(+31)040 - 304 60 58

De goede geur van Christus

Preken over heiligen

Boeken

De goede geur van Christus

Preken over heiligen

Aurelius Augustinus
€ 44,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar deze havenstad om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard. Ze sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg.
Voor deze bundel werden preken uitgekozen van de sermones de sanctis. In deze groep preken staan heiligen centraal. Dit boek bevat de vertaling van 36 preken over heiligen, van wie - op een enkele uitzondering na - de gedachtenis werd gevierd tussen 1 januari en 30 juni. Het zijn bijna allemaal parels van redenaarskunst. Augustinus was blijkbaar goed gemotiveerd  voor een feestelijke preek op dagen, waarop gelovigen bijeenkwamen ter gedachtenis van een bijzondere heilige. Van sommigen van hen wordt tegenwoordig nog steeds op dezelfde dag van het jaar als toen de naam in ere gehouden.
Van verreweg de meeste preken verschijnt in dit boek de eerste Nederlandse vertaling; van drie preken werden de Latijnse teksten zelfs pas in de afgelopen twee decennia teruggevonden in Mainz en Erfurt.
De meeste heiligen in deze bundel stierven als martelaar een gewelddadige dood. Voor hun christelijke levensovertuiging werden zij lichamelijk gekweld en offerden zij hun eigen leven op. Augustinus verbindt de glans van hun leven met de goede geur van Christus (2 Kor 2,14-15). En zoals het gaat met flesjes geurende olie: hoe meer ze worden gebroken, des te meer verspreidt zich de geur (sermo 273,5).

Specificaties

ISBN
9789055739844
Oorsponkelijke titel
Sermones de sanctis 273-299C
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
384 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
01 Juni 2010
Verschenen in de serie

Recensies

In: Kerk en theologie, jrg.62 nr.3, juli 2011
"Het is de moeite waard om de preken van Augustinus te bestuderen met de vraag, welke rol de heiligen in zijn preken/theologie spelen. Heiligen komen daarin naar voren als voorbeelden die navolging verdienen."
(...)
"De vertalingen zijn goed verzorgd."
Arie Kooijman

In: Interpretatie, april 2011
"De vertaling is het product van een bijzonder samenwerkingsverband gedurende een groot aantal jaren (pag.34-35). Het Augustijns Instituut is te feliciteren met deze uitgave en met het feit dat het hun telkens weer lukt om met behulp van vertalingen Augustinus tot spreken te laten komen voor volgende generaties."
Bart J. Koet

In: NBD Biblion, 15 december 2010
"De preken van Augustinus (354-430) sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg."
(...)
"De preken zijn een prachtige staalkaart van redenaarskunst en zodanig vertaald dat zij zeer geschikt zijn om voor te lezen. Bronnenuitgave, interessant voor studie van het vroege christendom en ook voor gebruik in de moderne catechese en de liturgie; Augustinus en heiligen hebben ons wat te vertellen. Bevat uitgebreide inleiding, notenapparaat en register op Bijbelteksten. De vertalers en bewerkers hebben hun sporen verdiend in de studie der klassieke talen."

Op: http://www.christusrex.be/
"Vele van die preken zijn nooit eerder vertaald en verschijnen nu voor het eerst in het Nederlands. En wat voor een uitgave! Het werk wordt uitgebreid ingeleid en is verder voorzien van een ampel kritisch apparaat. Dat is vanzelfsprekend geen overbodige luxe. Dit mag een voorbeeldige uitgave heten." 

Op: boekhandelwesterhof.nl
"Dit prachtige boek vol krachtige preken roept de christen op alert te zijn. 'Word wakker, christenharten! Dien God bij wie geen dienst nutteloos is en geen gevaar onvruchtbaar. De soldaat van de wereld zal door de dood in de strijd de beloning mislopen, de soldaat van Christus vindt juist door de dood de beloning,' zo spreekt hij. En ook hier blijkt hoe actueel deze oproep en deze boodschap is."
Jenno Sijtsma

In: 't Pallieterke, 8 september 2010
"De preken over de heiligen zijn nu in het Nederlands vertaald en gebundeld. Gelukkig zijn ze voorzien van een degelijke inleiding: dat is zeer zeker nodig. Via de inleiding worden de preken in hun tijdskader geplaatst."
(...)
"De vertaalde teksten zijn in een helder Nederlands, de vertalers hadden de bedoeling de preek als redevoering te behouden. In de vertaling is gestreefd de teksten geschikt te maken om voor te lezen."
(...)
"Het is zeker een verrijking dat de teksten in het Nederlands beschikbaar zijn. We hebben hier al eerder de lof gezongen van uitgeverij Damon, die zo'n publicatie verzorgt. Ze verdienen die lof."

In: Katholiek Nieuwsblad, 11 juni 2010
"Augustinus is altijd boeiend om te lezen, maar deze teksten werpen ook een licht op de ontwikkeling van de heiligenverering ('heiligen' betekent hier haast hetzelfde als 'martelaar') en de christelijke geschiedenis."