(+31)040 - 304 60 58

De lange zevende eeuw

of hoe christendom en islam de macht verdeelden

Boeken

De lange zevende eeuw

of hoe christendom en islam de macht verdeelden

Wim Jurg
€ 24,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

De lange zevende eeuw is eerder verschenen met isbn 9789460361807

De lange zevende eeuw beste religieboek 2014 volgens Trouw!
Ook stond het boek op de shortlist voor Theologiepublicatie 2015

Het christendom was aan het eind van de vierde eeuw de staatsgodsdienst van het Romeinse rijk geworden. De andere godsdiensten waren verboden, met alleen nog een gedoogstatus voor de joodse godsdienst. Het christendom bleef de heersende godsdienst rond de Middellandse Zee ook toen later de westelijke helft van het Romeinse rijk verbrokkelde, tot in de zevende eeuw volken met een andere godsdienst aan de kusten verschenen. De Perzen werden nog verslagen, de Arabieren niet.

De lange zevende eeuw, of hoe christendom en islam de macht verdeelden laat zien hoe het christelijke gemenebest rond de Middellandse Zee, ontstaan in de vierde eeuw, uiteenviel tussen 600 en 750. In 600 leek het christendom nog overal onbedreigd en voor altijd de staatsgodsdienst maar in 750 was de zee verdeeld tussen christendom en islam, bijna zoals die tegenwoordig is verdeeld. Staat en godsdienst bleven met elkaar vervlochten, maar naast de christelijke staten in het noorden was nu in het zuiden de islam de staatsgodsdienst. In het noordwesten van het oude Romeinse rijk begonnen de mensen hun deel van de wereld al voorzichtig ‘Europa’ te noemen.

In het volgende youtube filmpje presenteert Wim Jurg De lange zevende eeuw:


‘Geschiedenis zonder plan’ is het naschrift bij De vierde eeuw en De lange zevende eeuw. Wim Jurg licht in deze tekst de stijl en invalshoek van beide boeken toe. Onder andere komt ter sprake de keuze om verhalen chronologisch te vertellen en de beslissende rol die hij aan personen toekent.
‘Geschiedenis zonder plan’ kunt u gratis lezen door HIER te klikken. 

Specificaties

ISBN
9789463403290
Auteur(s)
Omvang
224 pagina's
Uitvoering
Hardcover
Verschijningsdatum
15 November 2022

Recensies

Nacht van de Theologie, 20-6-2015
De lange zevende eeuw stond op de shortlist voor 'beste theologieboek 2015'
Uit het juryrapport: "Wim Jurg gaat op een uitstekende manier in op vragen die in onze maatschappij leven over religie en laat zo zien aan dat kennis van religie – en vooral van religiegeschiedenis – wel degelijk relevant is. Dit is het type boek dat je wilt lezen in een tijd dat IS zich mede legitimeert op grond van wat er in de zevende eeuw is gebeurd. De vraag die in dit verband al langer opduikt – denk ook aan 9/11 – is: wat zijn onze eigen wortels in het Westen? Jurg laat zien dat je om het huidige tijdsgewricht te begrijpen soms eeuwen terug moet gaan. ‘De lange zevende eeuw’ is bovendien het mooist uitgegeven van de drie: harde kaft, ingenaaid en leeslint."

In: NCRV Gids, 2015
"Al vaak heb ik me afgevraagd hoe het komt dat het Romeinse Rijk in de achtste eeuw voor een groot deel islamitisch werd. Onder keizer Constantijn was het christendom in de vierde eeuw immers de staatsgodsdienst geworden. Wim Jurg beschrijft het in zijn boek helder en meeslepend. Hij vertelt dat de Romeinen zo druk waren met onder andere de oorlog tegen Perzië, dat ze niet in de gaten hadden dat er in Arabië een nieuwe macht en godsdienst was ontstaan: de islam. De Arabieren namen geleidelijk in verschillende landen de macht over, zonder al te veel veranderingen door te voeren. Ook niet op het gebied van de godsdienst, waardoor de bevolking niet veel merkte van de nieuwe machthebber. Het boek is een aanrader voor een ieder die van (religie)geschiedenis houdt."
Hennie Burggraaff

