(+31)040 - 304 60 58

Apologie

Cisterciënzer visie op benedictijns leven

Boeken

Apologie

Cisterciënzer visie op benedictijns leven

Bernardus van Clairvaux
€ 24,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Verschenen in de serie Middeleeuwse Monastieke Teksten

De Apologie aan Willem van Saint-Thierry is het eerste grote publiekswerk van Bernardus. Zijn voorgaande traktaten zijn nog zuiver monastieke geschriften bestemd voor de 'inner circle', de communiteit van Clairvaux en haar eerste dochterhuizen. Met dit geschrift breekt Bernardus de grenzen van het klooster open om zich te richten tot een ruimer lezerspubliek. Hierdoor wordt hij de eerste publicerende cisterciënzer uit de geschiedenis. Meteen een voltreffer: de strijdlustige auteur gooit een steen in de vijver van het twaalfde-eeuwse monnikendom. Het effect blijft niet uit, want het water zal de hele eeuw door in beroering blijven. Een onverwacht neveneffect is dat de naam van de abt van Clairvaux meteen op de kaart staat en zijn reputatie gevestigd is. In dit retorisch meesterwerk gaat Bernardus' diepste bekommernis uit naar monniken die hij wil vormen, naar mensen die hij wil zien groeien in aandacht en liefde, naar gemeenschappen die hij wil samenhouden in een band van vrede en eenheid. Daarbij pleit Bernardus voor zowel eenheid als pluralisme, met hetzelfde literaire genie dat hem in staat stelt satire, humor en sarcasme meesterlijk in elkaar te weven.

Specificaties

ISBN
9789460360541
Oorsponkelijke titel
Apologia ad Guillelmum Sancti Theoderici Abbatem
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
136 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
15 Oktober 2012
Verschenen in de serie

Recensies

Op: http://www.christusrex.be/bb/47
"Bernardus maakte naam met de stichting van tientallen kloosters. Hij is de eigenlijke stichter van de cisterciënzerorde zouden we wel kunnen zeggen. De Apologie is de eerste publicatie die hem op de internationale kaart zet. Het geschrift is bestemd voor zijn zielsverwant, Willem van Sint-Thierry en het gaat naar de absolute kern van het monnik zijn. Eeuwenlang zal het boekje bestudeerd blijven in kloostermiddens als de volmaakte beschrijving van het monnikenbestaan. Bernardus schetst er in een gedreven taal het portret van de ideale monnik. Het gaat om een modeluitgave van dit middeleeuws traktaat: degelijke inleiding, veel annotaties, uitgebreid register met oog voor de originele Latijnse terminologie … Een schitterende uitgave!"
EN

In: Emmaüs, april mei juni, 2013
"Opnieuw een zeer verzorgde uitgave in de reeks van de Middeleeuwse Monastieke Teksten, uitgegeven door Damon. Zowel de vertaling als de inleiding verdienen een pluim, en we kunnen alleen maar hopen dat meer van deze middeleeuwse geestelijke lectuur op deze wijze terug naar onze tijd wordt gebracht, met een uitstekende historische inleiding, die wel nodig is, en een hernieuwde vertaling die de tekst opnieuw vlot doet lezen."
René Stockman

In: De Santankraam, mei-juni 2013
"In dit werk gaat Bernardus' diepste bekommernis ook uit naar de monniken die hij wil vormen, naar mensen die hij wil zien groeien in aandacht en liefde, naar gemeenschappen die hij wil samenhouden in een band van vrede en eenheid. Centraal gegeven hierbij is de zoektocht naar authentiek leven, naar echt leven zonder meer. Bernardus breekt hierbij een lans voor zowel eenheid als pluralisme, met hetzelfde literaire genie dat hem in staat stelt satire, humor en sarcasme meesterlijk in elkaar te weven. Tot ver buiten de kloostermuren weergalmt de stem van de beroemde abt."
Jacques Hermans

In: Kerk en theologie, april 2013
"De frisse vertaling van Vincent Hunnik versterkt het levendige karakter van deze werkjes. Je hoort Bernand heel direct reageren op vragen van medemonikken, in een taal die regelmatig fonkelt."
Nico den Bok

In: De Leeswolf, 2013, nr.3
"De inleiding is langer dan de eigenlijke vertaling van de Apologie, en geeft voldoende historische context en uitleg om dit eeuwenoude betoog beter te kunnen plaatsen. Er zijn vaak heel wat annotaties opgenomen, een uitgebreide bibliografie en Bijbelregister. De geïnteresseerde lezer zal hier wel degelijk een retorisch meesterwerk leren kennen, dat ons vanuit het verleden iets kan leren voor vandaag. 
Jan Scheers

In: Herademing, maart 2013
"Laat ieder doen waartoe hij geroepen is. Dat we van dit betoog na negen eeuwen zo kunnen smullen, is de grote verdienste van vertaler Vincent Hunink."
WR

In: Inspiratie Magazine, nr.1 2013
"Hoogleraar Vincent Hunink vertaalde de Apologie eigentijds en toegankelijk. Een spiritueel voorwoord van een cisterciënzer abt geeft de lezer een relevante bril om het werk te lezen. Een uitgebreide inleiding helpt om het werk historisch te plaatsen. Tevens verscheen bij uitgeverij Damon de vertaling van Bernardus' 'Voorschrift'."
TK

In: NBD Biblion, 19 december 2012
"Vlak na de stichting van zijn klooster in Clairvaux (twaalfde eeuw) werd Bernardus uitgedaagd zijn leefwijze te rechtvaardigen en te verdedigen tegenover de 'mainstream' van het kloosterleven van zijn tijd. Het resultaat is een spiritueel meesterwerkje, dat door de ervaren vertaler van middeleeuwse mystiek Hunink in helder Nederlands is opgeschreven. De hoofdlijnen uit het werkje - zij zijn de hoofdlijnen van Bernardus spiritualiteit - geeft inleider Aerden mee."
Dr. E. Sengers