(+31)040 - 304 60 58

De wijsheid van de roman

Literaire antwoorden op filosofische vragen

Boeken

De wijsheid van de roman

Literaire antwoorden op filosofische vragen

Jeroen Vanheste
€ 24,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Tweede druk. De wijsheid van de roman is eerder verschenen met isbn: 978 94 6036 063 3
In 2017 is een uitgebreide en verbeterde uitgave verschenen onder de naam Denkende romans.

Aandacht voor het werk van Marcel Proust, Leo Tolstoj, Fjodor Dostojevski, Hermann Broch, Thomas Mann, Michel Houellebecq en Miguel de Cervantes

Schrijvers en dichters zijn onderzoekers van de menselijke natuur en cultuur. De Griekse tragedies en de stukken van Shakespeare werpen de vraag op wat het betekent mens te zijn en verkennen de diepste angsten en verlangens van de menselijke ziel. Don Quichot verbeeldt het menselijke streven, dat altijd vergeefs is, maar daarom nog niet minder heldhaftig. Marcel Proust onderzoekt in Op Zoek naar de Verloren Tijd de mogelijkheid en het wezen van menselijke relaties in het algemeen en de liefde in het bijzonder. Tolstoj stelt in zijn grote romans Oorlog en Vrede en Anna Karenina de misschien oudste filosofische vraag: hoe moet je leven? Andere schrijvers richten zich vooral op de relatie tussen mens en samenleving of op de cultuur als geheel. Dostojevski bekritiseert in al zijn late werk het moderne materialistische en atheïstische mens- en wereldbeeld en werpt zich op als hartstochtelijk verdediger van zowel de religie als het geloof in de menselijke vrije wil. Werken als De Slaapwandelaars van Hermann Broch en De Toverberg en Dokter Faustus van Thomas Mann behoren tot de interessantste en indringendste analyses van onze Europese cultuur. 

In al deze voorbeelden gaat het om literatuur als filosofie, om literaire verkenningen van antropologische en cultuurfilosofische onderwerpen en motieven. De literatuur leert ons het een en ander over mens en cultuur, op een heel andere wijze dan de filosofie of de wetenschappen dat doen.
 

Specificaties

ISBN
9789460362323
Auteur(s)
Omvang
224 pagina's
Uitvoering
Paperback, geïllustreerd
Verschijningsdatum
01 November 2012

Recensies

In: Spiegel der Letteren, februari 2014
"In een boeiende inleiding behandelt Jeroen Vanheste het nabuurschap van filosofie en literatuur."
(...)
"Literatuur biedt geen eenvoudig recept, maar volgens Vanheste kan ze wel het inzicht in de menselijke conditie verhogen. In de analyses staat het werk van de auteurs centraal, maar als humanist critic trekt Vanheste geen scherpe lijn tussen fictie en non-fictie of tussen leven en werk. Bij elk hoofdstuk hoort een filosofisch thema, maar gaandeweg ontwikkelen zich rode draden die de verschillende auteurs en werken verbinden."
(...)
"Jeroen Vanheste is goed vertrouwd met het werk van de besproken auteurs. Net zoals de geselecteerde romanciers biedt hij zijn lezers geen eenduidige antwoorden, maar formuleert hij scherpe en actuele vragen. Terugkerende aandachtspunten zijn de zoektocht naar zin en pleidooi voor een vernieuwd Europees humanisme met respect voor de Grieks-Romeinse erfenis en het christelijke gedachtegoed. Omdat hij dicht aanleunt bij de romans bevat zijn betoog ook een uitnodiging tot (her) lezen."
Rita Ghesquière

