(+31)040 - 304 60 58

De wijsheid van Jesus Sirach

Boeken

De wijsheid van Jesus Sirach

Panc Beentjes
€ 19,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Een van de opmerkelijkste wijsheidsboeken uit periode tussen het Oude en Nieuwe Testament is De wijsheid van Jesus Sirach. Een geschrift dat door katholieken wel, maar door joden en protestanten niet tot de bijbel wordt gerekend. Geschreven omstreeks 180 voor Christus, heeft de tekst alleen in een Griekse vertaling gecirculeerd; de Hebreeuwse versie werd pas in 1896 bij toeval ontdekt in een afvalkamer van een synagoge in Cairo.
In Sirachs tijd werd Palestina overspoeld door het Hellenisme, de populaire levensfilosofie die na de veroveringen van Alexander de Grote heel het gebied rond de Middellandse Zee in haar ban hield. De wijsheid van Jesus Sirach bevat, gerangschikt op onderwerp, praktische en morele regels en aansporingen voor een verantwoord leven, zoals eerbied voor ouders, een juiste levenshouding, de relatie tussen man en vrouw, schijnheiligheid en grootmoedigheid. Het behandelt thema's als de vrije wil en 'determinisme' en laat de Wijsheid, in de gedaante van Sophia - 'Vrouwe Wijsheid' - in een hooglied vertellen over haar eeuwige relatie met God, en stelt haar gelijk aan de Wet van Mozes. Jezus Sirach laat zien dat de aantrekkelijkheden van het hellenisme niet nieuw zijn, maar al in het Jodendom bestonden.

Specificaties

ISBN
9789055737321
Auteur(s)
Omvang
200 pagina's
Uitvoering
Hardcover
Verschijningsdatum
20 Oktober 2006

Recensies

In: Benedictijns Tijdschrift 2007/4
"Ruim een kwart eeuw heeft de Utrechtse hoogleraar bijbeluitleg zich intensief beziggehouden met dit geschrift uit de 2e eeuw v. Chr. Panc Beentjes heeft zijn verschillende studies, die verspreid verschenen zijn, nu samengebracht in twee bundels. Zijn bijdragen voor vakgenoten in een Engelstalige reeks, en zijn opstellen die toegankelijk zijn voor een breder publiek in deze bundel, door Damon mooi uitgegeven. De 25 teksten zijn geordend in 3 afdelingen: over het bijbelboek als geheel, over een aantal perikopen, en over bijzondere thema's. Zeer informatief en leerzaam, en vlot leesbaar. Er zijn enkele herhalingen en overlappingen, maar die zijn niet storend; ze hebben als voordeel dat de hoofdstukken afzonderlijk te lezen zijn. Vulgarisatie op hoog niveau, waarvoor we de schrijver dankbaar kunnen zijn."
(GM)

In: Vlaamse Bijbelstichting (VBS-informatie), jrg. 38, nr. 2 (april-mei-juni 2007)
"[Hiermee] beschikken we nu in ons taalgebied over een voortreffelijke inleiding op de Wijsheid van Jesus Sirach met een gedetailleerd commentaar op representatieve passages."
(P. Kevers)

In: Interpretatie, Tijdschrift voor bijbelse theologie, jrg. 15 nr. 4 (juni 2007)
"Panc Beentjes, hoogleraar exegese Oude Testament, geldt zonder meer als kenner van het deuterocanonieke of apocriefe boek Jesus Sirach.
[...]
Wat levert de bundel op? Wat biedt het boek aan?
Ten eerste: we krijgen meer inzicht in de Wijsheidsliteratuur, een belangrijk genre in de latere geschriften van Tenach. Ten tweede: we raken overtuigd van de rijkdom van de apocriefe literatuur. Vooral protestanten, die in de regel minder bekend zijn met deze literatuur, zullen versteld staan van de schatten die daar verborgen liggen. De NBV heeft er daarom goed aan gedaan de deuterocanonieke boeken op te nemen; daardoor zullen die boeken meer in beeld komen. Ten derde: Jesus Sirach biedt aanknopingspunten om tal van actuele thema's te doordenken.
Dit alles doet me zeggen: ik ben blij met dit boek. Het is prachtig uitgevoerd, de opbouw is helder, de lay-out uitnodigend en het tekstregister praktisch. Ik heb meteen de vruchten van dit boek geplukt.
[...]
Zo blijft de wijze uit de tweede eeuw voor onze jaartelling spreken tot in onze dagen."
(Piet Schelling)

In: NBD Biblion, 12 januari 2007
"Jezus Sirach is een relatief onbekend Bijbelboek (en als apocrief of deuterocanoniek boek alleen in de katholieke versie opgenomen) dat staat in de traditie van de wijsheidsliteiratuur. Daarin wordt besproken hoe je als mens het beste in goede verhoudingen met jezelf, met God en anderen kunt leven. Beentjes, hoogleraar aan de faculteit katholieke theologie in Tilburg, is een van de specialisten op dit Bijbelboek. Voor deze publicatie heeft hij een aantal populair-wetenschappelijke artikelen herschreven, waardoor de inhoud van dit fascinerende geschrift voor een nog breder publiek beschikbaar komt. In het eerste deel schetst hij de context van het boek: in welke tijd is het boek ontstaan en wie was Sirach? In het tweede deel bekijkt hij een aantal tekstfragmenten nader. In het derde en laatste deel komt een aantal thematische beschouwingen aan bod, zoals armoede, vriendschap en Sirach in Eco's 'De naam van de roos'. Een goed boek, een mooi voorbeeld hoe eminente wetenschap in heldere taal voor een breed publiek beschikbaar kan komen. Ook mooi te zien hoe Bijbelse wijsheden ook nu nog actueel kunnen zijn."
(Dr. E. Sengers) 

Veilig betalen met

Veilig betalen met
Webshop keurmerk
Webshop keurmerk