In: Geschiedenis, nr. 3 2015
"Jurg heeft op een zeer toegankelijke manier een ingewikkelde en weinig bekende fase uit de geschiedenis beschreven."
Cor van der Heijden

Op Historiek, 2 februari 2015, http://historiek.net/hoe-christendom-en-islam-de-macht-verdeelden/48222/
"De lange zevende eeuw is een helder, goed geschreven en sterk onderbouwd boek over de ontwikkeling van christendom en islam binnen of buiten de kaders van de vroegmiddeleeuwse staten. Vanwege de beredeneerde bibliografie en het namenregister is het goed bruikbaar als naslagwerk."
Enne Koops

In: Ecclesia, december 2014
"De lange zevende eeuw is een populair-wetenschappelijk boek. Het is bedoeld voor "gewone mensen". Maar dit gaat niet ten koste van de voornaamste eis, waarvoor de historicus zich gesteld weet: de eis van een verantwoordelijk bronnenonderzoek. En dat is zeker voor een boek als dit een lastige opgave."
(...)
"Uit de gegevens, waarover hij beschikte, heeft Jurg een boeiend verhaal samengesteld, waarvoor wij hem dankbaar zijn en dat wij dan ook graag bij onze lezers introduceren."
J.G. Barnhoorn

In: Trouw, 31 december 2014
In het 'Trouw tipt religie jaaroverzicht 2014' op nummer 1. Het beste religieboek van 2014 volgens Trouw.

In: Friesch dagblad, 27 december 2014
Volgens recensent Tjerk de Reus het beste boek van 2014.
"Het beste boek van 2014 kan niet alleen een boek zijn dat een uitstekende eerste indruk maakte. Het moet ook een boek zijn dat bij herlezing minstens zo’n groot leesavontuur blijkt als de eerste keer. Dit laatste geldt dubbel en dwars voor De lange zevende eeuw. Of hoe christendom en islam de macht verdeelden van historicus Wim Jurg, dat in maart verscheen (uitgeverij Damon. De redenwaaromjena één keer lezen niet op dit boek bent uitgekeken, is te danken aan het feit dat hier eigenlijk een reeks verhalen wordt verteld; tegelijkertijd. De redenwaaromjena één keer lezen niet op dit boek bent uitgekeken, is te danken aan het feit dat hier eigenlijk een reeks verhalen wordt verteld; tegelijkertijd.
Het overkoepelende verhaal gaat over staat en religie, die eeuwenlang innig waren verweven. Dit klinkt een beetje abstract,maar deze thematiek wordt vlees en bloed in verhalen over paus Gregorius de Grote, het Oost-Romeinse Rijk, de opkomst van de islam en de eerste contouren van het nieuwe Europa dat onder Karel de Grote zou ontstaan. Dat alles bijeen is een fascinerende geschiedenis, zich afspelend in de jaren 550 tot 750 - een tijdvak uit de ‘duistere middeleeuwen’, waarvan demeestemensen vrijwel niets weten.
Jurg is niet alleen een boeiend verteller, hij is ook analytisch scherp en vertelt steeds uit welke bronnen hij put. Wie geïnteresseerd is geraakt, dankzij dit boek, krijgt van de auteur bovendien tal van leestips."
Tjerk de Reus

In: Soteria, jr.31 nr.4, 2014
"De fascinatie ontstond door de rode lijn van het boek, waarin de geschiedenissen van het oosterlijk en westerlijk deel van de Middelandse Zee en het Oude Nabije Oosten in samenhang met elkaar wordt gebracht."
(...)
"De intergrale geschiedschrijving van Europa en Arabië in deze lange zevende eeuw een eyeopener voor het begrijpen van de geografische verspreiding van het christendom en islam tot op de huidige dag."
Theo van Staalduine

In: Vissers Latijn, november 2014
"Wim Jurg neemt je als reisleider bij de hand en laat je de zo'n 150 jaar geschiedenis zien rondom de Middelandse Zee. Het boek is prachtig opgebouwd, de opzet is dusdanig dat je door blijft lezen zodat de lijnen en verbanden in de geschiedenis steeds duidelijker worden."
(...)
"Voor de liefhebbers van mooie geschiedenisverhalen is dit boek een ware uitkomst."
A. Dirk Verloop

