(+31)040 - 304 60 58

Jezus als goeroe

Het beeld van Jezus Christus onder Hindoes en christenen in India

Boeken

Jezus als goeroe

Het beeld van Jezus Christus onder Hindoes en christenen in India

Jan Peter Schouten
€ 19,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Mensen in India vormen zich een beeld van Jezus Christus dat aansluit bij hun eigen cultuur. Voor hindoes krijgt Jezus een plaats tussen de leraren en goden van de eigen religie. Zij herkennen in zijn levensverhaal iets van de wijsheid en de mystiek, die in het hindoeïsme zo centraal staat. Ook christenen in India maken gebruik van de begrippen die het hindoeïsme aanreikt, als zij de betekenis van Christus onder woorden willen brengen. Zo wordt Jezus in ieder geval - voor hindoes én christenen - een goeroe, een wijsheidsleraar die met goddelijk gezag spreekt. Maar voor menig hindoedenker en christelijk theoloog is er nog veel meer over hem te zeggen in een Indiaas kader. Zo kan hij als avatara, neerdaling van een godheid, worden beschreven of in verband gebracht worden met het Brahman, de allesomvattende Werkelijkheid. In deze studie komen hindoes en christenen aan het woord, te beginnen met de hindoeïstische hervormer Rammohan Roy uit het begin van de negentiende eeuw, alsmede de eerste christelijke theologen van India. Mahatma Gandhi en de monniken van de Ramakrishna Mission worden besproken, maar ook invloedrijke stromingen als de Ashram-beweging en de Dalit-theologie. In een vijftal intermezzo's wordt getoond hoe kunstenaars in India Jezus Christus uitbeelden.

Inhoud
1.    Inleiding    7
2.    De gids naar vrede en geluk    11
3.    Van valse profeet tot aantoonbare godheid    37
4.    De verlosser van allen    54
5.    De yogameester    77
6.    Jezus, de avatara    107
7.     Intermezzo (Frank Wesley)    119
8.    De lijdende als voorbeeld    122
9.      Intermezzo (Nandalal Bose)    148
10.    De eeuwige Christus    150
11.    Intermezzo (Alfred Thomas)    182
12.    Christus tussen de religies    187
13.    Intermezzo (Jyoti Sahi)    213
14.    Jezus als de bevrijder    219
15.    Intermezzo (Susheila Williams)    237
16.    Nabeschouwing    239
17.    Woordenlijst    259

Afbeeldingen in kleur
I.     Frank Wesley, Thuis in Nazaret    209
II.     Nandalal Bose, Kruisdragende Christus    209
III.    Alfred Thomas, De overspelige vrouw    210
IV.    Jyoti Sahi, Levend water    211
V.     Frank Wesley, Jezus in Benares    211
VI.    Susheila Williams, De man aan de boom in het dorp    212

Specificaties

ISBN
9789055737826
Auteur(s)
Omvang
268 pagina's
Uitvoering
Genaaid / Gebrocheerd
Verschijningsdatum
12 Maart 2007

Recensies

In: Wereld en zending, nr. 2 - 2007
"Al jaren houdt Jan Peter Schouten zich bezig met India en het hindoeïsme. Uit dit boek blijkt dat hij ook geïnteresseerd is in het Indiase christendom en de Indiase theologie. Het boek is mooi uitgegeven, maar ook de inhoud mag er wezen. In een reeks van fraai uitgewerkte literaire schilderijen passeert een lange serie mannen, maar ook een enkele vrouw de revue.
[...]
Het mooiste portret vind ik dat van Mahatma Gandhi. Schouten zou wel eens de eerste kunnen zijn die laat zien dat ook het lijden van Jezus voor Gandhi van grote betekenis is geweest. [...] Het is echt een juweeltje van een hoofdstuk geworden. Maar ook de andere hoofdstukken zijn zeer de moeite waard. Schouten kan heel goed mensen neerzetten zonder hun zijn kritiek te sparen. Hij geeft die kritiek echter op zeer milde wijze en met veel gevoel voor de moeilijke omstandigheden waarin een aantal van hen bezig was.
[...]
Dit boek verdient een bredere lezerskring. Een vertaling in het Enges of het Duits, of nog beter in het Hindi, zal nog meer recht doen aan de inhoud."
(Freek L. Bakker)

In: Kerk en theologie, 58/3 (2007)
"Dit is [Schoutens] eerste theologische boek en het is meteen een heel mooi boek geworden, mooi in de uitvoering en mooi in zijn beschrijvingen, of beter in zijn schilderingen. Schouten schildert in dit boek namelijk negen portretten, heel precies, maar tegelijk ook heel empathisch. 
[...]
Heel bijzonder is dat hij tussendoor vijf hoofdstukken wijdt aan enkele Indiase schilders die Jezus op Indiase wijze hebben uitgebeeld.
[...]
Het mooiste hoofdstuk is dat over Mahatma Gandhi. Schouten zou wel eens de eerste kunnen zijn die laat zien dat niet alleen de Bergrede, maar ook het lijden van Jezus voor Gandhi van grote betekenis is geweest.  [...] Het is echt een juweeltje van een hoofdstuk geworden."
(Freek L. Bakker)

