(+31)040 - 304 60 58

Afscheid van de almachtige

Herwaardering van de levenszin

Boeken

Afscheid van de almachtige

Herwaardering van de levenszin

Sybe Schaap
€ 19,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Thema van Afscheid van de almachtige is het menselijke verlangen naar almacht, zoals dit zijn uitdrukking vindt in de godsdienst en ideologieën. Centraal staat de vraag, wat de mens met deze extreme machtswil voor ogen heeft gestaan. Uitdagend wordt daartoe een lijn gelegd tussen godsdienst en atheïsme, tussen het bijbelse verlangen naar Gods belofte en de marxistische oproep tot verwerkelijking daarvan door de mens. Duidelijk wordt gemaakt dat de almacht borg moet staan voor de vervulling van de belofte, de gerechtigheid, de droom van verlossing van de mens.
Daarbij blijft het echter niet. De droom van verlossing is namelijk niet onschuldig. Het heilsverlangen blijkt een gevaarlijke keerzijde te hebben: die van afkeer van de gegeven wereld en haar alles overheersend kwaad. De almacht dient ook de vergelding van dit kwaad. In Messiaanse vergezichten overheerst ook het verlangen naar afrekening met dit kwaad. De geschiedenis laat zien waartoe dit verlangen kan leiden. Het boek maakt duidelijk hoe de moderniteit bijbelse verlangens vertaalt in ideologisch gerechtvaardigde wraakzucht. Van de heilsbelofte mag weinig terecht zijn gekomen, van deze keerzijde des temeer.
Betoogd wordt welke ingrijpende gevolgen de idee van almacht heeft voor de onderlinge relatie van mensen. Het morele fundament van de samenleving raakt aan erosie onderhevig. In het boek wordt dit geduid als zedelijk atheïsme. De beschrijving hiervan loopt uit op een pleidooi voor een herleefde zedelijke levenszin. Deze uitdaging geldt ook de godsdienst. Daartoe moet afscheid worden genomen van de idee van almacht.

Specificaties

ISBN
9789055737383
Auteur(s)
Omvang
288 pagina's
Uitvoering
Genaaid / Gebrocheerd
Verschijningsdatum
25 Oktober 2006