(+31)040 - 304 60 58

Geschreven en toegeschreven

De teksten van Paulus

Boeken

Geschreven en toegeschreven

De teksten van Paulus

Charles Vergeer
€ 18,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Door aandachtig en achterdochtig de teksten te lezen en er enige afstand van te nemen, wordt in dit boek getracht waarheid en werkelijkheid van Paulus beter nabij te komen. De schrijver geeft niet zijn mening over Paulus maar poogde argumenten in de teksten zelf te vinden.

Het boek is bevrijdend. In de eerste plaats wordt Paulus uit het partijdige en eenzijdige verhaal van Handelingen gehaald. Maar ook zijn brieven blijken een keurslijf. Ze zijn maar zeer ten dele van hemzelf en ook de authentieke brieven, zoals aan de geloofsgemeenschap van Corinthe, zijn deerlijk verminkt tot ons gekomen. Er is geen sprake van een editie van zijn brieven maar van een redactie. Deze redactie nam een halve eeuw na de dood van Paulus delen van diens brieven op in een bundel die aan de noden van kerk en tijd tegemoet moesten komen. Een kerk die Paulus nog niet kende en tijden die dramatisch anders waren. De redactie trad bruusk op, sneed weg en vulde aan, liet de apostel aan het woord komen en wierp hem weer andere opvattingen tegen: over de rol van de vrouw, de liefde, de joden, de heersers van deze wereld.

Het gezag van de apostel werd gebruikt en misbruikt, en de door hem geschreven teksten bezweken onder de aan hem toegeschreven teksten.

Specificaties

ISBN
9789460361647
Auteur(s)
Omvang
160 pagina's
Uitvoering
Genaaid, gebrocheerd
Verschijningsdatum
02 Oktober 2013

Recensies

In: Collationes 45, nr. 2 2015
"Vergeer maakt Paulus minder tot de eenzame ‘geniale’ reus, en laat verstaan dat de Paulus van de nieuwtestamentische brieven meer  het resultaat is van een ruimer gedragen denkstroming onder de eerste christenen. (...)  De vele andere stellingen van deze uitdagende studie vormen stof tot verdere discussie onder historici in de eerste plaats, maar ook onder theologen die willen weten van welke ‘letter’ ze ‘de Geest’ dienen te begrijpen."
Hendrik Hoet

In: Kerk & Leven, 26 februari 2015 
"Charles Vergeer, docent filosofie en ethiek aan de Fontys Hogescholen in Eindhoven en beslagen in de klassieke letteren, analyseert Paulus’ teksten uiterst nauwgezet. Hij wil de figuur en het denken van Paulus uit het partijdige en eenzijdige verhaal van het boek Handelingen halen. Dat Bijbelboek is immers geen biografie van de schrijver, maar en tekst met een doel."
Martine Croonen

Op: http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Charles-Vergeer/Geschreven-en-toegeschreven-de-teksten-van/Boek/?itemid=|library/marc/vlacc|8928421
"Vergeer pakt heel verrassend uit met dit boek, maar onderbouwt zijn stelling op een verantwoorde wijze. Wat hij schrijft, lijkt me heel plausibel maar ook zeer ontnuchterend.
In dit boek is een specialist aan het woord, een kenner van het oude christendom. Dat maakt de literatuur er niet eenvoudiger op: de auteur doorspekt zijn studie met Griekse citaten, gaat voortdurend in dialoog met andere experten en schuwt het exegetische vakjargon niet."
Hans Geybels