040 - 304 60 58

Retourvoorwaarden Uitgeverij Damon

U kunt een artikel zonder opgaaf van redenen retour sturen binnen 14 dagen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van uw bestelling.  

De verzendkosten van het retourneren worden niet vergoed. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat wij niet aansprakelijk zijn voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed.

Als u de bestelling al betaald heeft, dan wordt het betaalde bedrag teruggestort. Als u nog niet betaald heeft, dan komt de betalingsverplichting te vervallen. Het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na het moment dat u de overeenkomst heeft herroepen terugbetaald. Wij betalen met hetzelfde betaalmiddel terug als waarmee u heeft betaald.

Een retourzending dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- U kunt een artikel retour sturen binnen 14 dagen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van uw bestelling. Als u meerdere artikelen in één keer heeft besteld, kunt u deze retourneren tot 14 dagen nadat u het laatste artikel heeft ontvangen.

- U kunt het artikel binnen deze termijn direct retoursturen, maar u kunt ons ook binnen de genoemde termijn op de hoogte stellen van het feit dat u de overeenkomst wilt herroepen. Nadat u op deze manier een retour heeft aangemeld, heeft nogmaals 14 dagen om de producten terug te sturen.

- Het artikel dient indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en in de originele verpakking teruggestuurd te worden. Indien u het artikel beschadigd retourneert, zullen wij de kosten hiervoor aan u doorberekenen, indien de waardevermindering is ontstaan doordat u te ver bent gegaan in de beoordeling van het product.

-U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.