(+31)040 - 304 60 58

Mijn schrijverswerkzaamheid

Boeken

Mijn schrijverswerkzaamheid

Søren Kierkegaard
€ 29,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Vertaling: Michal van Zelm
Verklarende noten: Paul Cruysberghs
Eindredactie: Annelies van Hees en Onno Zijlstra
Nawoord: Richard Purkarthofer

Verschenen in de serie: Søren Kierkegaard Werken

In 1848 heeft Søren Kierkegaard al een omvangrijk oeuvre geschreven. Een groot deel daarvan is onder verschillende pseudoniemen verschenen. Wanneer in de zomer van dat jaar een tweede druk van zijn eerste pseudonieme werk, Of/Of, in het verschiet ligt, vindt Kierkegaard het wenselijk die uitgave te voorzien van een toelichting – temeer daar hij overweegt een punt achter zijn werkzaamheid als schrijver te zetten. Daartoe schrijft hij in de zomer van 1848 Het gezichtspunt voor mijn schrijverswerkzaamheid. Maar hij geeft het niet uit. Het verschijnt postuum. Wel publiceert hij in 1851 een sterk verkorte variant: Over mijn schrijverswerkzaamheid

Kierkegaard had behoefte de lezer zijn oeuvre te verklaren. In zijn bekende grootse stijl situeert hij zijn schrijverschap en bespreekt de ontwikkelingen daarin. Hij licht ook het hoe en waarom van de pseudonieme geschriften toe. De ‘spirituele autobiografie’ Het gezichtspunt voor mijn schrijverswerkzaamheid is wel vergeleken met Augustinus Belijdenissen en Newmans Apologia pro Vita Sua.

Mijn schrijverswerkzaamheid bestaande uit de vertaling van Het gezichtspunt voor mijn schrijverswerkzaamheidOver mijn schrijverswerkzaamheid en De gewapende neutraliteit vormt het elfde deel in de reeks Kierkegaard Werken.

Specificaties

ISBN
9789460361609
Oorsponkelijke titel
Synspunktet for min Forfatter- Virksomhed, Om min Forfatter-Virksomhed en Den bevæbnede Neutralitet
Auteur(s)
Vertaler(s)
Redacteur(en)
Omvang
216 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave met leeslint
Verschijningsdatum
19 Mei 2015
Verschenen in de serie

Recensies

In: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, nr.1 2016
"Zeker voor de beginnende Kierkegaardlezer bieden deze drie zelfinterpretaties een boeiende inkijk op de wijze waarop de Deense denker de conditie van de moderne mens radicaal heeft doorgedacht en die tot de thematische kern van zijn schrijversschap heeft gemaakt. Zoals ook benadrukt door Richard Purkarthofer in het heldere nawoord van Mijn schrijverswerkzaamheid, interpreteerde Kierkegaard de moderne mens als een in essentie gespleten en van zichzelf vervreemd wezen, dat een gefragmenteerd en een zogenaamd 'esthetisch' leven leidt en dat bovendien zonder veel ruggensteun en in volle 'vertwijfeling' op zoek moet gaan naar een waarachtig zelf."
(...)
Menig lezer van Kierkegaard meent dat de autobiografische teksten in Mijn schrijverswerkzaamheid de door Kierkegaard zelf overhandigde sleutel zijn tot het begrijpen van zijn totale oeuvre."
(...)
"Purkarthofer reikt een interessante en vernieuwende visie aan op de wijze waarop we de teksten in Mijn schrijverswerkzaamheid kunnen lezen. Gecombineerd met de voortreffelijke vertaling door Michal van Zelm en met verhelderende verklarende eindnoten verzorgd door Paul Cruysberghs, zorgt zijn visie ervoor dat dit meest recente deel van Kierkegaard Werken er opnieuw één is waarmee op een kwalitatief hoogstaande manier een gemis binnen het Nederlandse taalgebied is opgevuld wat filosofische vertalingen betreft."
Kjell Bleys

In: Acta Comparanda, december 2015
"
Voor u ligt een vlotte Nederlandse tekst. Blinde vlekken worden opgehelderd in de talrijke voetnoten. Waar nodig, raadpleeg het nawoord. Kierkegaard schrijft prachtige literaire teksten, doorspekt met ongewone vondsten, uitgesponnen en weergaloze vergelijkingen, kritisch, spottend, ironisch, ontmaskerend of ‘deconstructief’ zoals we het tegenwoordig graag hebben. Niet gemakkelijk maar wel met inhoud."
Rit Van den Bergh

