(+31)040 - 304 60 58

Spiritualiteit en Gezondheid

Een vergeten factor

Boeken

Spiritualiteit en Gezondheid

Een vergeten factor

Myriam Steemers-Van Winkoop
€ 17,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Wat is spiritualiteit? Is spiritualiteit belangrijk voor gezondheid? Wat betekent spiritualiteit voor een gezond leven? Is spiritualiteit empirisch te onderzoeken en zo ja, welke conclusies kunnen we daaruit trekken? Is de invloed van spiritualiteit volgens moderne maatstaven te meten en zo ja, hoe?
Dit zijn enkele van de vragen die in deze uitgave aan bod komen en die wellicht kunnen bijdragen aan een goede manier van omgaan met spiritualiteit en gezondheid. 
Dit boek handelt over de betekenis van spiritualiteit voor ziekte en gezondheid. Spiritualiteit is een heel persoonlijk aspect van de mens dat vaak niet de aandacht krijgt die het verdient. Ieder mens is een spiritueel wezen al vult eenieder dat anders in.
Het belangrijkste doel van deze publicatie is te laten zien hoe spiritualiteit van invloed is op de individuele lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het gaat de auteur niet zozeer om nieuwe taken aan de zorg toe te voegen maar om aandacht te vragen voor het inzetten van het menselijk spiritueel potentieel bij ziekte, lijden en sterven. Zij is ervan overtuigd dat iedere zieke zijn gezondheid positief kan beïnvloeden door zijn of haar eigen helende kracht aan te wenden in het omgaan met ziekte en genezing.

Dit boek is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen spiritualiteit en gezondheid: voor zorgvragers en zorgverleners, voor hen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de zorg en voor patiëntenorganisaties.

Uit Spiritualiteit en Gezondheid:
Het is vreemd dat wij in het kader van de laatste levensfase wel spreken over de gifbeker, versterven en palliatieve sedatie, kortom over middelen die de mens versuffen en doen wegglijden in de dood, maar niet over het ondersteunen en het stimuleren van een spirituele ervaring waardoor mensen geholpen worden op een positieve manier te sterven. Spirituele ervaringen zijn belangrijk in het leven en zeker bij het sterven. Het gebruik van entheogenen werden millennia lang gebruikt om tot een spirituele ervaring te komen.

 

Specificaties

ISBN
9789460361692
Auteur(s)
Omvang
176 pagina's
Uitvoering
Paperback
Verschijningsdatum
01 Januari 2014

Recensies

Op: http://sociaal.net/boek/spiritualiteit-en-gezondheid/ 2015
"Binnen onze meer geïndividualiseerde cultuur en geseculariseerde samenleving, én in tijden van besparingen dreigt spiritualiteit een vergeten factor in de reguliere zorg te worden. Het is in deze context dat de auteur met dit boek een oproep doet het helende verband tussen spiritualiteit en gezondheid onder de aandacht te brengen."
Geert Vandamme

In: Tijdschrift geestelijke verzorging, 18 maart 2015
"Het boek verdient een brede bekendheid binnen de beroepsgroep van geestelijk verzorgers en ook binnen de gezondheidszorg."
Christien den Draak

In:Herademing, september 2014
"Interessant boek over de betekenis van spiritualiteit voor ziekte en gezondheid. De schrijfster laat overtuigend de beteknis zien van bidden en gebedsgenezing voor de gezondheid."
(...)
"Het boek is geschreven voor zorgverleners, voor mensen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de zorg en voor patiëntenorganisaties. Het boek biedt voldoende stof om te pleiten voor het belang van spiritualiteit bij ziekte en gezondheid."
Ds. Margreeth Heijnis

In: De Roerom, mei 2014
"In haar [Steemers] nieuwe boek houdt zij een pleidooi voor de positie van geestelijk verzorgers in de gezondheidszorg. Zij heeft blijkbaar kennisgenomen van alle onderzoeken die op dit terrein gedaan zijnin de laatste tientallen jaren. Deze onderzoeken geven duidelijk aan dat aandacht voor spiritualiteit in veel gevallen een positieve invloed heeft op de gezondheid."
Jef de Schapper

In: Trouw, 9 april 2014
"Reden om dit boek wel te lezen: Voor zorgverleners, zorgmanagers en andere geïnteresseerden laat dit boek zeer goed en vooral prettig nuchter zien dat spiritualiteit meer is dan wereldvreemde hocus-pocus, maar een klaarblijkelijk helende kracht aanboort waar ook de gezondheidszorg alleen maar tot haar eigen schade aan kan voorbijgaan. Verder is dit boek een steun in de rug voor al die geestelijke verzorgers die altijd maar moeten knokken voor het bestaansrecht van hun kapelletje en hun contactmomenten met ouderen of zieken."
Wolter Huttinga

Op: website Civis Mundi, zie: http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2266&
"Dat spiritualiteit ook een belangrijke factor kan zijn bij bestrijding van ziekte en het streven naar gezondheid wordt nog onvoldoende onderkend, al is er al veel studie naar gedaan. In het hier kort besproken boek, wordt het belang hiervan in een goed geschreven verhaal uiteengezet en onderstreept. De schrijfster, een gepromoveerde theologe, spreekt daarbij uit ervaring als pastor in diverse zorginstellingen.
Ik herinner mij dat vóór de oorlog vaak gesproken werd over mysterieuze krachten in de sport. Wat in dit boek glashelder in het licht wordt gesteld,  is dat spiritualiteit ook zo’n mysterieuze kracht is die door mensen ervaren wordt als een grote steun bij ziekte. Het gaat bij spiritualiteit uiteindelijk om zin en betekenis te kunnen geven aan wat ons in het leven overkomt. In dit boek wordt dat in zes hoofdstukken uitstekend toegelicht. Eerst met een hoofdstuk over de relatie tussen spiritualiteit en hersenwerking. Hersenen blijken een belangrijke rol te spelen bij spirituele ervaringen. Maar spiritualiteit is meer dan een biologisch fenomeen, als is het niet meetbaar zoals materiële zaken. Vervolgens komt de invloed van spirituele activiteiten op gezondheid aan de orde met uitgebreide aandacht voor bidden, mediteren, Bijbel lezen en dergelijke. Interessant is ook het hoofdstuk over nieuwe spirituele wegen in de gezondheidszorg, met uitgebreide aandacht voor de betekenis van de bekende Cursus in Wonderen. Ook bepaalde schadelijke effecten komen aan de orde zoals de invloed van sekten in dit verband. Het boek besluit met een relevant betoog over geestelijke zorg en spirituele begeleiding, waarbij geestelijke zorg duidelijk onderscheiden wordt van de traditionele zielzorg. Dat goede geestelijke zorg ook kostenbesparend is in de gezondheidszorg, zoals aan het slot gesteld wordt, is een schot in de roos."
Wim Couwenberg

Veilig betalen met

Veilig betalen met
Webshop keurmerk
Webshop keurmerk