(+31)040 - 304 60 58

Hiëronymus, Brieven

Foedraal Band I en Band II

Boeken

Hiëronymus, Brieven

Foedraal Band I en Band II

Hiëronymus (ca. 347-420)
€ 84,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

HIERONYMUS (ca. 347 - 420) trok zich, na omzwervingen die hem in Trier, Antiochië, Constantinopel en Rome hadden gebracht, in 385 terug in een klooster in Bethlehem. Hij genoot groot gezag als theoloog en kenner van het Latijn, het Grieks en het Hebreeuws. Vele brieven heeft hij geschreven, aan vele personen in alle delen van het Romeinse Rijk. Daarin behandelde hij uiteenlopende onderwerpen: voorschriften voor opvoeding; regels voor het leven in eenzaamheid; de onverenigbaarheid van rijkdom en christen-zijn; de betekenis van gehuwd en niet-gehuwd zijn; de interpretatie van bijbelpassages; de kunst van het vertalen. Fel bestreed hij ketterse ideeën, bij voorbeeld van Jovinianus (over het huwelijk) en Pelagius (over vrije wilskeuze). Door zijn op verzoek gemaakte vertaling van een stuk waarin het denken van Origenes ter discussie werd gesteld haalde hij zich de beschuldiging van ketterij op de hals, waardoor hij zich gedwongen zag om jarenlang zijn rechtgelovigheid te verdedigen. Te midden van zijn correspondentie is de soms op kribbige toon geschreven, maar steeds uiterst scherpzinnige briefwisseling met Augustinus opmerkelijk.
Ongeveer anderhalve eeuw na zijn dood zal Cassiodorus schrijven: Helder, geleerd en prachtig formulerend richt Hieronymus zich vriendelijk tot nederigen en bars tot hoogmoedigen; critici dient hij met scherpe tong van repliek; hij bezingt de maagdelijkheid en verdedigt het kuise huwelijk; hij looft de glorieuze strijd om de deugden en hekelt misstappen bij geestelijken of verdorvenheid bij monniken. Vaak wisselt hij zijn betoog af met voorbeelden uit het heidendom, en steeds weet hij dankzij zijn perfecte taalbeheersing een evenwichtig en overtuigend geheel te scheppen.

Op naam van Hieronymus is een collectie van 154 brieven overgeleverd. Van deze brieven is dit de eerste integrale Nederlandse vertaling.
Beide banden zijn verpakt in één foedraal en niet los verkrijgbaar. 

Specificaties

ISBN
9789055738977
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
1472 pagina's
Uitvoering
Gebonden. Beide banden zijn verpakt in één foedraal en niet los verkrijgbaar.
Verschijningsdatum
22 December 2008

Recensies

Op: http://www.klassieketheologie.nl
"Met de vertaling van Hiëronymus’ brieven heeft de classicus drs. Chris Tazelaar een prestatie neergezet die zeer veel respect afdwingt. Meer dan honderdvijftig epistels vertaalde hij vanuit het Latijn. De relevantie van dit werk mag duidelijk zijn; in deze briefwisseling wordt het leven en werk van de kerkvader levendig voor ogen gesteld."
Wilfred Hassefras

In: Interpretatie, september 2010, jrg.18 nr.6
"De vertaling is in twee mooie, kloeke delen uitgegeven."
(...)
"Alleen al vanwege de omvang van het werk is de prestatie van de vertaler enorm. De twee delen zijn mooi uitgegeven en ik vond bijna geen drukfouten of onjuiste gegevens in de aantekeningen."
(...)
"Maar vooral vind ik dat de vertaler en de uitgever te loven zijn voor deze bijzondere uitgave."
Bart J. Koet

In: Beweging, jrg.73 nr.3, herfst 2009
"Nederlandse vertalingen van klassieke meesters zijn tegenwoordig hot. Maar deze prachtige uitgave van de Brieven van de kerkvader Hieronymus springt eruit door de zeer luxe uitvoering in twee schitterende banden (met leeslint en veel toelichting en zeer behulpzame registers).
Bram Bos

In: Augustijns Forum, jrg.8 nr.2,  2009
"De correspondentie is verdeeld in twee luxe banden, samen goed voor bijna 1200 pagina's vertaalde teksten. De editie is een aanwinst voor wie zich interesseert in patristische literatuur in het algemeen."
(...)
"De ontspannen bladspiegel, de kloeke boekbanden en cassette passen bij een rustige, doordachte schijf- en leescultuur."
Hans van Reisen

In: Vlaanderen kunsttijdschrift, juni 2009
"Tazelaar vertaalt zorgvuldig en met zin voor de stijl van Hieronymus. Het indrukwekkende notenapparaat en de vele registers garanderen een goed onderbouwde lectuur en interpretatie van de brieven, die een zeldzame inkijk geven in Hieronymus' omgang met zijn directe omgeving en verre kennissen, zijn wetenschappelijke bezigheid en zijn enorme eruditie en belezenheid. Dit hoogtepunt uit de antieke briefliteratuur zal velen verrassen."
Patrick Lateur

In: Streven, mei 2009
"De vertaler heeft de doorgaans verheven stijl waarin Hieronymus schreef op een uitstekende manier weten te behouden. Hij heeft een knap staaltje werk verricht. De uitgever heeft dat weten te accentueren met een prachtige tweedelige uitgave in een mooie typografie, en in een foedraal. Een mooi stukje kerkgeschiedenis en theologiegeschiedenis is nu voor velen bereikbaar geworden."
Panc Beentjes

In: Amphora, jrg 28, nr. 2, april 2009
"In een prachtig verzorgde, gebonden uitgave in twee kloeke delen beschikken we nu over een uitstekende vertaling die de lezer toegang geeft tot een groot aantal documenten waaruit veel te leren valt over Hieronymus."
(...)
"Tazelaar heeft getracht aan de verfijnde stijl van Hieronymus in zijn vertaling recht te doen door zo dicht mogelijk bij de tekst te blijven zonder dat het Nederlands houterig wordt."
(...)
"Het is een majeure prestatie zo'n groot corpus zo mooi te vertalen. Tazelaar verdient ons aller dank."
Pieter W. van der Horst

In: Reformatorisch Dagblad, 4 februari 2009
"De annotatie van Chris Tazelaar is uitstekend en biedt veel informatie over de context van de brieven. Kortom, een monumentaal werk over een turbulente periode van de vroegchristelijke kerk, die we nu van binnenuit leren kennen dank zij een persoonlijke briefwisseling."
Klaas van der Zwaag