(+31)040 - 304 60 58

Rechtsstaat in verval

Over de lange mars door de instituties

Boeken

Rechtsstaat in verval

Over de lange mars door de instituties

Sybe Schaap
€ 28,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Donkere wolken pakken zich samen boven onze democratische rechtsstaat. Deze dankt zijn bestaan aan een langdurig ontwikkelingsproces. De rechtsstaat biedt de mens emancipatie, rechten en vrijheden. Deze verworvenheden houden alleen stand als ze hun basis vinden in een institutionele orde. Instituties geven de maatschappij structuur op basis van gezag. 

Echter, de institutionele orde, en daarmee de democratische rechtstaat, is in verval. Hét symptoom van dit verval is het populisme. Wat nu dreigt is dat populistische leiders onbelemmerd onvrede kunnen aanwakkeren. Rechtsstaat in verval biedt een uitgebreide analyse van een proces dat sluipend is begonnen, maar de rechtsstaat nu openlijk bedreigt.

In 2012 verscheen van Sybe Schaap Het rancuneuze gif. De opmars van het onbehagen, dat leidde tot veel opschudding. Binnen een maand verscheen de vierde druk.

Specificaties

ISBN
9789463400060
Auteur(s)
Omvang
400 pagina's
Uitvoering
Paperback
Verschijningsdatum
06 September 2016

Recensies

Op: http://www.nieuwwij.nl/opinie/recensie-rechtsstaat-verval/
"In 2012 publiceerde Schaap zijn boek Het rancuneuze gif over het onbehagen dat zich breed in onze cultuur doet gelden. Rechtsstaat in verval haakt daar op in. Het populisme is de politieke vertaling van het onbehagen, in ons land vooral via de PVV. Het teert op het ongenoegen van mensen en het voedt het op zijn beurt met een retoriek van snelle oplossingen, feitenvrije politiek en ongefundeerde kritiek op de gevestigde orde. Met name het laatste baart Schaap zorgen. De instituties en de waarden die de rechtsstaat schragen en die zorgvuldig zijn opgebouwd in onze traditie, worden door het populisme ondermijnd. Tegen dat gevaar wil Schaap met zijn boek waarschuwen.
(...)
Schaap levert een doorwrocht maar soms ook moeizaam te lezen betoog. (...) Neemt niet weg dat zijn waarschuwing voor de ruimte die de populistische afbraak van onze democratische verworvenheden door het gebrek aan kritiek krijgt, belangrijk genoeg is om gehoord te worden. Schaap biedt wél tegenspel. Het is te hopen dat zijn geluid wordt gehoord."
Bert Altena

In: NBD Biblion, oktober 2016
"Een zeer interessant, helder, goed leesbaar en overzichtelijk betoog. Voor een breed, geschoold publiek met politiek-filosofische belangstelling."
Dr. B.J.S. Hoetjes