(+31)040 - 304 60 58

De twee gezichten van Vrouwe Fortuna

Boeken

De twee gezichten van Vrouwe Fortuna

Francesco Petrarca
€ 59,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Petrarca (1304-1374) heeft zijn boek De remediis utriusque fortune, nu verschijnend met de titel De twee gezichten van Vrouwe Fortuna, gewijd aan de vraag hoe de mens moet omgaan met voor- en tegenspoed. Hij voert Vrouwe Fortuna op, een denkbeeldige gestalte die de ene keer het gezicht laat zien van een ongeïnteresseerde rechter, die willekeurig voor- of tegenspoed toedeelt, en de andere keer het gezicht toont van een betrokken getuige, die wil waarnemen hoe de mens met zijn voor- of tegenspoed omgaat en hoe ver hij zich daarbij door emoties laat meeslepen. Petrarca betoogt dat de mens zich niet willoos moet schikken in alles wat Fortuna uitdagend op zijn pad brengt, maar met volle inzet van zijn ratio en virtus, rede en deugd, eraan moet werken om met gematigdheid of lijdzaamheid haar zegeningen of beproevingen te beheersen of te verdragen. Uit de geschiedenis van de Oudheid en zijn eigen tijd draagt hij voorbeelden aan van personen die met wijsheid op voor- of tegenspoed reageerden. Het boek was een van de meest gelezen werken tijdens de Renaissance.

Specificaties

ISBN
9789463401388
Oorsponkelijke titel
De remediis utriusque fortune
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
896 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
19 December 2018

Recensies

In: Kunsttijdschrift Vlaanderen, februari 2019. Zie ook: http://www.kunsttijdschriftvlaanderen.be/recensies#
"Tazelaar heeft alweer met veel monnikengeduld een werk ontsloten dat te lang onbekend bleef en dat de lezer gewoonweg verrassen zal. De twee gezichten van Vrouwe Fortuna is een heldere spiegel omdat de geleerde Petrarca zich eenvoudig weet uit te drukken, omdat de vertaler het juiste register weet te bespelen en omdat de uitgever er een ronduit schitterend boek van maakte."
Patrick Lateur

In: Reformatorisch dagblad, 8-2-2019
"Het boek is vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Chris Tazelaar. Een prestatie van ongekend niveau. Het boek leest in één adem uit. De hele oudheid trekt aan de lezer voorbij in wijsheden van de klassieke denkers, in filosofie, dichtkunst, politiek, staat en recht. De christelijke inspiratie is er overduidelijk in aanwezig, al is dat het klimaat van het christelijk humanisme zoals dat later bij Erasmus naar voren komt. Er is sprake van harmonie tussen streven naar deugdvorming op eigen kracht ("mensen van goede wil") én geloof in een God. Petrarca is realistisch over de menselijke natuur, maar gelooft wel in de eigen kracht (deugd!) om het goede te doen. Uiteindelijk is de boodschap om de ouderdom en de dood maar in berusting te aanvaarden en dit moeitevolle en toch ook weer uitdagende leven getroost te verlaten."
Klaas van der Zwaag

NBD Biblon:
"In de uitgebreide en interessante inleiding vinden we uitgebreide verwijzingen naar andere grote voorbeelden uit de klassieke oudheid of de late middeleeuwen. De vertaling is een mega-prestatie die nu ook niet-latinisten in staat stelt van dit ooit zo invloedrijke boek kennis te nemen. Met eindnoten, een chronologisch overzicht van het leven van de schrijver en een namenregister. Verzorgde uitgave."
Wim Fievez

In Hermeneus, 91-2, 2019:
"Tazelaars vertaling is om vele redenen een welkom geschenk. Het opent een magistraal en meeslepend boek dat eeuwen in West-Europa heeft gecirculeerd, in honderden manuscripten in tal van klooster- en hofbibliotheken heeft geprijkt. En dat doet Tazelaar in een rollende vertaling. Die vertaling doet recht aan Petrarca's Latijnse stijl, die vertaling serveert de lezer van vandaag een spiegel. Vol vermaak, vol diepzinnige levenswijsheid."
Jan Papy

Jonge Historici, 29 juli 2019:
De twee gezichten van Vrouwe Fortuna leest als een buitengewoon grappig zelfhulpboek.
Jilt Jorritsma

De Leesclub van alles, 22 september 2019:
"De twee gezichten van Vrouwe Fortuna 
is een soort mentale medicijnkast. Je begint bij een stukje met een titel die je aandacht trekt en je leest vanzelf verder, ook al heeft je kind nooit een dodelijke val gemaakt, heb je geen tuin, houdt je niet zo van dansen, is je broer een eikel en je zus afzichtelijk, werkt je reukvermogen niet naar behoren, keer je niet terug uit de gevangenis en wordt je alom bewonderd en nooit geminacht."
Leon Mosselman