(+31)040 - 304 60 58

Onze wereld in wording

Beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen

Boeken

Onze wereld in wording

Beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen

Aurelius Augustinus
€ 29,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven

“In het begin schiep God de hemel en de aarde.” In die woorden herkennen vele mensen de eerste zin uit de bijbel, joden en christenen in het bijzonder. Het vervolg is nog steeds overbekend: daarin wordt verhaald hoe God in zes dagen de wereld schept en op de zevende dag uitrust van het werk dat tot stand is gebracht. Iedereen denkt het verhaal te kennen. Of de inhoud geloofd wordt, is een ander verhaal.

De bijbelse scheppingsverhalen blijven bron voor discussie. Dat geldt voor de moderne tijd, maar dat gold ook voor vroegere tijden. Augustinus (354-430) heeft zich in de loop van zijn leven minstens vijfmaal beziggehouden met een zorgvuldige lezing en uitleg van de eerste bijbelpagina. Dit boek bevat de eerste Nederlandse vertaling van zijn oudste twee commentaren. Het ene werk De Genesi aduersus manichaeos dateert van 388-390; het andere De Genesi ad litteram liber unus inperfectus schreef  hij enkele jaren later in 393-394. Hij is dan net priester in de Noord-Afrikaanse stad Hippo Regius.

In beide werken valt Augustinus te leren kennen als een nauwkeurige bijbellezer. Hij heeft oog voor details waar je als moderne lezer meestal ongemerkt overheen leest. In zijn uitleg blijkt hij bovendien een toegewijd pastor en diepzinnig theoloog. In beide werken spant Augustinus zich bovendien in om toegankelijk te schrijven en klare taal te gebruiken. Als geen ander is hij in staat om te laten zien dat de eerste bijbelverhalen iets verkondigen over zijn eigen leefwereld. Met zijn creatieve uitleg beoogt Augustinus ook ons verbanden te laten zien tussen de  scheppingsverhalen en het eigen leven in onze wereld in wording.

 

Drs. Hans van Reisen had een interview met Joop van der Elst over 'Onze wereld in wording'. U kunt het hier terugluisteren: 

Joop van der Elst · Recex Hans Van Reisen Aurelius Augustinus Onze Wereld In Wording

 

Specificaties

ISBN
9789463404181
Oorsponkelijke titel
De Genesi aduersus manichaeos & De Genesi ad litteram liber unus inperfectus
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
200 pagina's
Uitvoering
Paperback
Verschijningsdatum
12 Mei 2016
Verschenen in de serie

Recensies

In: Streven, december 2016
"Voor het eerst is nu in ons taalgebied een mooie vertaling verschenen van zijn twee oudste commentaren op de scheppingsverhalen. (...) De twee geschriften van Augustinus geven een voortreffelijk beeld van de manier waarop aan het einde van de vierde eeuw door verschillende groepen binnen het christendom met de eerste hoofdstukken uit de Bijbel werd omgegaan Die omgang werd gestimuleerd door meningsverschillen, discussies en controverses. Een uitstekende inleiding zet de beide geschriften van Augustinus niet alleen in hun historische en theologische context, maar biedt ook goede leeshulpen in de vorm van schema's, voetnoten en een register die dit boek tevens tot een mooi naslagwerk maakt. Dat uitgeverij Damon met deze publicatie inmiddels het achtentwintigste boek van Augustinus in vertaling op de markt heeft gebracht, verdient gepaste dank."
Panc Beentjes

Op: http://www.boekhandelwesterhof.nl/site/2016/10/augustinus-beschouwingen-bij-bijbelse-scheppingsverhalen/
"Die inzichten en ideeën, waartoe Augustinus zich eerder juist aangetrokken voelde en zaken die voor velen heel wezenlijk bleken en van alle tijden blijken te zijn. Vragen bijvoorbeeld ook met betrekking tot de letterlijke betekenis van de Bijbelverhalen, waar ook vandaag de dag velen mee zitten, of juist met een schouderophalen aan voorbij gaan in een blind vertrouwen op allerlei wat wetenschappelijke visies en evolutionaire visies beweren. Dat maakt, hoe verschillend vast en zeker over de uitleg en de opmerkingen van Augustinus kan worden gedacht, deze uitgave zeer actueel." 
Ds. Jenno Sijtsma

In: NBD Biblion, juli 2016
"De kerkvader Augustinus (354-430 na Chr.) heeft zeker vijf commentaren geschreven op de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis. In deze uitgave zijn de twee oudste gebundeld en voor het eerst in het Nederlands vertaald, met een zeer gedegen inleiding. (...) Een heldere vertaling, waarin het redenaarstalent van Augustinus nog aanwezig is. Voor een brede groep geïnteresseerden in het leven en werk van Augustinus. Verzorgde uitgave met leeslint."
W.H.J. van Stiphout

Op: http://www.christusrex.be/bb/54#b1651, april 2016
"Het is een mirakel dat bij Damon vertalingen op topniveau uit de werken van Augustinus blijven verschijnen. (...) Vijf keer heeft Augustinus de openingsverzen van Genesis becommentarieerd. De twee eerste traktaten zijn nu vertaald. Net zoals nu, levert het scheppingsverhaal voer voor interpretatie. (...) Het blijkt toch dat Augustinus Genesis hoofdzakelijk moreel leest. Overal trekt hij lessen voor de eigentijdse lezer. Dat komt nu oneigentijds over, maar het is dan ook een tijdsdocument. De uitgave wordt voortreffelijk ingeleid. Het is een modeluitgave."