(+31)040 - 304 60 58

Volmaakt leven

Over verlangen, volharding en vervulling

Boeken

Volmaakt leven

Over verlangen, volharding en vervulling

Bonaventura (1221-1274)
€ 21,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Uitgave i.s.m. het Franciscaans Studiecentrum (FSC): www.franciscaans-studiecentrum.nl

Vertaling: Jan van den Eijnden ofm, Hubert Bisschops ofs, Ria van Dinther osc, Jan Klok, Krijn Pansters
Inleiding, annotatie en commentaar: Jan van den Eijnden ofm  

Hoe kunnen wij ons leven als christen invullen en tot vervulling laten komen?
Deze vraag van Isabella van Longchamp zette Bonaventura, minister generaal van de orde van de minderbroeders en een van de grote theologen van de dertiende eeuw, aan tot het schrijven van dit kleine boekje Volmaakt leven. Het woord 'volmaakt' behoort tot het taalveld van het geloof en wijst op de eindbestemming of terugkeer van de mens in God. 'Tot volmaaktheid komen', 'naar volmaaktheid streven' en 'volmaakt worden' zijn dan ook klassieke manieren van spreken over de opgang van de mens naar God. Geen andere middeleeuwse auteur schetst deze weg van terugkeer zo duidelijk als Bonaventura. Hij gaat daarbij vooral in op de geestelijke gesteldheid die iemand moet hebben om de weg tot de volmaaktheid te gaan. De vrouwen die, op uitnodiging van Isabella en geïnspireerd door Franciscus en Clara van Assisi, ervoor kozen in het klooster in te treden omwille van een leven in armoede, kuisheid en gehoorzaamheid, kunnen groeien in de ontvankelijkheid voor Gods liefde door deugdzame mensen te worden. Tegelijkertijd blijkt dat het gaan van de weg van de volmaaktheid niet een voorrecht van religieuzen of kloosterlingen is. Bonaventura ziet dit als een opdracht aan iedere christen die op zijn of haar manier deze weg wil gaan. Volmaakt leven biedt een handreiking aan iedereen die in verlangen naar volmaaktheid wil groeien en volharden.

Specificaties

ISBN
9789460360237
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
120 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
11 April 2011

Recensies

In: Herademing, nr.75, maart 2012
"In deze brief aan een vrouwelijke kloosteroverste geeft Bonaventura zorgvuldige adviezen voor religieuze vorming. In het tweede gedeelte worden begrippen zoals nederigheid  en ware zelfkennis helder uitgelegd. Het was even zoeken hoe het boek in elkaar zat, daarna begreep ik dat het om een juweeltje ging."
Drs. Antoinette van Gurp

In: NBD Biblion, 28-11-2011
"Bonaventura is een van de belangrijkste vroegmiddeleeuwse denkers. In een tijd van sociale veranderingen (stedelijkheid, wetenschap) is deze theoloog en leider van de jonge orde van franciscanen bepalend voor het integreren van de christelijke traditie met de inzichten van de nieuwe tijd."
(...)
"De vertalers hebben een zeer verzorgd en leesbare publicatie gemaakt, en een uitgebreid verhelderend commentaar toegevoegd."
Dr. E. Sengers

In: Benedictijns tijdschrift, 2011/3
"De grote franciscaner theoloog ontwikkelt hier de scholastieke deugdenleer. Het woord 'volmaakt' moet verstaan worden als: tot eindbestemming komend."
FB

In: De Leeswolf, jrg.17 nr.7, 2011
"De vraag naar het goede leven en het vinden van het geluk geniet veel belangstelling in de hedendaagse filosofie en theologie. Het thema van het volmaakte leven past daar volledig in."
(...)
"Voor bibliotheken kan dit boekje een interessante aanwinst zijn als historische documentatie."
Jef Ector

Op: Picarta, september 2011
Bonaventura is een van de belangrijkste vroegmiddeleeuwse denkers. In een tijd van sociale veranderingen (stedelijkheid, wetenschap) is deze theoloog en leider van de jonge orde van franciscanen bepalend voor het integreren van de christelijke traditie met de inzichten van de nieuwe tijd. Dit werk over 'volmaakt leven' schreef hij voor een nieuw gesticht vrouwenklooster, maar omdat volgens de inleider elke christen geroepen is de weg naar volmaaktheid te gaan, is de betekenis van het werk breder te zien. Typisch voor zijn tijd doet Bonaventura een beroep op de geestelijke gesteldheid die de mens al heeft. Het zijn deze deugden die ontwikkeld moeten worden, zodat de mens kan groeien en volharden in het verlangen (naar God) en het zo bereiken. Bonaventura's weg loopt via zelfinzicht naar nederigheid, wat uitnodigt tot zwijgen en bidden, waardoor de openheid ontstaat voor de goddelijke liefde. De vertalers hebben een zeer verzorgd en leesbare publicatie gemaakt, en een uitgebreid verhelderend commentaar toegevoegd. Zelden vertaald werk met actuele waarde.

In: Emmaüs, mei-juni 2011
"Het werk van Bonaventura dat na zovele jaren een frisse vertaling kreeg, handelt over de wegen naar volmaaktheid te volgen door de religieuzen in het klooster van Longchamp. Maar het kan ook ruimer gelezen worden en ook voor vandaag houdt het een schat van goede richtlijnen in. De auteurs zorgden voor een klare inleiding."
(...)
"Uitgeverij Damon heeft weer opnieuw een zeer verzorgde uitgave verzorgd, mooi ingebonden met leeslint, dat het boek verheft tot een meditatieboek, wat het ook moet zijn. Een goede instap om een wat vergeten kerkleraar te leren kennen."
René Stockman

In: Mediant, mei 2011, jrg.18 nr.5
"Boeken zoals deze laten zich niet samenvatten, wel presenteren als ook nu zeer levenswaardig. En de inhoud vraagt minder om (al of niet theologische discussie, dan om overweging en persoonlijke plaatsbepaling. Voordeel van het tot één concrete, levende en persoonlijk-gekende persoon gericht zijn, is een levendiger stijl van schrijven, bijna gemoedelijke spreektaal, die in de vertaling goed tot zijn recht komt."
Jan de Kok

In: Katholiek Nieuwsblad, 20 mei 2011
"Jan van den Eijnden o.f.m. heeft het uitgebreid ingeleid, geannoteerd en levert er ook nog eens een commentaar bij, waarin hij voelbaar zijn best doet om de tekst voor een breed publiek invoelbaar te maken"
Henk Rijkers

Op: http://www.christusrex.be/
"Welke deugden dragen bij tot de volmaakte navolging van Christus. Welke weg moeten de zusters bewandelen om het Rijk Gods te bereiken? Bidden, stilte, armoede, nederigheid? Natuurlijk bevat het boekje ook waardevolle tips voor gewone gelovigen en gelovigen van nu. Een degelijke inleiding plaats het boekje in zijn context en maakt het toegankelijk voor lezers van nu."
Hans Geybels