(+31)040 - 304 60 58

Door het vuur voor de armen

Oudste getuigenissen over Laurentius

Boeken

Door het vuur voor de armen

Oudste getuigenissen over Laurentius

Kerkvader Ambrosius (339-397) , Aurelius Augustinus , Aurelius Prudentius , Petrus Chrysologus , Leo de Grote , Maximus van Turijn , Gregorius van Tours , Jacobus de Voragine
€ 16,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

In Nederland en Vlaanderen zijn ruim negentig kerken en kapellen aan Laurentius toegewijd. Dat is opmerkelijk voor een heilige die ergens uit het huidige Noord-Spanje afkomstig was en in Rome de marteldood stierf, waarschijnlijk op 10 augustus 258. In onze Lage Landen heeft Laurentius nooit een voetstap gezet. Toch kent de waardering voor hem op enkele plaatsen hier al een lange geschiedenis van meer dan duizend jaar.
Voor deze bundel werden de oudste getuigenissen over Laurentius bijeengebracht. Zij dateren van de vierde tot en met de dertiende eeuw. De teksten zijn afkomstig van Ambrosius, Prudentius, Augustinus, Petrus Chrysologus, Leo de Grote, Maximus van Turijn, Gregorius van Tours en Jacobus de Voragine. Meestal gaat het om preken, die gehouden zijn op Laurentius’ feestdag. Maar onder de geselecteerde bronnen bevinden zich ook andere literaire genres.
Elke auteur geeft een eigen kleur aan wat hij in Laurentius waardeert en bewondert. Daardoor ontstaat een prachtig beeld van de heilige, die vooral befaamd werd door zijn zorg voor de armen en de manier waarop hij voor hen door het vuur is gegaan. Aan de vertalingen hebben verschillende classici meegewerkt. Het resultaat biedt een mooie weergave van de diverse stijlen in de Latijnse bronnen.
In het boek zijn acht kleurenafbeeldingen opgenomen.

Recensies

In: Friesch Dagblad, 9 mei 2016
"Vincent Hunink is er in zijn vertaling in geslaagd dit gedicht van alle nodeloze vroomheid en verfraaiing te ontdoen en het het karakter te geven van een fris klassiek Romeins epos. (...) Het is interessant te zien hoe in de loop der eeuwen het verhaal dat bij Ambrosius nog helemaal centraal staat, verdwijnt en alle nadruk komt te liggen op de standvastigheid van Laurentius’ geloof. Hiervan verhaalt Prudentius ook: want de prefect is ziedend. Laurentius moet zijn geloof afzweren óf sterven en zo wordt hij al snel geroosterd boven een vuur. Dit vuur nu zal Laurentius’ handelsmerk uiteindelijk zijn."
Wessel ten Boom

Op: http://www.christusrex.be/bb/51#b1592
"Uitgeverij Damon specialiseert zich onder meer in de vertalingen van christelijke Latijnse bronnen, ook minder vanzelfsprekende. Neem nu deze uitgave van alle oudste getuigenissen over de heilige Laurentius, vooral gekend als patroonheilige van de brandweerlui en genezer van brandwonden. Het feit dat hij door verbranding de marteldood is gestorven in het midden van de derde eeuw is daar natuurlijk niet vreemd aan. In Vlaanderen was hij vooral in de middeleeuwen een bekende geneesheilige. Zoals gebruikelijk in de hagiografie dateert ook zijn heiligenleven van veel latere datum. De eerste getuigenissen zijn van honderd jaar na zijn dood. De vertalingen in dit boekje zijn niet van de geringste auteurs. In het lijstje figureren onder meer Ambrosius, Augustinus, Leo de Grote, Gregorius van Tours en vele anderen. Al naargelang van het genre, schilderen zij een rijk beeld van een blijvend tot de verbeelding sprekende heilige. Deze uitgave is bovendien mooi geïllustreerd met de oudste afbeeldingen van Laurentius."

In: Visserslatijn, maart 2016
"
Maar juist omdat er zo weinig over hem bekend is, werd besloten om de-ze hagiografie te schrijven. De oudste getuigenissen over hem zijn in deze bundel bijeengebracht. De meeste zijn, door een team van classici en een theoloog onder redactie van drs. Hans van Reisen, voor het eerst in het Ne-derlands vertaald. (...) Al met al vind ik dit een mooie uitga-ve, met een achttal schitterende kleu-renillustraties die Laurentius uitbeel-den in verschillende fasen van zijn leven en werk."
am. Kris

In: Benedictijns tijdschrift, oktober 2015
"Vanaf de vroegste tijd is deze martelaar alom vereerd. Talloos zijn de preken en hymnen die zijn lof zingen. Deze uitgave bundelt er een aantal, o.m. van Augustinus, Prudentius, Gregorius van Tours en een paragraaf uit de Legenda Aurea van Jacobus de Voragine. Ze werden vertaald door Vincent Hunink, Arie Akkermans, en anderen. Hans van Reisen schreef een inleiding op deze boeiende bundel."
F. Berkelmans