(+31)040 - 304 60 58

Het morele brein

Evolutie, emoties en ethiek

Boeken

Het morele brein

Evolutie, emoties en ethiek

T.S. Tyra
€ 19,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Zijn wij van nature egoïstische wezens of zijn we juist geneigd om voor elkaar te zorgen? Hoe komt het dat gewone mensen soms de meest vreselijke dingen doen? Wat bedoelen we met 'vrije wil', als al ons handelen wordt bepaald door chemische processen in onze hersenen?

Het morele brein brengt recente wetenschappelijke inzichten van neurobiologen, psychologen en filosofen bijeen en komt tot verrassende conclusies. Leed ver weg laat ons vaak onverschillig, maar voor wie ons na staan, gaan we door het vuur. We zijn kuddedieren, maar we gaan soms toch heldhaftig tegen de morele meerderheid in. We reageren soms emotioneel en kortzichtig, maar weten in alledaagse kwesties intuïtief toch meestal het goede te kiezen. Het morele brein vertelt wat de evolutie van ons heeft gemaakt en wanneer we ons morele gevoel kunnen vertrouwen of niet.

Specificaties

ISBN
9789460361531
Auteur(s)
Omvang
176 pagina's
Uitvoering
Hardcover
Verschijningsdatum
16 September 2013

Recensies

In: Trouw, 31 december 2014
In het 'Trouw tipt filosofie jaaroverzicht 2014' op nummer 10.

In: Sozio, september 2014
"Van klassieke sociaal-psychologische en filosofische inzichten tot de meest recente brein- en psychologische onderzoeken rondom moraliteit worden besproken. Verder worden zeer boeiende en soms bijzondere inventieve morele casussen en vraagstukken beschreven."
(...)
"Om wie bekommer ik mij en wie sluit ik hiervan uit? Het hoe en waarom hiervan wordt in Het morele brein van veel kanten belicht."
Thomas Bombosch

In: Tijdschrift voor Filosofie, 76/2014
"Onlangs is een boek uitgekomen van T.S. Tyra, dat getuigt van een grondige kennis van de evolutieleer en van de sociale psychologie, maar ook van de filosofie, in het bijzonder de ethiek."
(...)
"Het morele brein is een boek dat getuigt van een enorme kennis van “evolutie, emoties en ethiek”; de voetnoten geven daar blijk van. De onverwachte perspectieven die de combinatie van die drie bieden, weten de lezer voortdurend te boeien. Het boek is in een soepel Nederlands geschreven, dat nergens clichématig wordt en zich ook nooit verschuilt achter geleerd jargon en ondoorgrondelijke technische termen. Het komt nooit met gemakkelijke oplossingen van de besproken problemen, waardoor het de lezer vaak aan het denken zet. Het morele brein is dus ook een hersenkraker."
Frans Jacobs

In: Trouw, 19 februari 2014
"Het boek is niet opgebouwd rond één centrale stelling, maar bestaat uit korte hoofdstukken die elk een vraag behandelen over de samenhang tussen brein en ethiek. Vragen waar niemand omheen kan, zoals ‘Zijn wij van nature egoïstisch?’, ‘Waarom doet iemand iets vreselijks?’ of ‘Wanneer kun je je gevoel vertrouwen?’. Vragen waarbij je ook een beetje je hart vasthoudt, omdat ze dermate groot en veelomvattend zijn, dat het bijna onmogelijk lijkt om ze in zo’n kort bestek op een zinnige manier te bespreken. En als de neurologie erbij wordt betrokken, is weinig verhelderend reductionisme nooit ver weg. De auteur trapt niet in die valkuil. Hoewel hij niet één centrale stelling of bindend idee presenteert, toont hij wel consistentie, nuchterheid en helderheid van geest. Het koppelen van natuurwetenschappelijke kennis over ons brein aan filosofische inzichten leidt bij hem niet tot simplificaties, maar tot genuanceerde en concrete antwoorden. Zo constateert hij bijvoorbeeld dat de mens van nature niet egoïstisch, maar altruïstisch is. Al is deze onbaatzuchtigheid wel lokaal van aard, voornamelijk gericht op dichtbije mensen met een gezicht."
(...)
"Reden om dit boek wel te lezen: ondanks dit lichte gebrek aan authenticiteit is ‘Het morele brein’ een lezenswaardig boek. Naast de (over)bekende voorbeelden noemt de auteur ook veel verrassende casussen over geweld, intuïtie, verantwoordelijkheid en meer. De kracht zit hem hierbij in de combinatie van onderzoeksvelden (filosofie, sociale psychologie, neurologie). Juist als de auteur een brug slaat tussen deze gebieden, wordt het boeiend. Dit is bij uitstek een terrein dat grondig ontgonnen moet worden. Hopelijk ontwikkelt T.S. Tyra zijn ‘jeugdige brutaliteit’ verder in deze richting."
Marc van Dijk

In: De Roerom, jrg. 28, nr.3, november 2013
"Als je twijfels hebt bij slogans als 'een mens is van nature egoïstisch', 'wij zijn ons brein' en vrijheid is een illusie', moet je dit boek lezen. T.S. Tyra slaagt erin op een zeer heldere leesbare wijze een aantal van deze slogans onderuit te halen of minstens te relativeren. Daarbij maakt hij gebruik van een groot aantal sociaal-psychologische onderzoeken, opvallende verhalen over het gedrag van mensen en nuchtere filosofische reflectie. Steeds legt hij ook verband met het functioneren van het menselijk brein, zonder diep in te gaan op technische details. Allerlei aspecten van goed en kwaad in ons menselijk handelen en van ons oordeel daarover komen aan bod, met name de invloed van onze omgeving. Dat leidt niet tot een samenhangende theorie maar wel tot een aantal belangrijke inzichten waar je ook praktische conclusies uit kunt trekken."
(...)
"Voordeel daarbij is, dat de schrijver naast gegevens uit de internationale literatuur ook voorbeelden aanhaalt uit de actuele Nederlandse context. Een aanrader die leest als een roman."
Jef De Schepper

In: i-Filosofie, no. 3
"Tyra brengt in zijn boek recente wetenschappelijke inzichten van neurobiologen, psychologen en filosofen bijeen. Vanuit verschillende invalshoeken beschrijft hij wat de evolutie van ons heeft gemaakt. Hij doorspekt zijn boek met veel voorbeelden waarmee hij theoretische inzichten verduidelijkt. Het morele brein is daardoor een goed leesbaar boek geworden."
Paul Troost

In: Volzin, november 2013
"Kraakhelder breinboek"
(...)
"Tyra schrijft over machtig interessante vraagstukken. Over de vrije wil, verantwoordelijkheid dragen, moreel oordelen en handelen en over walging. Ook beantwoordt hij de vraag waarom mensen vaak grote moeite hebben om te accepteren dat hun helden, heiligen en idolen ook slechte kanten kunnen hebben."
(...)
"Zeer boeiend is bijvoorbeeld de gedegen uitleg van Tyra over wanneer we ons gevoel wel en niet kunnen vertrouwen."
Jan van Hooydonk 
 

In: Tertio, 23 oktober 2013
"Het morele brein van T.S. Tyra is opgebouwd rond uitdagende vragen."
Geert de Cubber