(+31)040 - 304 60 58

Geef mij te drinken

Verhandelingen 1-23 over het Johannesevangelie

Boeken

Geef mij te drinken

Verhandelingen 1-23 over het Johannesevangelie

Aurelius Augustinus
€ 49,90

Uitverkocht
Dit product is uitverkocht

Product omschrijving

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven

Deze titel is uitverkocht en zal niet meer herdrukt worden. U kunt een pdf van het boek downloaden via de site van de Stichting Oudchristelijke Studiën. Klik daarvoor op https://www.whizz-cloud.com/docs.oudchristelijkestudien.nl/docs/geefmijtedrinken_vanreisentevel_128.pdf.

"De evangelist Johannes vliegt als een adelaar hoger dan anderen, laat de duisternis van de aarde verder onder zich en aanschouwt het licht van de waarheid met scherpere ogen," aldus Augustinus (354-430) aan het begin van een van zijn verhandelingen in deze bundel. Die beschrijving laat ons zijn hoogachting zien voor de schrijver van het vierde evangelie. De bisschop van het Noord-Afrikaanse Hippo Regius had voor dit evangelie dan ook een bijzondere belangstelling.
    Het literaire resultaat van die persoonlijke interesse is terug te vinden in de 124 verhandelingen over het Johannesevangelie. Daarin wordt de evangelietekst vers-voor-vers overdacht en toegelicht. Augustinus is de enige in de vroegchristelijke Latijnse wereld van wie zo'n commentaar op het volledige Johannesevangelie bewaard is. Zijn beschouwingen bij de evangelietekst kan men op hun beurt ook opvatten als die van een adelaar: Augustinus heeft een scherp oog voor details in het evangelie, die hij vaak een verrassende plaats geeft in zijn uitleg zonder dat hij de grote lijn uit het oog verliest.
    In deze bundel zijn de eerste 23 verhandelingen opgenomen. Ze zijn oorspronkelijk als preek gehouden en vormen bij elkaar een aaneengesloten toelichting op de eerste vijf hoofdstukken van het Johannesevangelie. De meeste preken zijn kort na elkaar gehouden. Daardoor geven ze een nauwkeurig en kleurrijk beeld van Augustinus als predikant en pastor. Dit boek biedt van deze preken de eerste volledige Nederlandse vertaling.
    Jezus Christus als bron van leven speelt een cruciale rol in de langste verhandeling van de bundel. Daarin staat Jezus' ontmoeting met een Samaritaanse vrouw centraal. Tijdens die ontmoeting vraagt de bron zelf om te drinken! Met Geef mij te drinken wordt dan ook iets uitgedrukt van de verhouding tussen Jezus en wie open durft staan voor de ontmoeting met Hem: de Bron verlangt ernaar onze bron te vullen.

Specificaties

ISBN
9789055739745
Oorsponkelijke titel
In Iohannis euangelium tractatus
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
480 pagina's
Uitvoering
Gebonden met stofomslag
Verschijningsdatum
14 September 2010
Verschenen in de serie

Recensies

In: Pastorale perspectieven, maart 2013
"Deze eerste Nederlandse vertaling is jarenlang voorbereid door diverse medewerkers en uitgegeven in samenwerking met het Augustijns Instituut in Eindhoven. De bundel is voortreffelijk vormgegeven. Met inleidingen en registers. Gebonden en met leeslint."
Jan Venderbos 

In: NBD Biblion, 11 november 2011
"Deze eerste volledige vertaling in het Nederlands, het eerste deel van vermoedelijk drie delen, betreft de verhandelingen over de hoofdstukken 1-5 van het evangelie van Johannes. Hoewel de tekst al meer dan 1600 jaar oud is en er beslist tijdgebonden passages in staan, zijn de vertalers erin geslaagd een sprankelende en aansprekende vertaling te bieden in eenvoudig en helder Nederlands, waardoor behalve het redenaarstalent ook het levende geloof, de diepe wijsheid en pastorale zorg van Augustinus duidelijk tot hun recht komen."
W.H.J. van Stiphout

Op: http://www.boekhandelwesterhof.nl/content/?p=sijtsma
"De lezer van deze verhandelingen wordt aangespoord het Woord van God te lezen en ter harte te nemen. Het is geweldig daarbij geholpen en gesteund te worden door deze wijze kerkvader, die de Schrift kende en wist waar het heil gezocht en gevonden kan worden. Dat geeft hij in elke verhandeling de hoorder en de lezer mee, op een onnavolgbare manier doorlichtend en doordacht zeggend wat in zijn ogen oplicht uit de tekst. Natuurlijk zijn er passages die ons door de uitleg doen glimlachen en zeker veel geestelijke uitleg nemen wij voor lief. Maar de kracht van deze verhandelingen is de diepe ootmoed en bewogenheid waarmee Augustinus vanuit het evangelie de hoorder geraakt heeft en de lezer wil raken. Deze verhandelingen maken duidelijk dat geloof en geloven een op weg zijn betekenen, en dat een goede levenswandel tot inzicht leidt, een inzicht dat verrijkend en verreikend is. Uitgeverij Damon heeft het indrukwekkende boek fraai gebonden uitgegeven, ingeleid , vertaald en van aantekeningen voorzien door classicus Hans Tevel en theoloog Hans van Reisen."
Ds. Jenno Sijtsma

In: Kerkblad van het Noorden, 4 maart 2011
"Ongetwijfeld vormen deze verhandelingen een hoogtepunt in de verkondiging van de vroege kerk. Na zestienhonderd jaar spreken zij nog steeds. Hoewel ze soms wat lastige passages bevatten en zeker ook tijdgebonden passages, is het lezen van deze verhandelingen een bron van vreugde. Terecht wordt opgemerkt dat ze getuigen van 'levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg'. De vertalers en uitgevers hebben ons een geweldige dienst bewezen. Deze bundel is een deel van een omvangrijk project van het Augustijns Instituut te Eindhoven dat tot doel heeft 'de belangstelling voor en de bestudering van Augustinus' spiritualiteit in het Nederlands taalgebied te stimuleren'. Het boek is fraai uitgegeven door Uitgeverij Damon."
D.J. Steensma

In: Visie, februari 2011
"Geloof het of niet: de eeuwen vallen regelmatig weg als je deze indringende preken van Augustinus leest. En dat niet alleen dankzij de soepele vertaling. Op directe, verfrissende wijze laat de beroemde kerkvader zijn licht schijnen op het Johannesevengelie (t/m 5:40)
Gert-Jan Schaap

Op: boekhandelwesterhof.nl
"Maar de boodschap van Augustinus is het ook na zestien eeuwen waard om gehoord en gelezen en beleefd te worden. Het is een vorstelijk commentaar voor ieder die verrijkt wil worden door Augustinus."
Jenno Sijtsma