(+31)040 - 304 60 58

Oefening in christendom

Boeken

Oefening in christendom

Søren Kierkegaard
€ 39,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Søren Kierkegaard/Anti-Climacus

Vertaling: Pieter van Reenen
Eindredactie: Johan Taels & Karl Verstrynge
Nawoord: Pieter Vos

Verschenen in de serie: Søren Kierkegaard Werken

Met Oefening in christendom sluit Kierkegaard zijn pseudonieme oeuvre af. Net als De ziekte tot de dood waarmee het een tweeluik vormt, werd het boek toegeschreven aan het pseudoniem Anti-Climacus die als 'waarheidsgetuige' de strenge eisen van het christelijke leven belichaamt.
Uitgangspunt van Oefening in christendom is de gapende kloof tussen het evangelische christendom en de verwording ervan in 'de bestaande christenheid'. Anti-Climacus zet al zijn dichterlijke, retorische en dialectische krachten in om het christendom opnieuw in zijn oorspronkelijke eenvoud, waarheid en moeilijkheidsgraad weer te geven. In de drie delen van zijn boek werkt hij drie centrale christelijke begrippen uit, die als evenzoveel waakhonden de vanzelfsprekende toegang van de christenheid tot het christendom versperren: de gelijktijdigheid met Jezus, de mogelijkheid van de ergernis en de noodzaak tot navolging.

Oefening in christendom is het zevende deel in de reeks Kierkegaard Werken. Het boek kwam tot stand in samenwerking met de 'Redactieraad Kierkegaard Werken' en de Søren Kierkegaard Skrifter (uitgegeven door het 'Søren Kierkegaard Research Centre' te Kopenhagen).

Specificaties

ISBN
9789055739783
Oorsponkelijke titel
Indøvelse i Christendom
Auteur(s)
Vertaler(s)
Redacteur(en)
Omvang
328 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
24 Juni 2011
Verschenen in de serie

Recensies

Vox Voetianorum, 36/3, 2013
"Soms is Kierkegaard messcherp raakt hij ons tijdens het lezen. Soms vervreemd hij en staat hij toch ver van de gereformeerde theologie af (ik denk aan thema's als verbond, verkiezing, het genadekarakter van het heil). Soms doet hij weldadig aan. Soms is het een diep bevindelijk schrijver en weet ons aan te sporen, op te roepen en te vermanen. Graag sluit ik met zo'n passage af, om ook iets te proeven van Kierkegaards levendige stijl. Een gedeelte naar aanleiding van de woorden: Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven."
Pieter Teeuw

Op: http://www.boekhandelwesterhof.nl/site/jenno-sijtsma/oefening-in-christendom-van-soren-kierkegaard/, november 2012
"Ik kan bij benadering niet zeggen hoeveel tijd ik met dit boek bezig ben geweest. Steeds weer greep ik ernaar en liet me bij het lezen meevoeren door de indringende zeggingskracht en de ongekende, bijna duizelingwekkende actualiteit van de woorden en het betoog. Ik ervaar dat het ook geen boek is om achter elkaar uit te lezen, omdat de ergernis die tijdens het lezen op je afkomt erom vraagt dat je de tijd neemt het op je in te laten werken en te verwerken."
(...)
"Het raakt ons diep wat Kierkegaard hier onder pseudoniem schrijft"
ds. Jenno Sijtsma

In: Benedictijns Tijdschrift, nr. 4 2011
"Kierkegaard klaagt hierin de staatskerk aan wegens de gapende kloof tussen haar geloofspraktijk en Christus' boodschap. Met dichterlijke virtuositeit en dialectische scherpzinnigheid werkt hij zijn aanval uit in drie stappen, aan de hand van de drie voorwaarden om waarlijk christen te worden."
FB

In: Kerkblad van het Noorden, 22 december 2011
"Kierkegaard-lezen is niet altijd gemakkelijk, maar inspanning loont, ook de inspanning van het lezen van dit boek. Het is een belangrijk boek, scherp en confronterend, als enkele mens word je rechtstreeks voor het aangezicht van God geplaatst. Het belang van dit boek kunnen we ook hieraan kennen dat het aan begin van de twintigste eeuw belangrijke theologen heeft be?nvloed: Karl Barth, Emil Brunner en Dietrich Bonhoeffer."
D.J. Steensma

Op: http://www.christusrex.be/
De drie grote delen van dit boek zijn kritieken, zowel als uitdagingen op en voor het christendom van zijn tijd (en van onze tijd). Hij analyseert haarscherp wat de terugkeer naar de bron belet en dan tracht hij die opgeworpen dammen vakkundig te verwijderen. De ironie druipt van het werk af en de lectuur verveelt dus nooit. Het is een excellente vertaling, voorbeeldig uitgegeven met de nodige commentaren voor de lezer van nu.

In: Amstelodamare, jrg.34 nr.3
"Zeker aan de hand van de nieuwe Kiekegaard-vertalingen van Uitgeverij Damon wordt deze opgave iets gemakkelijker en bovendien ook aangenamer, aangezien de geschriften van Kiekegaard in werkelijk prachtige uitgaven zijn gebonden. Dus van harte aanbevolen!"
Benjamin van Bilsen

In: NBD Biblion, 27-11-2011
"Een rijk, geslaagd boek, een van de meer toegankelijke werken van Kierkegaard, ofschoon nog altijd moeilijk lectuur. Herziene uitgave van de in 1981 bij Bijleveld verschenen vertaling van Pieter van Reenen."
Dr. Taede A. Smedes

In: De stem van het boek, jrg.22 nr.3, 2011
"Dit boek is het zevende deel van de Nederlandse S?ren Kierkegaard Werken, die uitgeverij Damon verzorgt. Het is een uitmuntende reeks boeken die, hoewel ze zo'n halve eeuw oud zijn, nog zeer aanspreken en iets/veel doen met de lezers."
(...)
"Dit boek is de moeite van het lezen zeker wel waard."
dr. J. Wiersma

In: Reformatorisch Dagblad, 27 oktober 2011
"Kierkegaard schetst het christen- dom als een leven van navolging van smaad, aanvechting, strijd. De achtergrond van het boek is een verburgerlijkte Deense staats- kerk, maar verschilt zo'n situatie wezenlijk van andere kerken waar het wonder van het geloof en de heiligheid en grootheid van God ondergesneeuwd zijn? In dit zin houdt Kierkegaard alle christenen spiegel voor."
Klaas van der Zwaag