(+31)040 - 304 60 58

Stratenmakers en brugwachters

Preken over heiligen 2

Boeken

Stratenmakers en brugwachters

Preken over heiligen 2

Aurelius Augustinus
€ 46,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar deze havenstad om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard. Ze sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg.

Voor deze bundel werden preken uitgekozen van de sermones de sanctis. In deze groep preken staan heiligen centraal. Dit boek bevat de vertaling van 69 preken over heiligen. In de eerste reeks (299D-324) staan meestal mensen centraal van wie de gedachtenis werd gevierd tussen 1 juli en 31 december. Van sommigen wordt tegenwoordig nog steeds op dezelfde dag van het jaar als toen de naam in ere gehouden. In het tweede gedeelte (325-335M) gaat het vooral om heiligen van wie historisch (vrijwel) niets bekend is. Van verreweg de meeste preken verschijnt in dit boek de eerste Nederlandse vertaling; van twee preken werden de Latijnse teksten pas in de afgelopen decennia teruggevonden.

Heiligenfeesten zijn volgens Augustinus ingesteld om christenen aan te sporen de martelaren van Christus na te volgen. Daartoe hebben zij voor ons een weg aangelegd. Als stratenmakers hebben zij die met stenen platen geplaveid, zodat wij daar veilig overheen kunnen wandelen (s. 325,1). De bisschop van Hippo Regius beziet heiligen ook als brugwachters: door hun martelaarschap zijn zij in zekere zin een brug overgestoken. Na hun oversteek kijken zij toe en helpen ieder ander van goede wil bij een veilige oversteek (s. 318,3). Al is Augustinus niet als martelaar gestorven, zijn preken getuigen ervan dat hij voor luisteraars en lezers een uitmuntende stratenmaker en brugwachter kan zijn voor onze pelgrimstocht naar God.

Specificaties

ISBN
9789460361685
Oorsponkelijke titel
Sermones de sanctis 299D-335M
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
486 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave met stofomslag en leeslint
Verschijningsdatum
25 Maart 2014
Verschenen in de serie

Recensies

In: Kerkblad, 5 februari 2015
"Iedere keer weer treft het hoe fris en levendig Augustinus de Schriften verklaart. Hij associeert, illustreert en ellegoriseert naar hartelust en weet zo allerlei rijke lessen uit de teksten op te diepen."
Ds. P. den Ouden

In: Benedictijns Tijdschrift, nr.3 2014
"De degelijke en prachtig vormgegeven edities van deze gestaag aangroeiende patristische bibliotheek strekken de uitgever tot eer en is een bemoedigend teken voor onze tijd."

In: NBD Biblion, juli 2014
"Het is een weer schitterend vormgegeven boek, dat door heldere vertaling tot lezen uitnodigt, mede doordat de preken in kleine sub-paragraafjes verdeeld zijn. Dit is voer voor theologen, maar ook de geïnteresseerde leek zal hier veel studieplezier aan beleven."
J. Windmeijer

In: Tertio, 25 juni 2014
"Het vlot lezende Stratenmakers en brugwachters. Preken over heiligen blijft kwaliteit. Augustinus komt daarin als prediker aan het woord."
(...)
"Het initiatief voor deze publicatie, zoals voor de eerste bindeling, gaat uit van het Augustijns Instituut, in 1989 door de Nederlandse provincie van augustijnen opgericht om de belangstelling voor en de studie over Augustinus' spiritualiteit in het Nederlands taalgebied te stimuleren. Het mag trots zijn op dat juweel van een boek met leeslintje. Augustinus waardig."
Ludo van den Eynden

Op: http://www.christusrex.be/bb/48#b1489
"Nooit eerder kreeg Augustinus zo een aandacht in de Nederlanden. De titel van dit boekdeel vat perfect samen hoe Augustinus denkt over de martelaren: het zijn stratenmakers en brugwachters. Ze plaveien de wegen waar christenen veilig over kunnen wandelen en zij hebben een definitieve brug overgestoken. De vertalers hebben in voetnoot – en niet in de titel van de preek – de naam van de martelaren voor wie de preek bestemd is, vermeld. De titel van de preek vat de kern van de preek samen. Dat is niet slecht gezien, want de meeste van die martelaren zijn totaal onbekend geworden voor ons. Een thematische titelgeving trekt de hele preek open op vandaag. Een voortreffelijke uitgave."
HG

In: Reformatorisch Dagblad, 26 maart 2014
"Augustinus is een meester in het concreet toepassen van de tekst op het leven van de gelovige."
(...)
"De verleiding om er bijzondere mensen op na te houden in de kerk is van alle tijden, van de martelaren en woestjnheiligen in de Vroege Kerk tot de bevindeljken (”diep doorgeleiden”) en charismatischen (”Geestvervulde mensen”) van deze tjd. Maar de zaak verdient alle navolging: levende getuigen zjn van datgene wat wordt beleden. We hoeven bij vervolging niet altijd te denken aan verschrikkeljke folteringen, zegt Augustinus, want vervolging is overal dichtbj en van alle tijden. Nameljk daar waar het belijden van de Naam van Christus verzet oproept in kerk en wereld. En dan krjgt martelaarschap een heel herkenbaar en tastbaar gezicht."
Klaas van der Zwaag