In: Bres, 245 (augustus-september 2007)
"Schouten vat de verschillende hindoereflecties op Jezus zeer knap samen."
(John van Schaik)

In: Interpretatie, tijdschrift voor theologie. Jrg.14, nr. 5 (juli 2007)
"[...] J.P. Schouten schetst in deze studie het Indiase Jezusbeeld in een groot aantal fijnzinnige portretten van hindoe denkers, christelijke theologen en lekenbewegingen [...]. Grote namen passeren de revue.
In de beschrijving van deze soms bonte stoet denkers is Schouten altijd eerst de geduldige godsdienstwetenschapper die de ontwikkeling van gedachten in hun historische, sociale en religieuze context beschrijft. Daarna volgen steeds voorzichtige meer theologische conclusies die in een helder slothoofdstuk worden samengevat.
[...]
Schoutens studie is een mooi voorbeeld van contextuele theologie. Zijn studie confronteert ons met het gegeven dat de huidige niet-westerse christenheid zich langzaam maar zeker losmaakt van het westerse, grieks-romeinse begrippenapparaat en zich in toenemende mate op meer contextuele begrippen concentreert. Het zal duidelijk zijn dat daarmee ook inhoudelijk de accenten soms anders komen te liggen. Het gaande houden van het wereldwijde gesprek daarover zal de komende decennia een van de grootste uitdagingen voor een echte, interculturele theologie worden."
(Martien E. Brinkman) 

In: Nederlands Dagblad. 8 juni 2007
"Het aantal christelijke kenners van het hindoeïsme in ons land is bijna op de vingers van één hand te tellen. Predikant Jan Peter Schouten [...] hoort daar stellig bij. Sinds tien jaar geleden een boek van zijn hand over de Indiase mystiek verscheen, komt met enige regelmaat een nieuwe titel van hem op de markt. Dat zijn stuk voor stuk boeken waar je veel van kunt leren.
De laatste aanwinst - want dat is het! - is een uiterst leesbare studie over visies op Christus die hindoes en christenen in India ontwikkeld hebben. In zestien hoofdstukken bespreekt Schouten bekende en minder bekende Indiase christelijke denkers, die over hun Heer gesproken en geschreven hebben.
[...]
Hoewel ik redelijk in deze materie ingevoerd ben, kwam ik ook diverse namen tegen die ik in het geheel niet kende. Het eerste om te noemen is dus de breedte van Schoutens selectie en diversiteit van namen.
Het tweede is de ronduit sympathieke wijze waarop hij de diverse denkers inleidt en bespreekt. Dit boek is een model van een faire benadering. 
[...]
Lezers van het Nederlands Dagblad zal het verhaal van Pandita Rambarai [...] aanspreken; deze bijzondere vrouw [...] stichtte een nog steeds bestaand weeshuis. Een uitvoerig bezoek aan de Rambarai Mukti Mission bij Pune hoort tot mijn meest kostbare herinneringen aan India. Alleen al om zo'n hoofdstuk zou je zo'n boek moeten aanschaffen.
Maar er is meer: de ervaringen en beschouwingen van Nehemiah Goreh bijvoorbeeld. Zijn boeiende en toch ook tragische levensverhaal wettigt eveneens de aanschaf van dit boek.
Voor lezers die meer inzicht willen krijgen in huidig apologetisch hindoeïsme, is introductie van van de Ramakrishna Mission heel nuttig.
Voor lezers met een theologische belangstelling is dit boek een nuttige exercitie die zeker verder helpt in het doordenken van missionaire vragen richting hindoeïsme.
[...]
Hoe meer je al in de materie ingevoerd bent, hoe meer je dit boek zult waarderen. Dat neemt niet weg dat het boek ook als een eerste kennismaking met het hindoeïsme zeker zijn nut heeft.
[...] met zijn (terechte) respect voor veel in de hindoecultuur [is] Schouten een haast ideale vertegenwoordiger van het christelijk geloof [...] in het (officieel nog zo) irenische India."
(Pieter van Kampen)

In: Volzin nr. 7 (april 2007)
'Wie Jezus ervaart als een enigszins problematische figuur - en dat doen nogal wat hedendaagse christenen - zou het toegankelijk geschreven en informatieve boek van Jan Peter Schouten over de inculturatie van Jezus in India wel eens bijzonder inspirerend kunnen vinden.'