(+31)040 - 304 60 58

Huis van barmhartigheid

Preken over verschillende thema's

Boeken

Huis van barmhartigheid

Preken over verschillende thema's

Aurelius Augustinus
€ 44,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen - Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six - Wienen

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven
Het vervolg op Huis van barmhartigheid, is Bidden met je handen.

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de kerk om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard.

Voor deze bundel werden zesendertig preken vertaald van de sermones de diuersis, preken over verschillende thema’s. Dit boek bevat de eerste reeks preken van deze groep. Van verreweg de meeste (29) verschijnt in dit boek de eerste Nederlandse vertaling. De bundel bevat bovendien relatief veel preken waarvan de Latijnse teksten pas recent zijn teruggevonden: drie ervan rond 1990, een in 1995, drie in 2007 en een in 2012.

Als predikant kon Augustinus luisteraars en latere lezers van zijn toespraken nogal eens treffen door rake vergelijkingen. Ook deze bundel bevat daarvan weer mooie voorbeelden. Zo vergelijkt hij bijvoorbeeld het kerkgebouw met de geloofsgemeenschap die er samenkomt en verwoordt hij allerlei parallellen tussen beide. In een andere preek wijst Augustinus op de tijdelijkheid van kerkgebouwen: het voorlopig karakter houdt een waarschuwing aan gelovigen in maar ook een belofte. Door die duidingen bevatten Augustinus’ preken soms verrassend actuele betekenis voor onze tijd waarin zoveel kerken aan de eredienst worden onttrokken en herbestemd of afgebroken.

We leren de bisschop van Hippo Regius kennen als een toegewijd pastor, een diepzinnig theoloog en een zorgvuldige uitlegger van de bijbel. Als geen ander beijverde Augustinus zich om de geloofsgemeenschap te dienen met woorden ter bemoediging, troost of waardering. Zijn preken sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg. Met deze preken beoogde de bisschop dat zijn luisteraars en lezers leren leven als in een huis van barmhartigheid.

Joop van der Elst interviewde vertaler Joke Gehlen - Springorum over Huis van barmhartigheid. U kunt het interview terug luisteren:

Specificaties

ISBN
9789463401364
Oorsponkelijke titel
Sermones de diuersis 336-358
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
384 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
29 September 2018
Verschenen in de serie

Recensies

In: Reformatorisch Dagblad, 20-12-2018
"Augustinus is één met zijn gelovigen. Dat is immers het kenmerk van een ware bisschop, letterlijk een opziener. Een treffende uitspraak: „Er zijn geen slechte bisschoppen, want als ze slecht zijn, zijn ze geen bisschop.” Wie christen is, laat dat zien in zijn werken, zo is de grondtoon van veel preken. „Heel de opbrengst van mijn preek moet blijken uit uw daden.” Uitstel van bekering is niet mogelijk. God belooft vergeving, zegt Augustinus, „maar niet de volgende dag, dat doet de astroloog.”" 
Klaas van der Zwaag

In: NBD Biblion, 31 oktober 2018
"Deze preken, deels pas recent ontdekt en grotendeels voor het eerst in eenvoudig en helder Nederlands vertaald, zijn 1600 jaar na dato nog springlevend en vaak actueel, al kan hun theologie ons, behalve bewondering om haar grote bijbelse impact en spitsvondheid, vandaag ook bevreemden. Voorzien van een inleiding met literatuurverwijzingen, talrijke voetnoten en een register op bijbelteksten. Belangrijke toevoeging aan de in het Nederlands vertaalde werken van Augustinus, ook voor niet-wetenschappelijke lezers."
Drs. C.G. Kok

Veilig betalen met

Veilig betalen met
Webshop keurmerk
Webshop keurmerk