(+31)040 - 304 60 58

Leerdicht over de natuur

Boeken

Leerdicht over de natuur

Titus Lucretius Carus
€ 29,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Deze uitgave is eerder verschenen met Isbn: 9789055737802

Ruim tweeduizend jaar geleden schreef Titus Lucretius Carus het leerdicht De Rerum Natura, Over de Natuur van de Dingen, waarmee hij de filosofie van de Griekse wijsgeer Epicurus onder de aandacht van het Romeinse publiek wilde brengen. Rome werd in die dagen verscheurd door burgeroorlogen, corruptie en schandalen en de bevolking snakte naar vrede en vriendschap. Dat was nu precies wat de filosofie van Epicurus bood: vrij van angst voor de goden, vrij van angst voor de dood, met vrienden onder elkaar in vrede discussiëren en de geheimen van de natuur ontraadselen. Door alles te weten kan de angst voor het onbekende overwonnen worden en kunnen de goden die geweld, oorlog en bijgeloof in de hand werken, buiten spel worden gezet.

In circa zeveneneenhalf duizend dichtregels, verdeeld over zes hoofdstukken, ontvouwt Lucretius de fascinerende wereld van de atomen en de onmetelijke leegte, vertelt hij over onszelf, onze geest, onze ziel en zintuigen, geeft seksuele voorlichting en eindigt met het ontstaan en het reilen en zeilen van de wereld waarin we leven. Op rationele wijze legt hij de wondere verschijnselen in de hemel en op aarde uit. De lezer raakt ontroerd, gefascineerd, geamuseerd en staat versteld. Het is opvallend dat de problemen die Lucretius aansnijdt nog zo verbijsterend actueel zijn.

Specificaties

ISBN
9789463403245
Oorsponkelijke titel
De Rerum Natura
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
272 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
05 April 2022

Recensies

In: Prora, nr. 2 2015
"Marguerite Prakke heeft van Lucretius' De rerum natura een heldere en toegankelijke vertaling gemaakt in zesvoetige verzen. De verschillende onderdelen van elk boek zijn voorzien van een titel, en een verdere opdeling wordt gemaakt door tekstjes in de marge. Namen of begrippen aangeduid met een sterretje in de tekst worden verklaard in de uitgebreide aantekeningen achterin het boek."
Joeri Facq

In: Friesch Dagblad, 23 januari 2010
"De andere uitgave is wat soberder (hoewel ook fraai uitgegeven, eveneens gebonden en met leeslint) en bevat alleen de Nederlandse vertaling, plus een korte inleiding en achterin verklarende noten en en korte bibliografie."
(...)
"De inleiding van Prakke is veel algemener en begint met de Griekse filosofie, om via Epicurus en diens atomenleer uit te komen bij Lucretius' leerdicht. Als eerste kennismaking is dit stuk veel geschikter voor een geïnteresseerde leek. Ook haar noten, kort en summier, deels tekstueel (met oog voor versherhalingen en parallellen) en deels verklarend, kunnen voor een nog niet zo erg ingevoerde lezer erg nuttig zijn."
(...)
"Daar staat tegenover dat het boek van Prakke een minder hoog instapniveau aan voorkennis vraagt en dus beter te gebruiken is voor wie Lucretius nog niet goed kent. Kortom: het is waardevol dat deze beide boeken verschenen zijn: nu is er ineens zelfs keus voor wie Lucretius in vertaling wil lezen!"
Rogier van der Wal

In: Streven, Februari 2009
"Een verdienstelijke, goed toegankelijke weergave van Lucretius' gedicht."
(Vincent Hunink)