Op: http://www.christusrex.be/bb/51#b1566
"Kierkegaard behoort zonder enige twijfel tot de meest christelijk geïnspireerde filosofen van de laatste 200 jaar. Hij overstijgt alle categorieën van protestantisme en katholicisme door op zoek te gaan naar het ware christendom. Wat bedoelde Christus nu precies? Onder tal van pseudoniemen heeft hij zijn gedachten gepubliceerd en zijn schrijversproces verliep dan ook bijzonder kronkelig en moeizaam. Hij zoekt naar het wezen van de moderne mens en ontdekt dat die pas tot voltooiing kan komen in de religie. Een averechtse gedachte in die tijd! Na de publicatie van zijn meesterwerk Of/of vindt de filosoof dat hij dat boek van een leessleutel moet voorzien en dat wordt Mijn schrijverswerkzaamheid. Het verschijnt in een verkorte versie in 1851. Dit volume is het elfde deel in de reeks Søren Kierkegaard Werken van Damon. Het is ongelooflijk dat een Nederlandstalig fonds zich inzet voor de vertaling en de publicatie van Kierkegaard. Alle lof voor deze voorbeeldige, geannoteerde uitgave."

In: NBD Biblion, oktober 2015
"Als in een soort autobiografie kijkt Kierkegaard terug op zijn werk en onderstreept, met grote stilistische nadruk, dat een keuze tussen de twee door hem als ultiem onderscheiden levenswijzen, de esthetische en de religieuze, op geen enkele manier kan worden beargumenteerd of anderszins uit onze handen genomen. De esthetische levenswijze past niet beter bij een jong iemand of de religieuze bij een mens op leeftijd. Ook is hulp van kerkelijke instanties niet te verwachten, omdat God, meent Kierkegaard, op maximale distantie staat van zijn gelovigen. De publicatie is overzichtelijk en via een uitgebreid notenapparaat samen met een afsluitend essay goed gedocumenteerd en hierdoor ook voor geïnformeerde leken goed toegankelijk."
Wim Fievez

Op: http://www.tzum.info/2015/09/recensie-soren-kierkegaard-mijn-schrijverswerkzaamheid/  september 2015 
"Zoals in zijn meditaties richtte Kierkegaard zich expliciet tot de enkeling, een geweldige leessensatie, omdat je het gevoel krijgt een geheim te worden toevertrouwd. Een geheim moet inderdaad niet van de daken worden geschreeuwd, sterker nog, Kierkegaard moest absoluut niets van de ‘menigte’ hebben."
(...)
"Vanwege deze excentrieke schrijver uit Kopenhagen, excentriek in de meest letterlijke zin van het woord, een excentriekeling die naar eenvoud streefde, en stiekem een van de grootste denkers was die ooit heeft geleefd, moet religie in het algemeen en het christendom in het bijzonder misschien niet zo snel terzijde worden geschoven, sterker nog, het bestaan van iemand als Kierkegaard is misschien wel een geldig godsbewijs."
(...)
"Enfin, voor de enkelingen onder ons die zich willen oefenen in het christendom, of de schrijvers die ‘in waarheid’ willen bedriegen, wat hun waarheid ook ook moge zijn (o God, laat het niets met de menigte te maken hebben), die zouden eens te rade kunnen gaan bij deze briljante medeleerling en meesterbedrieger."
Johannes van der Sluis

Op: http://klassieketheologie.blogspot.nl/2015/09/sren-kierkegaard-mijn.html september 2015
"Daarin schuilt de grootsheid van Kierkegaard; dat hij, zoals Luther vóór hem, op geniale wijze de aandacht vestigt op de vreemde gerechtigheid."

In: Reformatorisch Dagblad, 16 juni 2015
"Kierkegaard vergeljkt zichzelf met Socrates die op de markt met mensen in gesprek is en zo als een vroedvrouw de waarheid geboren laat worden. Zjn doel was om „zonder volmacht” (uitdrukking van het feit dat hj geen kerkeljk ambt bekleedde) „de aandacht te vestigen op het religieuze.” Dat klinkt bescheiden ironisch. Dat klopt. Kierkegaard is slechts een dichter en denker, zo typeert hij zichzelf. Hj is ook nooit deel van de ”oppositie” geweest ten opzichte van de ”bestaande orde”, maar beschouwt zich eenvoudig als een ”correctief”. Geen heilige man, maar slechts „een spion in dienst van het hogere”, listig, in de idee dat hj niets nieuws verkondigt, maar wel het oude op nieuwe wjze. Het enige wat hj wil is: de waarheid die beleden wordt, ook werkeljk tot uitdrukking brengen in de praktjk."
Klaas van der Zwaag

Veilig betalen met

Veilig betalen met
Webshop keurmerk
Webshop keurmerk