(+31)040 - 304 60 58

Handboek justitiepastoraat

Context, theologie en praktijk van het protestants en rooms-katholiek justitiepastoraat

Boeken

Handboek justitiepastoraat

Context, theologie en praktijk van het protestants en rooms-katholiek justitiepastoraat

Fred van Iersel , R.P.F. Bijkerk , Jan Eerbeek
Gratis

Uitverkocht
Dit product is uitverkocht

Product omschrijving

UITVERKOCHT. NIET LEVERBAAR

Het Handboek justitiepastoraat gaat over de context, taakopvattingen en werkpraktijk van het protestants en rooms-katholiek justitiepastoraat. Het laat de samenhang zien van het totale pakket aan werkzaamheden. Daarnaast biedt het ook theologische funderingen die in de huidige sociaal-culturele omgeving meer dan voorheen noodzakelijk zijn geworden. Aan het Handboek justitiepastoraat is de ambitie verbonden dat het tevens een richting zal wijzen waarin het justitiepastoraat zich in de komende jaren zal ontwikkelen. Die richting is te typeren als een ori?ntatie op 'herstelgericht pastoraat'. Dit begrip biedt het overkoepelende perspectief van het Handboek en komt in vele bijdragen aan de orde, telkens vanuit een andere gezichtshoek.Het doel van het Handboek justitiepastoraat is drie?rlei. Het beoogt allereerst een nieuwe impuls te geven aan de deskundigheidsbevordering binnen het werkveld van het justitiepastoraat door reflectie op de context, uitgangspunten en praktijken te stimuleren. Ten tweede wordt met dit boek beoogd lezers uit de omgeving van het justitiepastoraat inzicht te verschaffen in achtergronden, inhoud en werkwijzen van het protestants en rooms-katholiek justitiepastoraat. Maar het belangrijkste en overkoepelende doel van dit boek is bij te dragen, ook in heel praktische zin, aan de kwaliteit van de pastorale zorg voor gedetineerden. Want om hen, de ingeslotenen in inrichtingen van Justitie, draait heel de justitiepastorale zorg en dus ook alle kwaliteitszorg.

Specificaties

ISBN
9789055739585
Auteur(s)
Omvang
596 pagina's
Uitvoering
Paperback
Verschijningsdatum
04 September 2009

Recensies

In: Vox Voetianorum, april 2013 
"Samenvattend wil ik stellen dat het boek mij aangenaam heeft verrast door zijn sterk theologische insteek. De wijze waarop justitiepastoraat een beroep doet op haar christelijke wortels in haar legitimatie mag wat mij betreft een voorbeeld zijn voor andere vormen van instellingspastoraat.?
(...)
?Mocht ik ooit als vrijwilliger, predikant of geestelijk verzorger in aanraking komen met (ex-)gedetineerden, dan geeft dit boek handvatten waarmee ik mijn eigen handelen kan reflexteren en verdiepen."
Cornelie Mijnarends

In: Theologia Reformata, juni 2011
"Het lijvige Handboek Justitiepastoraat gaat over de context, taakopvattingen en werkpraktijk van de protestantse en rooms-katholieke justitiepastores. Het geeft inzicht in tal van complexe-pastorale situaties binnen de muren van een penitentiaire inrichting. Het boek is geschreven met een drie?rlei doel: Het beoogt in de eerste plaats een nieuwe impuls te geven aan deskundigheidsbevordering van allen die binnen het justitiepastoraat werkzaam zijn. In de tweede plaats wil het boek lezers uit de omgeving van het justitiepastoraat inzicht geven in de wereld achter tralies. In de derde plaats hoopt het boek bij te dragen aan de kwaliteit van de pastorale zorg voor gedetineerden."
(...)
"Het boek is zeer verdiepend, geeft inzicht in tal van achtergronden."
J.C. Borst

In: Nederlands Theologisch Tijdschrift, jrg.65 nr.2, zomer 2011
"Dit boek bepleit niet enkel voor christelijk justitiepastoraat, en geeft een objectief beeld van het reilen en zeilen in geestelijke verzorging. Fundamentele problemen en uitdagingen worden niet uit de weg gegaan. Wie naast feitenkennis en reflectie ook het debat zoekt, komt in dit boek ruim aan zijn trekken."
Mohamed Ajouaou

In: Tijdschrift Geestelijke Verzorging, jrg.13 nr.57
"Bijlagen, onder meer over het besturingsmodel van de geestelijke verzorging bij Justitie, en personalia van de auteurs completeren het boek."
(...)
"Het boek houdt het midden tussen een (soms) wetenschappelijk leerboek en een praktijkgericht handboek."
Jaap Doolaard


In: De Roerom, jrg.24 nr.7, maart 2010
"Interessant is vooral de manier waarop het pleidooi voor ruimte voor een christelijk pastoraat gecombineerd wordt met respect voor het publieke karakter van gevangenissen en voor andere levensbeschouwingen."
(...)
"Dat zal in de praktijk wel eens anders zijn. Als geheel een uitermate degelijk boek, een echt studieboek."
Jef de Schepper
 
In: De Roerom, jrg.24 nr.2, oktober 2009
"Dit Centrum voor Justitiepastoraat is een unicum in Nederland. Uniek vanwege de samenwerking tussen rooms-katholiek en protestant, maar ook uniek omdat er tot op heden wereldwijd geen universitair specialistisch centrum op het gebied van justitiepastoraat bestaat."
Louis Nabbe