(+31)040 - 304 60 58

Als korrels tussen kaf

Preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie

Boeken

Als korrels tussen kaf

Preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie

Aurelius Augustinus
€ 27,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Deze teksten vormen een volledige reeks met alle bewaard gebleven preken van Augustinus over Marcus- en Lucaspericopen.

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar deze havenstad om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard gebleven.
Voor deze bundel werden 33 preken uitgekozen van de sermones de scripturis. In deze groep preken staat de behandeling van een bijbeltekst centraal: in vier ervan komen teksten uit het Marcusevangelie aan de orde en in de andere 29 passages uit het Lucasevangelie.
Bij elkaar vormen ze een volledige reeks met alle bewaard gebleven preken van Augustinus over Marcus- en Lucaspericopen. De meeste Latijnse teksten waren al eeuwenlang bekend maar van twee preken werden de grondteksten pas enkele jaren geleden teruggevonden. Van 23 preken verschijnt in dit boek de eerste Nederlandse vertaling.

Augustinus valt in deze preken te leren kennen als een zorgvuldig uitlegger van de Bijbel, een toegewijd pastor en een diepzinnig theoloog. Als geen ander beijverde hij zich om de rijkdom van de bijbelse passages voor allerlei mensen toegankelijk te maken: zijn preken sprankelen dan ook van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg. Met deze preken beoogde de bisschop dat zijn luisteraars en lezers zouden leven als korrels tussen kaf.

Specificaties

ISBN
9789055738168
Oorsponkelijke titel
Sermones de scripturis 94a-116 + 367
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
328 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
28 Augustus 2007
Verschenen in de serie

Recensies

Op: http://www.christusrex.be/
"Van Augustinus bleven 4 preken op Marcus bewaard en 29 op Lucas. Voor de eerste keer zijn ze allemaal verzameld in ??n boekdeel, schitterend ingeleid en van voetnoten voorzien. Die laatste zijn helemaal geen overbodige luxe en staan gelukkig onderaan elke bladzijde afgedrukt. Dat vergroot alleen de vlotte leesbaarheid. Wat meteen opvalt is de immense Bijbelse kennis van Augustinus. Je zou zelfs kunnen zeggen dat hij een nieuw evangelie bij elkaar heeft geschreven. Beslist de moeite waard!"
Jean Galot

In: De Roerom, jrg. 22, nr. 6 (februari 2008)
"De belangstelling voor Augustinus, zestien eeuwen geleden bisschop van Hippo in Noord-Afrika, is nu levendiger dan ooit. Uitgeverij Damon kwam afgelopen najaar met twee fraai verzorgde en aangenaam leesbare prekenbundels van hem. Als korrels tussen kaf en Wijsheid van leerlingen bevatten preken, vertaald uit het Latijn in helder en zo eenvoudig mogelijk Nederlands, waarbij de vertalers voor ogen hielden dat de teksten voorgelezen konden worden. Al lezend word je vaak verrast door de actualiteit van Augustinus' onderwerpen; zoals de nood van de stroom vluchtelingen in onze wereld en de problematiek van arm en rijk. Als korrels tussen kaf concentreert zich op teksten uit het Marcus- en Lucasevangelie, terwijl Wijsheid van leerlingen cirkelt rond de Handelingen van de Apostelen. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door een team deskundigen brengen de twee prekenbundels Augustinus dichterbij. Neem en lees! Die aansporing van Augustinus onderstreep ik graag."
(Louis Nabbe)

In: rkkerk.nl, jrg. 6, nr. 3 (15 februari 2008)
"De preken zijn als hulp bij de voorbereiding op de verkondiging voor voorgangers boeiende lectuur. En voor leken is het wellicht verrassend om eens te lezen hoe het ook kan!"

In: NBD|Biblion, 14 december 2007
"De uitgave is voortreffelijk verzorgd, zowel inhoudelijk (inleiding, aantekeningen en veel bijwerk) als qua vorm."
(drs. J. Kleisen)