(+31)040 - 304 60 58

De schepping van de wereld

Boeken

De schepping van de wereld

Philo van Alexandrië
€ 24,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Aan het begin van de jaartelling leefde in Alexandrië de joodse exegeet en filosoof Philo. Het was zijn levenstaak om de heilige boeken van de joden, met name de Torah, uit te leggen. Hij interpreteerde de boeken van Mozes op een filosofische manier en las ze met een platoonse bril. Zijn platoonse blik is ook duidelijk aanwezig in het hier vertaalde werk De schepping van de wereld, waarin hij de eerste drie hoofdstukken van Genesis uitlegt. 

Aspecten van Philo’s exegese zijn door christelijke theologen overgenomen. Ambrosius, de vierde-eeuwse bisschop van Milaan neemt in een brief over de schepping van de mens aspecten van Philo over. Een vertaling van deze brief is als appendix opgenomen. Hieruit blijkt duidelijk de grote invloed die Philo’s geschrift over de schepping van de wereld heeft gehad. Dit belangrijke werk is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald. 

Joop van der Elst interviewde vertaler Albert-Kees Geljon over Philo van Alexandrië, De schepping van de wereld. U kunt het interview terug luisteren:

Joop van der Elst · Albert - Kees Geljon Philo van Alexandrië De Schepping van de Wereld

Specificaties

ISBN
9789463402828
Oorsponkelijke titel
De opificio mundi
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
160 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave met stofomslag en leeslint
Verschijningsdatum
07 September 2020

Recensies

In: Kerk en Theologie, 2023
"Geljon, die ook een eerdere vertaling van Philo’s Leven van Mozes heeft verzorgd, maakt in een beknopte maar heldere inleiding duidelijk hoe rijk en divers de Alexandrijnse cultuur was waarin Philo zich kon ontwikkelen, hoezeer het jodendom was vergriekst en hoe ingenieus hij probeerde Plato, maar ook Pythagoras, wiens getallenleer Geljon uiteenzet op pp. 29-32, met de lezing van de Bijbel te harmoniseren."
Willemien Otten

In: De Volkskrant, 5 september 2020
In zijn Schepping van de wereld combineerde Philo op sublieme wijze de joodse en klassieke cultuur. Zijn werk heeft een immense invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van het christendom. Hij had immers laten zien dat het mogelijk was het Oude Testament te verzoenen met de Griekse filosofie.
U kunt de hele recensie door HIER te klikken.
Marcel Hulspas

Dagblad Trouw, 16 september 2020
In de rubriek Trouw tipt filosofie: "In dit werk - uit de beginjaren van onze jaartelling - werpt de joodse filosoof Philo van Alexandrië een filosofische, platoonse blik op de eerste hoofdstukken van het bijbelboek Genesis. Daarmee bracht hij de Griekse filosofie en het christendom bij elkaar, wat een grote invloed zou hebben op de verdere ontwikkeling van het westerse christendom."

In: Het goede leven, oktober 2020
"Philo's De schepping van de wereld is echt een klassieke tekst. Hij stamt niet alleen uit de klassieke oudheid, maar heeft ook veel invloed gehad op de ontwikkeling van het christendom in de eerste eeuwen. Dat valt na te lezen in de inleiding die Albert-Kees Geljon vooraf laat gaan aan zijn mooie ver­taling van Philo's tekst, zoals die onlangs in boekvorm is verschenen. Bovendien worden in Philo's tekst klassieke vragen wakker, over het voorbijgaande en het blijvende, over tijdelijkheid en eeuwigheid. Dat moest ook, vond hij: dan snijdt het nadenken over de schepping hout, en leidt het tot deugdzaam­heid en eerbied voor de Schepper."
Tjerk de Reus

Nederlandse Bibliotheekdienst, oktober 2020
"Albert-Kees Geljon vertaalde dit boek in erg fijn leesbaar Nederlands en voorzag de tekst van talloze verhelderende voetnoten. Een uitgebreide inleiding plaatst dit boek binnen de context van Philo's overige werken. De grote invloed van Philo wordt geïllustreerd aan de hand van een brief van de kerkvader Ambrosius die eveneens in dit boek is opgenomen. Erg mooi uitgegeven, met harde kaft en leeslint. Met registers en literatuurlijst."
Dr. Taede Smedes

In Katholiek Nieuwsblad, 23 oktober 2020:
"De verzoening van de Joodse en de klassieke cultuur maakt dit werk tot een klassieker. Deze uitgave biedt een keurig uitgewerkt studieobject met degelijke inleiding, voetnoten en register."
Pieter Derdeyn

Op: Stretto, Maart 2021
"Mooi uitgegeven (...) Een aanrader"