Op: https://nexus-instituut.nl/nl/reviews/249-de-wijsheid-van-de-roman
"Het plezier waarmee Jeroen Vanheste literatuur leest en erover spreekt in lezingen en colleges, klinkt helder door in De wijsheid van de roman (2012). Bovendien is de uitgave zeer verzorgd, de tekst fraai vormgegeven en wordt elk hoofdstuk geopend met een prachtig zwart-witportret van de schrijver die in dat hoofdstuk centraal staat. Van de weeromstuit krijgt de lezer zin de behandelde literaire werken met aandacht te (her)lezen, andere romans en gedichten erbij te betrekken en de beschouwingen van Vanheste te vergelijken met andere interpretaties en analyses. Alleen al vanwege dit enthousiasmerend effect is het een geslaagde publicatie."
(...)
"Zo zijn er nog wel meer vragen op te werpen en kritische kanttekeningen te plaatsen. Dat neemt niet weg dat Vanhestes boek een aanwinst is voor de filosofie van de literatuur, voor de literatuurwetenschappen en voor alle mensen die graag mooie boeken lezen. Het boek is een schatkist waarin we de betekenisrijkdom van grote literatuur ontdekken en verkennen. Het boek kan ook goed gebruikt worden als studiemateriaal in colleges en in leeskringen."
Edith Brugmans

In: Volzin, 2013 nr 6
"Het boek is gebaseerd op zijn colleges en doet ook enigszins aan als een studieboek, maar wat veen verrukkelijk studieboek! Als alle universitair docenten eens zo boeiend lesgaven..!"
Cees Veltman

Op: http://www.enola.be/meer/boeken/21435:jeroen-vanheste--de-wijsheid-van-de-roman
"De wijsheid van de roman kan een enorme hulp zijn om het werk van de besproken schrijvers beter te begrijpen, maar de verwachtingen van de ondertitel Literaire antwoorden op filosofische vragen worden niet ingelost. (...)
Waar De wijsheid van de roman wel in slaagt is om alle rot gehypte boeken aan u voorbij te laten gaan en weer eens de klassiekers ter hand te nemen. Een boek dat uitnodigt om de literaire juweeltjes weer geconcentreerd te lezen."
John Cossement

In: De Roerom, maart 2013 
"De besproken schrijvers behoren tot een tijd die eigenlijk al vrij ver achter ons ligt, maar de problematiek die ze aan de orde stellen is uiterst actueel. Het gaat ook om schrijvers die in de diepte gegaan zijn en daardoor op fundamentele levensvragen stoten die niet beperkt zijn tot de tijd waarin de verhalen spelen. De boeiende bespreking van Vanheste draagt hieraan bij: hij tilt de schrijvers boven hun tijd uit en brengt de lezer vanzelf tot het leggen van actuele verbanden. Het brengt je vanzelf ook tot het voornemen om een aantal van deze romans maar eens (opnieuw) te gaan lezen. Een aanrader."
Jef de Schepper

In: NDB Biblion, 13 februari 2013
"Niet voor specialisten geschreven maar voor iedereen die literatuur en het humanisme een warm hart toedragen. Een interessante en toegankelijk geschreven aanvulling op de lectuur van deze romans."
Wim Fievez

In: De nieuwe koers, nr.1 2013
"Het boek is prima leesbaar en informatief, vormt een goede correctie van blikvernauwing onder literatuurwetenschappers."
Tjerk de Reus

Op: http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2003
"Schrijvers overstijgen in dat geval in hun werk het subjectieve en particuliere in een bepaalde door hen verbeelde persoonlijke wereld en maken daarmee als het ware in een literaire spiegel iets van het algemeen menselijke in de menselijke conditie zichtbaar. Jeroen Vanheste, als docent filosofie verbonden aan de Open Universiteit, doet daarvan verslag in dit mooie boek dat door de uitgever prachtig is vormgegeven met fraaie illustraties."
(...)
"De auteur heeft met dit boek een overtuigend visitekaartje afgegeven als onderzoeker van literatuur en filosofie."
Wim Couwenberg

Op: http://www.vn.nl/boeken/literaire-kroniek/de-idealist-en-de-harde-feiten/#more-5290
"Het is aan alles duidelijk dat Jeroen Vanheste in zijn boek over literatuur die 'antwoorden' geeft op filosofische vragen, op de hoogte is van de schrijvers en filosofen die het humanisme hebben gerelativeerd. Hij weet dat Settembrini iemand is die zijn humane kop in het zand steekt en dat Zeitblom een naïeve humanist is."
Carel Peeters