(+31)040 - 304 60 58

Naar eer en geweten

Geestelijke verzorging en de morele vorming in de krijgsmacht

Boeken

Naar eer en geweten

Geestelijke verzorging en de morele vorming in de krijgsmacht

Ger Wildering , René de Boer , Jan Peter van Bruggen
€ 24,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Van militairen wordt een vergaande inzet gevraagd, en daarbij dragen zij - zeker tijdens uitzending - grote verantwoordelijkheid. Hoe worden ze in staat gesteld om te doen en te geven wat soms ver uitgaat boven wat normaal en voorstelbaar is? Dit boek gaat over de morele vorming van militairen. De Geestelijke Verzorging is er om hen bij te staan. Hoe kan, en hoe moet de Geestelijke Verzorging haar taak ten aanzien van militairen invullen? Vanuit de wetenschap (ethiek en filosofie) wordt het terrein verkend en belicht waar militairen en geestelijke verzorgers hun werk doen. Dit gebeurt vanuit rooms-katholiek, protestants-christelijk en humanistisch perspectief.

Onderwerpen die hierbij de aandacht krijgen zijn:

  • Het geweten van de militair, welke plaats wordt hieraan toegekend in de krijgsmacht? En hoe moet de gewetensvorming van de militair er uit zien?
  • De toepassing van geweld en het eigen geweten. De morele vorming en de rol hierbij van de geestelijk verzorger.
  • Geestelijke weerbaarheid, hoe imitatie en inspiratie hierop inspelen, en hoe morele competentie en erosie hiermee verband houden.
  • Ook geven drie Diensten acte de présence. Achtereenvolgens geven de Joodse GV, de Hindoe GV en  de Islam GV inzicht in hun ethische bronnen en hun manier van werken.

Van de volgende auteurs is een bijdrage in dit boek opgenomen: Fred van Iersel, Ger Wildering,  Theo Boer, Pieter Vos, Joachim Duyndam, Jan Hein Mooren, R. Evers, Hari Rambaran en Ria Bijl.

Deze bundel is uitgegeven in opdracht van de Hoofden van Dienst van de Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht.

Specificaties

ISBN
9789460360466
Auteur(s)
Omvang
212 pagina's
Uitvoering
Paperback
Verschijningsdatum
16 April 2012

Recensies

In: Tijdschrift voor Theologie, herfst 2013
"
In tien hoofdstukken nemen de verschillende  auteurs de lezer mee doorheen vele aspecten van morele vorming en geestelijke verzorging. Wat opvalt, naast het christelijk-ethische luik, is de openheid in dit boek voor een multireligieuze invalshoek: het omvat niet enkel bijdragen vanuit christelijke hoek, maar laat ook Joodse, hindoeïstische en islamitische geestelijke verzorgers aan het woord. Dit biedt een boeiende blik op de geestelijke verzorging vanuit elk specifiek gezichtspunt, maar ook op het hanteren van oorlog en geweld binnen de verschillende tradities. Het niveau van de bijdragen is uitmuntend. 
(...)
De wetenschappelijke degelijkheid van het boek belemmert nooit de leesbaarheid ervan. Het vraagt de aandacht van de lezer, maar is niet ondoordringbaar, waardoor het zijn doel – een handboek zijn voor geestelijke verzorging in de Nederlandse krijgsmacht – ook zeker haalt. Kortom, een zeer geslaagde publicatie waar hopelijk snel een vervolg op komt, want hiermee is zeker niet alles gezegd en geschreven."
Wim Smit

In: Tijdschrift Geestelijke Verzorging, jrg.16 nr.69
"Dat neemt niet weg dat er pareltjes van wijsheid in Naar eer en geweten te vinden zijn, zoals de opmerking dat morele dilemma's naar hun inhoud professionele dilemma's zijn, maar dat die daarin juist altijd op het betrekkingsniveau afspelen en dus op het persoonlijke vlak. Een opmerking die precies formuleert waar iedere beroepsgroep die werkt op het scherpst van de snede mee te maken heeft."
(...)
"Juist doordat in deze bijdragen de blik wordt verschoven van de militair naar de mens, zijn deze bijdragen ook goed toepasbaar in andere situaties waarin geestelijk verzorgers vertoeven te midden van andere professionals."
Claudia Bisschops

In: NBD Biblion, 11 juli 2012
"De tien opstellen geven een complex beeld van de manier waarop de geestelijke verzorgers hun werk (moeten) verrichten. De opstellen zijn met name bedoeld voor militairen en de hulpverleners in de krijgsmacht."
Ds. Jenno Sijtsma

In: De Roerom, juni 2012
"Het boek overtuigt de lezer alleszins van nut en noodzaak van de dienst Geestelijke Verzorging maar stelt niet gerust dat militairen daardoor onbeschadigd weg kunnen komen uit de hel waar ze naar toe worden gestuurd. Als aardige bijvangst laat het boek ook zien hoe bij alle historische en culturele verschillen van godsdiensten en levensovertuigingen, dezelfde waarden en normen worden omarmd en mensen er voor mensen willen zijn."
Henk Peters

Veilig betalen met

Veilig betalen met
Webshop keurmerk
Webshop keurmerk