(+31)040 - 304 60 58

In dialoog met de natuur

Vroegchristelijke denkers over het scheppingsverhaal

Boeken

In dialoog met de natuur

Vroegchristelijke denkers over het scheppingsverhaal

F. Ledegang
€ 34,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

De vraag naar het ontstaan van de wereld heeft de mensheid altijd al beziggehouden. Dit boek geeft een overzicht van de wijze waarop vroegchristelijke denkers in de eerste vijf eeuwen van onze jaartelling met het scheppingsverhaal zijn omgegaan.

Voortbordurend op de inzichten van de oude natuurfilosofen, Plato en Philo, komt in dit boek een breed palet aan christelijke denkers en verklaringen voorbij, waarbij zowel geprobeerd is het scheppingsverhaal letterlijk als allegorisch uit te leggen. We zien bij de behandelde denkers veel overeenkomsten, maar ook verschillen, waarbij het verschil tussen het traditionele christendom en de gnostiek het meest uitgesproken is. Daarbij komen we geregeld thema’s tegen die verrassend actueel zijn.

Specificaties

ISBN
9789463403405
Auteur(s)
Omvang
344 pagina's
Uitvoering
Hardcover, met leeslint
Verschijningsdatum
11 Oktober 2022

Recensies

In: Kerk en Theologie, 2023
"
De auteur weet een grote rijkdom aan gegevens tamelijk beknopt te beschrijven. De interactie met de Griekse filosofie wordt steeds goed zichtbaar gemaakt. Omdat christelijke denkers telkens toch dezelfde standpunten verdedigen – met de nodige variatie en toenemende verfijning – krijgt het boek af en toe iets eentonigs; de positieve keerzijde van deze keus is dat je juist zo een panoramisch beeld van de traditie ziet en niet alleen de grote kopstukken als bijvoorbeeld Augustinus."
Guus Labooy

Website Boekhandel Westerhof, augustus 2023
"In dit fraai gebonden boek vertelt theoloog en classicus  Dr. F. Ledegang  over vroegchristelijke denkers die in de eerste vijf eeuwen van onze jaartelling  getracht hebben voor zichzelf en voor hun hoorders en lezers helder te krijgen wat het Bijbelse scheppingsverhaal ons te zeggen heeft over het ontstaan van de wereld. (...) Maar ik hoop met bovenstaande u gewezen te hebben op een ongelooflijk boeiend en veelzijdig, groots naslagwerk, zonder meer uniek."
Ds. Jenno Sijtsma

In: Nederlands Dagblad, 31 maart 2023
"
+ uitvoerige beschrijving exegese kerkvaders Genesis 1 en 2
+ mooi verzorgd"
Marc Janssens

In: Hermeneus, mei 2023
"Met In dialoog met de natuur biedt Fred Ledegang een uitgebreid en grondig overzicht waarop in het vroege christendom werd nagedacht over de schepping, met name verhalen in Genesis 1 en 2. (...) Hij overleed afgelopen september, een maand voordat In dialoog met de natuur het levenslicht zag. Gelukkig heeft hij zelf nog de laatste hand aan deze waardevolle studie kunnen leggen."
Nienke Vos

In: Inspirare, nr 2 2023
"
Het boek is prachtig uitgevoerd. Met hardcover. En met voetnoten, waardoor irritant zoeken achterin de lezer bespaard blijft. Ondanks de opzet van het boek een belangrijke stem in het huidige debat over de toekomst van onze planeet."
Sam Janse

In: Katholiek nieuwsblad, 6 januari 2023
"
Hoewel de kerkvaders soms onderling van mening verschilden, kristalliseerden deze reflecties zich in de vierde eeuw uit in de visie van de Kerk over de schepping van de wereld. Wat je met dit boek krijgt, is een excellent overzicht van dit denkproces. Naast de visies van de voornaamste filosofen en gnostici die de kerkvaders beïnvloedden of bestreden, krijg je vooral een kundige samenvatting van hun eigen visies voorgeschoteld."
Pieter Derdeyn

In: Kunsttijdschrift Vlaanderen, januari 2023
"Ledegang bevraagt ongeveer vijfendertig vroegchristelijke schrijvers werkzaam in het Middellandse Zeegebied van de eerste tot de vijfde eeuw. Zijn detailonderzoek, onderbouwd door een indrukwekkend notenapparaat en een ontsluitend register, biedt tegelijk een kerkhistorisch overzicht van de eerste vijf eeuwen van Clemens van Rome tot Johannes Chrysostomus van Antiochië, en toont indirect aan dat het vroegchristendom in ruimte en tijd ook qua denken geen monolithisch blok was. Dit te kunnen vaststellen uitgaande van een heel bijzondere maar essentiële vraag is een boeiend aspect van dit ongemeen rijke werk."
Patrick Lateur

In: Friesch Dagblad, 5 november 2022
"Ledegang heeft ons een mooi boek nagelaten, dat een levendig en boeiend zicht biedt op het vroege christendom, met alle variatie daarbinnen, over een tamelijk lange periode."
Tjerk de Reus

In De Nieuwe Koers, november 2022:
"In dit doortimmerde, studieuze boek krijg je een prachtige rondleiding door deze wereld van gelovig nadenken over God, mens en wereld"