In: NBD Biblion, 6-11-2014
"In het boek maken we een reis van Rome naar Constantinopel en verder naar het oosten, totdat we weer terugkeren in het westen bij Karel Martel, grondlegger van het Karolingische Rijk. Het is weer boeiend geschreven geschiedenis waarin de grote lijnen en levendige anekdotes elkaar mooi afwisselen. Het boek richt zich op een bepaalde periode en dit levert een gedetailleerd boek op dat in de eerste plaats mensen zal aanspreken die specifiek geïnteresseerd zijn in de vroege ontmoeting tussen twee godsdiensten."
J. Windmeijer

In: Tijdschrift voor Theologie, jrg 54, nr. 3 herfst 2014
"De auteur schuwt af en toe wat humor niet en hanteert het gezichtspunt van de nuchtere observator. Dit is gesneden brood voor een breed lezerspubliek en ondersteunende lectuur voor de collegezaal. De staaltjes van kritische bronnenanalyse die doorheen het verhaal worden geweven, de vele afbeeldingen en het literatuur- en bronnenoverzicht aan het einde, maken dit boek ook interessant voor de academisch gevormde historicus of theoloog. Hoewel geen theologiegeschiedenis biedt het de onontbeerlijke achtergrond om deze eter te vatten. Het boek verdient ten slotte ook lof omdat het een van de eerste Nederlandstalige overzichtswerken is van de late oudheid, die goed aansluiten bij de tendens tot een geografisch meer diverse en globale geschiedsschrijving van de late oudheid, die vooral in de Engelstalige historiografie van deze periode opgeld doet."
Johan Leemans

In: Amphora, september 2014
"Grootste troef van Jurgs boek is en blijft de brede scope die hij heeft. Iedereen met enig historische kennis zal bekende gebeurtenissen tegenkomen die Jurg in de veel bredere context van de ontwikkelingen in het hele Middellandse Zeegebied plaatst, waardoor het inzicht in de samenhang tussen die gebeurtenissen sterk toeneemt."
(...)
"De gebeurtenissen zijn vlot, duidelijk, boeiend en in soms met een tongue-in-cheek humor beschreven."
Henkjan Sprokholt

In: Reflectie, herfst 2014
"Al met al een boeiend boek dat me tot in de kleine uurtjes bezig hield. Jurg is een geboren verteller!"
Aat-Lambèrt de Kwant

Op 14 september had Wim Jurg een interview bij Radio Kik, luister het intervieuw terug op de site: http://www.radiokik.nl/

In: Geschiedenis magazine, september 2014
"Van huis uit is Jurg historicus, maar hij was vooral actief in de kunst- en muziekwereld. En ook als romanschrijver. Dat is goed te merken. Hij vertelt boeiende verhalen over keizers, koningen en andere kopstukken. Zijn boek gaat over confrontaties en ontmoetingen. Het ontleent zijn charme aan de laconieke vertelstijl en het oog voor de menselijke aspecten."
Marjoke de Roos

Op: 26-8-2014  http://www.raadvankerken.nl/pagina/3034/gesprek_wim_jurg
Op deze pagina een interview en een radio-interview met Wim Jurg over De lange zevende eeuw.

In: Hermeneus, nr.3 2014
"Met merkbare fascinatie beschrijft Jurg de clash van het christendom, eeuwenlang oppermachtig rond de hele Middelandse Zee, en de aanstormende nieuwe religie. De lezer belandt hier in een woelige wereld. Met keizers en kaliefen, pausen en patriarchen, Merovingers en Arabische stammen, theologische twisten, en natuurlijk met eindeloos veel veldslagen, belegeringen en bloedigeveroveringen. De rode draad in Jurgs betoog is de vervlechting van staatsgodsdienst (christelijk of islamitisch) en politieke staatsmacht."
Vincent Hunink

In: Kerkblad van het Noorden, 19 juni 2014
"Jurg vertelt boeiend hoe dat ging, en geeft daarmee inzicht in het ontstaan van de verhoudingen tussen christendom en islam. Daarom is dit boek een aanrader voor wie zich interesseren voor dit stuk van de geschiedenis."
D. Visser

