(+31)040 - 304 60 58

Denken over onderwijs

Boeken

Denken over onderwijs

Kees Meijlink
€ 19,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Hoe zit dat toch met ‘doen’ en ‘nadenken’? Als het over onderwijs gaat kun je het zo vertalen: ‘Hoe geef ik goed les?’ Die vraag past bij doen. ‘Waarom doe ik het op deze manier?’ sluit aan bij nadenken.
Dit boek gaat over de tweede vraag. Nadenken leidt tot een visie en toont altijd meer kanten. Je kunt vanuit verschillende perspectieven kijken naar hetzelfde. Dat maakt je visie rijker. Je wordt er een betere leerkracht van. Je ‘doet’ het dus ook beter.
Aan de hand van een aantal vragen worden onderwijs en leraarschap onderzocht:
- wat is goed werk en wat is vakmanschap?
- wat is ethiek en wat heeft ethiek te maken met goed onderwijs?
- hoe geef je vorm aan samenwerking met collega’s?
- welke rol spelen idealen in je werk?
- wat is bildung en welke rol speelt bildung in onderwijs?
- wat is kritisch denken?
- wat zal er anders worden in het leren in de 21e eeuw?
- en wat is het doel van ons onderwijs eigenlijk?
Tenslotte worden praktische oefeningen aangereikt die kunnen helpen bij het reflecteren op deze vragen.

Dit boek is allereerst geschreven voor onderwijsmensen. Maar het is ook relevant voor ouders die een aanzienlijk deel van de opvoeding van hun kinderen toevertrouwen aan professionals.

Specificaties

ISBN
9789460362149
Auteur(s)
Omvang
176 pagina's
Uitvoering
Paperback
Verschijningsdatum
30 Juni 2015

Recensies

In: Fundamenteel, zomer 2016
"Ik beveel hierbij het boek aan elke student aan. Hoewel het boek regelmatig terugvalt op de onderwijspraktijk, staat er genoeg bruikbaars en interessants in voor wie dan ook. Ik waag me hierbij aan de poging om mijn lezers van deze waarheid te overtuigen.
(...)
Hopelijk draagt het lezen van deze recensie ertoe bij dat mijn lezers de lezenswaardigheid van dit boek gaan inzien. Nogmaals beveel ik het boek aan elke student aan. Toegegeven, in het boek gaat het om het onderwijs en om kinderen, maar de lessen zijn praktisch genoeg voor iedereen!"
Henrike van den Dikkenberg

In: Waardenwerk, mei 2016
"Meijlink heeft hiermee een zeer veelzijdig boek geschreven. Een boek dat de lezer op prettige en toegankelijke wijze kennis laat maken met belangrijke inzichten, visies en vraagstukken voor het publiek debat over onderwijs. Ik raad dan ook iedereen die graag over het leven en goed onderwijs nadenkt aan dit boek te lezen."
Isolde de Groot

In: Tijdschrift voor Lerarenopleiders, nr. 4 2015
"Het boek reikt een grote gevarieerdheid aan taal aan waarbij een aantal kernbegrippen op verschillende plekken in het boek terugkomen. Dat is prima, leren is immers herhalen. (...) Dat prikkelt niet alleen, maar zet ook aan het denken over eigen keuzes van de lezer. Het lukt prima om door de grote gevarieerdheid in thema's, teksten, invalshoeken en perspectieven de lezer 'deelgenoot te maken van een zoektocht'. Het is mooi dat dit gebeurt vanuit een filosofisch perspectief, dat is inspirerend en uitdagend voor onze studenten en voor mensen die in het onderwijs werken. "
Bob Koster

In: Sophie, oktober 2015
"In het boek wordt steeds een beroep gedaan op jou als docent. Als docent streef je naar een ideaal. Maar wat inspireert je en wat is daarbij je mensbeeld, want daaruit volgt je visie en die kun je gebruiken als kompas. Meijlink zet met name in op de deugd-ethiek en pleit in het onderwijs voor de 'gulden middenweg'. Het boek bevat ook een aantal handreikingen om zogenaamde 'goed werk gesprekken' te voeren met collega's. Je kunt van elkaar leren, door samen na te denken over wat goed onderwijs is. Daarbij gaat het niet alleen om het overdragen van kennis, ook cognitieve vaardigheden zijn belangrijk voor kinderen. Al met al een boeiend boek met voldoende gespreks- en bezinngsstof voor het onderwijs."
Pieter de Boer

In: NBD Biblion, 14 oktober 2015
"In tien thematische hoofdstukken, van de waarde van een visie, tot goed werk in en voor de klas, van Bildung tot leren in de 21e eeuw, over reflectie en levenskunst, snijdt hij vragenderwijs de zaken aan die ons wijs kunnen maken. De teksten geven aanleiding tot reflectie, dialoog met collega's en zijn gericht op verdieping van de eigen praktijkervaringen. Met reflectieoefeningen."
Drs. A. Schipper MA

Op: http://www.beroepseer.nl/nl/publicaties/aanbevolen-boeken-ii#denkenoveronderwijs augustus 2015
"Wie antwoord wil op de vraag: wat beogen we met ons onderwijs? kan met dit tot nadenken aanzettende boek een rijke visie ontwikkelen met verschillende perspectieven op onderwijs en leraarschap."
Alexandra Gabrielli