(+31)040 - 304 60 58

De strijd van een christen

Boeken

De strijd van een christen

Aurelius Augustinus
€ 19,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven

Waarom leven gelovigen toch zo dikwijls in onmin met elkaar? Op deze belangrijke vraag is al eeuwenlang naar een zinnig antwoord gezocht. Rond het jaar 397 schreef Augustinus hierover een boeiende beschouwing. Ruim dertig jaar was hij bisschop van Hippo Regius in de Romeinse provincie Africa. Gedurende die jaren had hij niet alleen van doen met katholieke christenen, maar ook met allerlei andere. Door hun uiteenlopende visies en praktijken vormden zij een bedreiging voor de eenheid binnen de kerk, soms ook voor de samenleving. Zo had Augustinus vooral veel te stellen met de donatisten, die al dan niet gewild steun kregen van rondzwervende bendes, de zogenoemde circumcelliones (Psalm tegen de donatisten) Hun strijd was naar Augustinus' overtuiging een slechte strijd, omdat christenen erdoor uiteen werden gedreven. In De strijd van een christen [De agone christiano] toont Augustinus aan dat de goede strijd niet plaatsvindt tussen mensen, maar in iedere mens zelf. Daarin gaat het om de strijd tegen de eigen begeerten. Voor een succesvolle strijd is het geloof een belangrijke voorwaarde. Zonder geloof is er immers geen goede bijbeluitleg mogelijk. "Als u niet gelooft, zult u niet begrijpen," zegt Augustinus de profeet Jesaja na: wanneer gelovigen de bijbel goed interpreteren, vinden ze de wapenrusting om hun innerlijke strijd met succes te voeren. Dan neemt hun behoefte aan onderlinge strijd af en groeit de gemeenschapszin. Daarvan was Augustinus met hart en ziel overtuigd. 

Specificaties

ISBN
9789055737284
Oorsponkelijke titel
De agone christiano
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
144 pagina's
Uitvoering
Hardcover
Verschijningsdatum
28 September 2006
Verschenen in de serie

Recensies

In: Criterium, jrg.36, nr.3
"Overigens heeft een werk van Augustinus eigenlijk geen aanbeveling nodig. De Latijnse tekst staat op de linkerbladzijde afgedrukt en rechts de vertaling. Ik heb die niet kunnen controleren. Aanbevolen!"
L. Vogelaar

In: Hervormde Kerkbode, 25 januari 2008
"Waarom is er tussen christenen zoveel onderlinge strijd? De eeuwen door is deze vraag gesteld. In de Vroege Kerk gaf de kerkvader Augustinus rond 397 na Chr. hierover een beschouwing in het werkje De agone christiano. Voor het eerst verscheen hiervan een Nederlandse vertaling.
[...]
Het werkje van Augustinus is nog altijd actueel. Een reformatorisch denker kan de kerkleer van Augustinus die ook in dit werkje een rol speelt, niet in alle opzichten bijvallen. Dan nog blijft er genoeg over om ter harte te nemen."
(Ds. P. de Vries)

In: het Reformatorisch Dagblad, 21 maart 2007
"Resumerend: onze kennis van de kerkvader is met deze uitgaven [De strijd van een christen en De weg komt naar u toe] opnieuw vermeerderd. Het blijft verbazen dat Augustinus nog steeds zijn weg weet te vinden naar het publiek van deze tijd.
De kerkvader is met zijn boodschap van genade en liefde in staat om in te spelen op het menselijk verlangen naar geluk en bevrediging. De kracht van de liefde, het tekortschieten van materiële verlangens in het bereiken van (innerlijk) geluk, de eenheid van de kerk, het zijn allemaal thema's die volop actueel zijn. De levendige stijl van de kerkvader en de originele exegese van Bijbelteksten doen de rest."
(K. van der Zwaag)

In: NBD Biblion, 26 januari 2007
"Een tekstuitgave van De agone christiano, geschreven door Augustinus (354-430). Een uitvoerige informatieve inleiding gaat aan de tekst vooraf. De oorspronkelijke Latijnse tekst is afgedrukt op de linkerpagina's, de vertaling op de rechterpagina's. Voor het lezersgemak is de tekst voorzien van tussenkopjes.
[...]
Voor moderne lezers is dit een zeer interessant geschrift, omdat zij op heldere wijze inzicht krijgt in de geloofsideeën uit de tijd van de vroege kerk. De tekst is zeer verzorgd uitgegeven. Al met al een aantrekkelijk boekwerk."
(Wim Kleisen)