(+31)040 - 304 60 58

Wijsgerige ethiek

Hoofdvragen, discussies en inzichten

Boeken

Wijsgerige ethiek

Hoofdvragen, discussies en inzichten

Theo van Willigenburg , Frans Jacobs , Govert den Hartogh
€ 29,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Ethiek is een wijsgerige discipline waarin systematische normatieve reflectie op ons praktische leven centraal staat. Hoe dienen we met elkaar om te gaan? Wat is een zinvolle manier van leven? Welke waarden moeten we in onze samenleving hoog houden? Wat is juist en wat is niet juist? Wat mag wel en wat mag niet? En hoe komen we dat te weten?

In dit boek worden de laatste inzichten gepresenteerd waarbij 'filosofische geheimtaal' en onnodig jargon vermeden worden. De auteurs bieden een kritische bespreking van de belangrijkste ethische theorieën, zonder dat zij een keuze maken voor of tegen een bepaalde theoretische invalshoek. De lezer wordt uitgenodigd om zelf te denken en een beredeneerde afweging te maken.

Specificaties

ISBN
9789460361579
Auteur(s)
Omvang
384 pagina's
Uitvoering
Gebonden boek
Verschijningsdatum
29 Oktober 2013

Recensies

In: Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, nr. 2 2014
"Dit boek biedt een rijk en helder opgebouwd overzicht van de voornaamste ethische theorieën. Het denken over plichten, deugden, welzijn, rechtvaardigheid en de gevolgen van handelen wordt uitgebreid besproken. Ook wordt ingegaan op de vraag wat ethiek eigenlijk is, op de aard van morele oordelen en op het belang van sociale verbanden (sociale interactie, zorg). De auteurs – alle drie oud-hoogleraar ethiek – zijn erin geslaagd om een leesbaar boek over ingewikkelde materie te maken. Het is verplichte kost voor iedereen die zich (verder) in ethiek wil verdiepen."
Dr Gert Olthuis

In: De stem van het boek, nr.1 2014
"Het moet gezegd, dit is een intelligent en instructief boek, zowel een leer- als een leesboek."
(...)
"Een heel goed (!) boek."
dr. J. Wiersma

In: Sophie, april 2014
"Alle drie de auteurs hebben jarenlang gewijd aan onderwijs en onderzoek in het vakgebied. Dat is te merken. Het boek is met grote deskundigheid geschreven."
(...)
"De schrijvers vatten ethiek op als systematische, normatieve reflectie op het praktische leven. Dit betekent dat concrete, morele vraagstukken voortdurend aan de orde komen. En dat is ook de kracht van het boek: concrete handelingensvragen worden verbonden aan uitstekende besprekingen van de grote wijsgerig-ethische theorieën, zoals utilisme (Bentham en Mill), deontologie (Kant), contractualisme (Rawls) en deugdethiek (Aristoteles)." (...) "In het universitair onderwijs kan het boek dan ook goed dienen voor cursussen wijsgerige ethiek."
(...)
"Het boek biedt een rijk pallet aan ethisch denken, gepresenteerd met aantrekkelijke voorbeelden en grote analytische scherpte."
Pieter Vos

In: NDB Biblion, februari 2014
"Na een inleidend deel bieden de auteurs, drie oud-hoogleraren ethiek, een kritische bespreking van de belangrijkste normatieve theorieën. Ze vermijden het maken van een keuze voor een bepaalde invalshoek en nodigen de lezer uit om zelf een beredeneerde afweging te maken. Niet alleen individueel moreel handelen, maar ook collectieve handelingsproblemen en de rol van het sociaal contract komen uitgebreid aan de orde. Tot slot is er ruim aandacht voor meta-ethische vraagstukken. Hoewel moeilijke argumenten en technische uitweidingen niet worden geschuwd, mijden de auteurs filosofische geheimtaal en onnodig jargon. Resultaat is een helder geschreven inleiding in de ethiek voor iedereen die zich in het onderwerp wil verdiepen. Bevat sleutelcitaten en suggesties voor verder lezen na elk hoofdstuk."
Elleke de Boer

In: Trouw, 27 november 2013
"Dit boek is een aangename verassing. Het is namelijk veel meer dan dat het zoveelste leerboek. Het levert de lezer een begrippenapparaat waarmee hij zich (beter) staande weet te houden in het debat over ethiek. Want zo zien de auteurs ethiek: als iets waarover met argumenten gediscussieerd moet worden. ‘In dit boek laten we zien dat je op morele vragen antwoorden kunt geven die klóppen en antwoorden die níet kloppen.’"
(...)
"De auteurs hebben (doorgaans) een zakelijke stijl die hoort bij een didactisch werk. De stijl moet in dienst staan van de stof. ‘Maar hoe complex de denklijnen ook mogen zijn, hoe genuanceerd en daarmee ingewikkeld de antwoorden, heldere analyse en klare argumentatie staat voorop. We mijden filosofische geheimtaal en onnodig vakjargon.’ Het zijn geen loze kreten; over het algemeen is de taal toegankelijk, een enkele plechtige definitie daargelaten."
Sebastiaan Valkenberg