In: Hermeneus, 79-4 (2007)
"Bij de productieve uitgeverij Damon is vrijwel uit het niets een complete Lucretius-vertaling uitgebracht. De juriste Marguerite Prakke werkte er jarenlang in stilte aan. Het resultaat mag zeker gezien worden.
Prakke heeft gekozen voor een vrij losse, zesvoetige versvorm, waarbij het natuurlijke woordaccent wordt geëerbiedigd. Net als in de Loeb-uitgave (die als basistekst is gebruikt) is in de marge steeds het thema van een passage aangegeven. Dat breekt de massieve teksten en is ook handig voor het overzicht. [...] Lay-out, band en omslag zijn prachtig verzorgd: die maken het boek minstens uiterlijk tot een sieraad in de boekenkast.
Het is bijzonder goed dat er nu weer een complete Lucretius in hedendaags, goed leesbaar Nederlands is.
[...] deze nieuwe vertaling [is] welkom. De Nederlandstalige lezer kan eindelijk weer in de eigen taal kennis nemen van Lucretius' prachtige leerdicht."
(Vincent Hunink)

In: De Leeswolf, jrg. 13, nr. 7 (oktober 2007)
"De tekst wordt voorafgegaan door een uitstekende inleiding waarin Prakke in vogelvlucht de Griekse filosofie bespreekt en het epicurisme toelicht. In voetnoten wordt verduidelijkt waar Lucretius ageert tegen andere filosofen, waar hij zichzelf herhaalt, of waar de tekst onduidelijk is. Allemaal zeer grondig. 
[...]
De bladspiegel is rustig, met een goede aanduiding van de versnummering en per paragraaf een samenvatting in enkele woorden in de linkerkolom. De vertaling zelf loopt vlot [...]. Marguerite Prakke is erin geslaagd een uitstekend leesbare vertaling af te leveren die niet gaat vervelen en zeer modern aanvoelt. 
[...]
Marguerite Prakke [mag] met een gerust hart aan een volgende vertaling beginnen, want ze weet antieke teksten zeer toegankelijk te vertalen in een vlot Nederlands, wat alleen maar lof verdient."
(Dieter Wildemauwe)

In: Amphora, jrg. 26, nr. 3 (juni 2007)
"[...] de vertaalster [geeft] in haar inleiding betrouwbare informatie, waaruit blijkt dat ze voldoende thuis is op het gebied van de antieke filosofie. Ook heeft zij kennis genomen van de belangrijkste wetenschappelijke publicaties over het werk van Lucretius en bevat het fraai uitgevoerde boek een ruim aantal 'noten' met nuttige informatie over historische en mythologische zaken [...].
Men kan dus zeggen dat de lezer van deze vertaling een getrouw beeld krijgt van Lucretius' weergave van de epicureïsche filosofie. 
[...]
Wie [...] geïnteresseerd is in de filosofische argumenten die Lucretius gebruikt bij het verkondigen van de leer van Epicurus, kan hier een betrouwbare gids vinden, en dat is op zichzelf geen geringe prestatie."
(AJK) 

In: NBD|Biblion, 21 mei 2007
"In een mooi uitgegeven boek is een nieuwe Nederlandse vertaling verschenen van het leerdicht over de natuur van de Romeinse dichter Lucretius (eerste eeuw v. Chr.).
[...]
Het gedicht van Lucretius over de atoomleer is in een losse dichtvorm vertaald. Vergeleken met eerdere Nederlandse vertalingen [...] oogt deze vertaling modern. De inleiding, verklarende noten en de prettige vertaling maken dit interessante werk toegankelijk voor een groter publiek."
(Dr. E.A. Hemelrijk)

In: Nederlands Dagblad (6 april 2007)
"De recent verschenen vertaling van de juriste Marguerite Prakke is helder en toegankelijk."
(Nelleke Vermeer)

In: Filosofie Magazine, jrg. 16, nr. 4 (april 2007)
"Weinig wetenschappers en filosofen gebruiken nog de vorm van het leerdicht. Maar in de oudheid was de taal van de muze de taal van de waarheid. Het leerdicht over de natuur is het enige werk dat bekend is van Lucretius.
[...]
De dichter geeft [...] een uitleg van het werk van zijn Griekse voorganger, de wijsgeer Epicurus."
(Frank en Maarten Meester)