(+31)040 - 304 60 58

Ommekeer

De omvormende kracht van Gods woord

Boeken

Ommekeer

De omvormende kracht van Gods woord

Bernardus van Clairvaux
€ 24,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Vertaling: Krijn Pansters en Guerric Aerden ocso
Inleiding en annotatie: Guerric Aerden ocso

Verschenen in de serie Middeleeuwse Monastieke Teksten

Op een eerste november in de late jaren dertig van de twaalfde eeuw, staat Bernardus te preken in Parijs. Zijn gehoor bestaat uit een groep studenten uit de entourage van Abaelardus, de grote rationele theoloog. Velen laten zich door Bernardus' vuur overtuigen en worden zelf monnik te Clairvaux. Een van hen, Godfried van Auxerre, zal het zelfs brengen tot privé-secretaris van de beroemde abt. Hij speelt in de reportage en latere redactie van de Parijse preek een cruciale rol. Het geschrift dat in dit boek voor het eerst in het Nederlands wordt uitgegeven onder de naam 'Ommekeer' is een ervaringsdocument. Het is geschreven door een monnik die leefde vanuit Gods woord dat dagelijks via koorgebed en lectio divina bij hem binnen kwam. Bernardus toont aan dat het uitwendig waargenomen woord van de Schrift aansluiting zoekt bij onze inwendigheid. Tussen beide is er immers een affiniteit. Voor de mens die terugkeert naar zijn hart, bewerkt dat woord een radicale omvorming. De mens die er zich door laat bewegen wordt een arme van geest, een vredestichter voor zijn omgeving. De zaligsprekingen uit het evangelie worden gaandeweg op hem van toepassing. Zo omgevormd worden is een weg naar geluk en zaligheid.

Guerric Aerden had een interview met Joop van der Elst over Bernardus van Clairvaux Ommekeer. U kunt het hier terugluisteren:

Joop van der Elst · Recex: Guerric Aerden Bernardus Van Clairvaux Ommekeer

 

Specificaties

ISBN
9789055739332
Oorsponkelijke titel
De conversione
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
136 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
06 Oktober 2009
Verschenen in de serie

Recensies

In: Visserslatijn, oktober 2014
"Het boek beschikt over een uitstekende inleiding van Guerric Aerden, een monnik uit de cisterciënzer abdij uit Westmalle, die de preek in zijn context plaatst."
Roel Lammers

Op: Picarta
"In dit prachtig uitgegeven boekje vinden we een uitvoerige preek (toespraak/beschouwing) van de invloedrijke theoloog en schrijver Bernardus  van Clairvaux (ca. 1090-1153) over de omvormende kracht van Gods woord. Maar het is geen wereldvreemd religieus geschrift. Het gaat om een voorwetenschappelijke, maar hier en daar zeer 'moderne' mix van po?tische, psychologische en antropologische beschouwingen over de relatie tussen de menselijke wil met zijn lusten en driften en de beheersing daarvan door de rede, die voor Bernardus  niet alleen gebaseerd is op de bijbelse 'openbaring', maar evenzeer op de 'gewone' menselijke ervaring van wat goed is. Elke zin bevat wel een citaat of verwijzing naar de Schrift, maar het gaat tegelijkertijd over zelfkennis, geweten, het onbewuste; om zelfonderzoek als een soort psychoanalytische sessie, om een bij-je-zelf-komen om vandaaruit bij de ander (en de Ander) uit te komen; door recht te doen aan jezelf, kom je tot gerechtigheid. Met een uitstekende inleiding en annotatie en registers van medevertaler Guerric Aerden."

In: De Civitate, jrg.60, nr.5, april 2010
"Vermeld moet hierbij worden dat er zeer veel noten bij staan, voornamelijk met Bijbelverwijzingen waardoor het eigenlijk korte pagina's zijn en je het relatief snel leest. Achterin is ook nog een register opgenomen, al met al zeer compleet. Hiervoor lof aan de vertalers."
(...)
"De vertaling maakt het voor ons mogelijk om geestelijk voedsel aangereikt te krijgen dat al eeuwen oud is maar nog steeds krachtig smaakt."
(...)
"Ik weet zeker dat het een goede aanleiding is tot gesprekken en het kan wellicht een aanwijzing zijn voor de persoonlijke ommekeer. Is er een betere aanbeveling nodig voor het kopen van een boek?"
Theodoor Veerman

In: Fundamenteel, februari 2010
"Door de sprekende voorbeelden en de nu nog actuele vermaningen, is het een versterking van bepaalde standpunten die door ons niet sterk zijn ontwikkeld. Zoals de levensheiliging in de meest basale vorm als eetgedrag.
Daarnaast is het boek door de heldere voetnoten en de extra informatie over zijn prediking eenvouding om te lezen."
Evertjan Rehorst

In: Katholiek Nieuwsblad, 7 augustus 2009
"In de herfst van 1139 sprak Bernardus een aantal studenten in Parijs toe over het thema bekering. Zijn toespraak vinden we hier in een verzorgde, zorgvuldig ingeleide uitgave. Het is een mooie kennismaking met Bernardus verfijnde en effectieve trant van spreken en denken, die hem als kloosterhervormer zo ongelofelijk invloedrijk maakte."
(...)
"Niet voor niets heeft dit mooie boekje een leeslintje: om stukjes uit te lezen en vaak opnieuw ter hand te nemen."

In: Volzin, mei 2009
"Deze preek van Bernardus van Clairvaux uit 1139 is prachtig uitgegeven met een schitterende inleiding."
(...)
"De vertaling van deze preek blinkt uit door trouw aan de grondtekst van Bernardus en creativiteit in de keuze van het spirituele vocabulaire. Het blijkt mogelijk tegenwoordig lezers een tekst aan te bieden waar de scherpe kantjes allerminst af zijn en die op indringende wijze Bernardus de gelegenheid biedt aan de huidige generatie dezelfde kritische vragen te stellen als aan zijn toemalige toehoorderd."
Hein Blommestijn