(+31)040 - 304 60 58

Vleesgeworden Woord

Preken en Schriftcommentaren bij gelegenheid van Kerstmis

Boeken

Vleesgeworden Woord

Preken en Schriftcommentaren bij gelegenheid van Kerstmis

Bonaventura (1221-1274)
€ 24,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Uitgave i.s.m. het Franciscaans Studiecentrum (FSC): www.franciscaans-studiecentrum.nl

Zoals iedere middeleeuwse theoloog heeft Bonaventura zich beziggehouden met het zorgvuldig lezen van de Heilige Schrift. Exegese en theologie waren nog geen twee onderscheiden wetenschappen, maar theologie was begrijpend lezen én uitleggen van schriftteksten.

Vleesgeworden Woord bevat voorbeelden van hoe Bonaventura het begin van het evangelie van Johannes leest en uitlegt. Dit is het evangelie dat in de katholieke traditie op Kerstdag wordt gelezen. Hiermee biedt Vleesgeworden Woord teksten ter bezinning op het centrale thema van het christelijk geloof: het geheim van Gods menswording. Ook het bekende evangelie van de Nachtmis van Kerstmis – het verhaal van de geboorte van Jezus in Bethlehem – legt Bonaventura uit als een verhaal over deze menswording. Twee van zijn preken bij dit evangelie zijn daarom ook in deze uitgave opgenomen. 

Bonaventura is vooral bekend als theoloog-filosoof en als geestelijk schrijver. Uit zijn oeuvre zijn verschillende werken in het Nederlands vertaald. Er zijn nog geen Nederlandse vertalingen voorhanden uit zijn werken als uitlegger van Bijbelteksten. In deze lacune voorziet Vleesgeworden Woord op bescheiden wijze.

 

Vertaler Jan van den Eijnden had een interview met Joop van der Elst over de Bonaventura, Vleesgeworden woord. U kunt het hier terugluisteren: KLIK HIER

Specificaties

ISBN
9789460362156
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
136 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
30 November 2015

Recensies

In: Benedictijns tijdschrift, nr.1 2016
"
Om zijn talent [Bonaventura] als bemiddelaar was hij onmisbaar voor zijn orde en als kardinaal niet minder voor de Kerk. Met zijn heilig leven werd hij ook een groot geestelijk schrijver, waarvan dit boek getuigt. Exegese en theologie zijn bij hem nog één: theologie was begrijpend lezen en uitleggen van de bijbel. Deze bundel richt zich op het centrale thema van het christelijk geloof: het mysterie van de Menswording. De gekozen teksten zijn tot dusver nooit in het Nederlands vertaald. Wij signaleerden in BT 2011/3 de bundel Volmaakt leven, die bij dezelfde uitgever in mooie editie werd uitgegeven."

In: Friesch Dagblad, 24 december 2015
"Alles bij elkaar een mooie kennismaking met Bonaventura, die in deze nieuwe uitgave wordt gefaciliteerd door twee ter zake kundige theologen, die de teksten van Bonaventura vertaalden, voor informatieve voetnoten zorgden en voor een introducerende inleiding.
(...)
Als je deze kerstpreken van Bonaventura leest, kun je verrast worden door mooie en interessante zinnetjes die hij gedurende zijn uitgebalanceerde betoog geregeld laat vallen."
Tjerk de Reus

In: Katholiek Nieuwsblad, 18 december 2015"Hiermee biedt Vleesgeworden Woord teksten ter bezinning op het centrale thema van het christelijk geloof: het geheim van Gods menswording. Ook het bekende evangelie van de Nachtmis van Kerstmis – het verhaal van de geboorte van Jezus in Bethlehem – legt Bonaventura uit als een verhaal over deze menswording. Twee van zijn preken bij dit evangelie zijn daarom ook in deze uitgave opgenomen.”
HR

In: De Nieuwe Koers, winter 2015
"Als je deze kerstpreken van Bonaventura leest, kun je verrast worden door mooie en interessante zinnetjes, die hij gedurende zijn uitgebalanceerde betoog zo nu en dan laat vallen."
(...)
"Jan van den Eijnden en Jan Klok (verantwoording voor vertaling, inleiding en commentaar van deze uitgave) leggen tal van theologische kwesties keurig uit, zowel in de inleiding als in de vele noten. Kenners van Bonaventura of van de middeleeuwse theologie komen ruimschoots aan hun trekken, terwijl de 'gewone' lezer ook prima zijn weg kan vinden in dit boek. Toegegeven, je moet er wel even voor gaan zitten, je moet bereid zijn om een mens van eeuwen geleden te willen begrijpen. Maar wat is mooier, als dit lukt? Welwillende aandacht wordt goed beloond, bijvoorbeeld met zinnen als deze: 'Het Woord waarvan gezegd wordt dat het vlees is geworden, stroomt eeuwig uit, is bestendig en blijvend, stabiel, treedt met een stem naar buiten, manifesteert zich rijkelijk en is krachtig werkzaam'."
Tjerk de Reus