(+31)040 - 304 60 58

Het leven van Mozes

Boeken

Het leven van Mozes

Philo van Alexandrië
€ 26,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Verschenen in de serie: DAMON Klassiek

Wat heeft Griekse filosofie met het joodse geloof te maken? Zeer veel, meende Philo die omstreeks het begin van de jaartelling in Alexandrië leefde. Als eerste probeerde hij namelijk Griekse filosofie en geloof met elkaar te combineren. Vele latere christelijke theologen zijn hem hierin gevolgd. Het leven van Mozes is een uitstekende introductie tot de boeiende denkwereld van Philo. Hierin geeft Philo een navertelling van het leven van Mozes, waarbij hij het bijbelverhaal verder uitbreidt en soms dramatiseert. Het is een verheerlijking van Mozes, de grote joodse aanvoerder, aan wie Philo vele heldendaden toedicht. Voor Philo is Mozes de grootste filosoof, aan wie Plato zijn ideeën ontleend heeft. Het is boeiend om te zien hoe de jood Philo Mozes portretteert als de ideale platoonse filosoof-koning.

Deze eerste Nederlandse vertaling van Het leven van Mozes sluit goed aan bij Philo’s eerder verschenen uitleg van de tien geboden Over de Tien Woorden. 

Specificaties

ISBN
9789460361944
Oorsponkelijke titel
De vita Mosis
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
192 pagina's
Uitvoering
Hardcover
Verschijningsdatum
03 Oktober 2014
Verschenen in de serie

Recensies

Op: http://www.boekhandelwesterhof.nl/site/2016/04/philo-van-alexandrie-en-het-leven-van-mozes/  april 2016
"Bovenstaande schrijft dr. Albert-Kees Geljon in het Woord vooraf tot zijn vertaling, de eerste in ons taalgebied, van Het leven van Mozes. Hij is docent klassieke talen op het Christelijk Gymnasium Utrecht en gepromoveerd op een onderzoek naar Philo’s invloed op het geschrift Het leven van Mozes van Gregorius van Nyssa.(...) Aan het eind van zijn inleiding schrijft dr. Geljon dat Het leven van Mozes `wijd en zijd verspreid en populair was, maar dan eigenlijk alleen bij de christelijke auteurs.’ Dat neemt niet weg dat het boek zich, mede door de goed lopende vertaling, goed laat lezen en diepe indruk maakt, mede door het feit dat het een kleine tweeduizend jaar geleden is geschreven en de mensen daar en toen, maar ook hier en nu inspireert een volgeling van de God van Mozes te worden."
ds. Jenno Sijtsma

In: Nederlands Dagblad, 17 juli 2015
"Dat Albert-Kees Geljon nu een mooie Nederlandse vertaling van Philo’s boek heeft gemaakt, compleet met inleiding en commentaar, is pure winst. Philo lezen is niet alleen interessant, het is nog belangrijk ook."
Marc Janssens

In: Collationes 45, nr. 2 2015
"Albert-Kees Geljon is te loven, omdat hij het bepaald niet gemakkelijke Grieks van Philo in het Nederlands vertaald heeft. Dankzij zijn vertaling van De vita Moysis is het nu mogelijk dat een groter publiek inzicht krijgt in de interessante ideeënwereld van Philo."
Bart J. Koet

In: Kerkblad voor het noorden, juni 2015
"De vertaler, Albert-Kees Geljon, heeft aan de uitstekend leesbare vertaling een heldere inleiding toegevoegd. Daarin vertelt hij bijvoorbeeld dat vroegchristelijke schrijvers zoals Clemens van Alexandrië en Origenes graag bij Philo te rade gingen.
De tekst zelf is toegelicht met verklarende noten. Het is een fraai boek voor ieder die geïnteresseerd is in de vraag hoe aan het begin van de jaartelling de Schriften zijn uitgelegd en hoe joodse geleerden dachten over de cultuur waarin ze leefden."
D.J. Steensma

In: Kerk en theologie, januari 2015
"Het is een goede zaak dat de laatste jaren enkele van zijn werken in een Nederlandse vertaling zijn verschenen. Zijn Grieks is immers niet eenvoudig, en de oudere Engelse en Franse vertalingen zijn soms moeilijk toegankelijk. In deze kundige vetaling van Philo's levensbeschrijving van Mozes geeft Geljon er goed aan gedaan de lange Griekse zinnen op te knippen."
"Deze mooi gebonden uitgave wordt afgesloten met uitverige registers en een bibliografie."
Riemer Roukema

In: De stem van het boek, nr. 4 2014
"Het leven van Mozes dat nu vertaald en toegelicht is door Albert-Kees Geljon, kenmerkt zich niet direct door deze allegorische interpretatie. Het biedt een levensbeschrijving van Mozes, die als een soort platoons-stoïcijns filosoof wordt neergezet. Philo blijkt zich duidelijk op de Bijbel te baseren, maar smokkelt ook allerlei gedachten binnen die wellicht aan mondelinge overlevering zijn ontleend, maar in ieder geval blijk geven van Philo’s eigen filosofische vooringenomenheid.
(...)
Deze uitgave, de eerste Nederlandse vertaling van De vita Moysis, is keurig verzorgd en betjes gebonden. Een zeer geschikte inleiding om kennis te maken met de gedachtenwereld van Philo, die op de kerkvaders een groet invloed heeft gehad."
dr. K.A.D. Smelik


In: Friesch dagblad, 8 december 2014
"
Volgens Philo was Mozes een groot filosoof, die in feite de grondlegger was van de latere Griekse filosofie. Dat is zijn ‘agenda’, die begrijpelijk wordt als je bedenkt dat hij als intellectuele jood leefde in de context  van de Grieks-Romeinse cultuur, in het Noord-Egyptische Alexandrië. De ultieme wijsheid van de Thora vormde volgens hem de eigenlijke bron voor de hooggeroemde Helleense filosofen, die vanaf halverwege het millennium vóór Christus van zich doen spreken. Mozes was deze denkers dus ruimschoots voor, in elk geval wat de chronologie betreft."
Tjerk de Reus

In: Vissers Latijn, december 2014 
"Er mag ook nog een woord van dank uit-gaan naar de vertaler, want de vertaling is uitstekend. Ook zijn de vele voetnoten erg prettig, omdat er linken gelegd worden naar andere denkers, vindplaatsen in de Bijbel en andere werken, en soms worden zaken in een bepaalde context geplaatst."

In: NBD Biblion, december 2014
"Geschikt voor classici en hen die in Oudheid geïnteresseerd zijn."
C. Bergsom

Op: http://www.zinweb.nl/blog/2014/11/04/recensie-het-leven-van-mozes-door-philo-van-alexandrië
"In de inleiding van deze uitgave wordt ingegaan op vele interessante aspecten, maar vooral ook de manier waarop Philo te werk is gegaan en de manieren waarop Mozes wordt gepresenteerd wordt belicht. De link met de Griekse filosofie waar Philo verregaand bekend mee was is heel interessant. Niet alleen geeft het inzicht in de manier waarop Philo Moze benadert, maar ook in hoe de categorieën die het Griekse denken heeft geïntroduceerd voor invloed hebben op het hedendaagse denken."
Nicoles des Bouvrie