een kennisnemen van deze oude joodse uitleg van het sabbatsgebod en de andere geboden van de Decaloog is zeker waardevol. Het is een uitleg uit de tijd waarin ook de geschriften van het Nieuwe Testament zijn ontstaan. Het kan ons mogelijk helpen bij een beter verstaan van die geschriften. Daarbij denk ik vooral aan het woord 'natuur' zoals door de apostel Paulus wordt gebuikt in zijn brieven."
D.J. Steensma

In: Levend Joods Geloof, jrg.58 nr.1, september 2011
"De vertaling van Philo is zonder meer leesbaar en zeker de moeite waard. Het bevat een interpretatie van de tien geboden die ook vandaag nog stof tot denken biedt. Al is het maar als startpunt voor een excursie naar een onderbelichte periode in de joodse traditie."
Albert Ringer


In: Friesch Dagblad, 2 juli 2011
"Deze uitgave is verzorgd door F. Ledegang, de Originesspecialist, die ook een kenner van Philo blijkt. Hij schreef niet alleen een prettige en informatieve inleiding, ook vertaalde hij de tekst en voorzag die met ijverige acribie van voetnoten. Ook qua editietechniek is dit boek van klassieke allure."
Tjerk de Reus