In: Nederlands Dagblad, 13 juni 2014
"Wim Jurg schrijft meeslepend zonder groots te zijn. Dat wil zeggen, hij maakt de geschiedenis klein aan de hand van grote personen. Bij hem overheersen niet de grote lijnen maar de mensen, de beslissende persoonlijkheden samen met de toevallige omstandigheden. Dat levert prachtige geschiedenis op die laat zien dat grote gebeurtenissen van toevalligheden aan elkaar lijken te hangen. Dat is een kijk op de geschiedenis die niet iedereen zal delen, want er is geen vooropgezet plan, geen bewuste keuze en geen groots plot. Sommigen zullen dit te klein, te plat of te ongelovig vinden. De vraag naar de verdeling van de macht tussen christenen en moslims wordt door Jurg niet beantwoord vanuit een geloofsperspectief of een moreel standpunt. De vraag is eenvoudig: hoe is het mogelijk dat de verhouding tussen de twee grote monotheïstische godsdiensten is zoals ze is? Jurg zoekt het antwoord in de onderling verschillende verhouding tussen godsdienst en staat."
Wim van der Aa

Op: http://www.christusrex.be/bb/48#b1485
"Wim Jurg heeft eerder al een boekje gepleegd over de vierde eeuw en recensies waren lovend. Dat zullen ze ook zijn voor dit boek. De auteur drukt ons met de neus op de feiten: het christendom was niet eens goed verankerd in West-Europa of de islamieten stonden al in Frankrijk."
DK

In: Trouw, 21 mei 2014
Trouw tipt: nr.1 Wim Jurg - De lange zevende eeuw
"Wim Jurg is een fantastisch verhalenverteller met oog voor de kleine details die het verhaal tot leven wekken. Een keizer die bij zijn intocht even het toilet moet bezoeken, of een paus die eigenlijk liever monnik wilde zijn, opeens is de loop van de wereldgeschiedenis tot onze eigen proporties teruggebracht. En ondertussen laat Jurg ons kennismaken met een toch wel cruciale periode uit de geschiedenis, die waarin de islamitische wereld en Europa langzaam hun huidige vorm krijgen. Opnieuw een geschiedwerk om in één ruk uit te lezen."
Sjoerd Mulder

Op: http://www.h-vv.be/boekrecensies/non-fictie/de-lange-zevende-eeuw
"De ondertitel van het boek geeft dan wel een rode draad aan en Jurg brengt een bevattelijk relaas van de verloop van die ‘machtsdeling’, door het gebrek aan betrouwbare eigentijdse teksten krijg je moeilijk zicht op de ideologische krachtlijnen van die machtsdeling.  Hoe intentioneel en uitgekiend was die?  In die machtsdrift spelen voor beide godsdiensten het proselytisme, de geloofs(na-)ijver en de zelfvoldaanheid een bepalende rol.  Hoe percipieerden islam en christendom elkaar op dat vlak? Waren er religieuze en theologische toenaderingen?  Immers, het zijn dergelijke inherente beweegredenen en overtuigingen die een rol spelen tot op vandaag. Geschiedschrijving mag best ook wel grappig zijn.  Tussen alle weetjes over een stuk wazige geschiedenis door ontdek je ook enkele opstootjes van humoritis. Zoals die over het vermoedelijke toiletbezoek bij de kroning van Herakleios (p. 84) - een grappige teaser. Dergelijke humor komt misschien net iets te weinig aan bod in elke vorm van geschiedschrijving. Graag meer dus…"
Karel Van Dinter

In: De stem van het boek, nr.1 2014
"De auteur slaagt erin om een toegankelijk en spannend verhaal te vertellen en tegelijk de historische bronnen nauwkeurig ter sprake te brengen. Als lezer kunnen wij volgen hoe hij het historische beeld samenstelt uit de scherven die ons van het verleden zijn overgeleverd. Wat de zevende eeuw aangaat, is dit niet zo eenvoudig, omdat het bronnenmateriaal in veel gevallen uit een latere periode stamt. Keurig verzorgde gebonden uitgave met een beredeneerde literatuurlijst en register."
dr. K.A.D. Smelik

In: De nieuwe koers, mei 2014
"Met dit nieuwe boek bewijst hij opnieuw uitstekende gids te zijn, die het verre verleden levendig voor ogen weet te toveren."
Tjerk de Reus

In: Friesch Dagblad, 29 maart 2014
"Dat de geschiedenis vol zit met lessen voor het heden, is zonneklaar. Alleen heb je zulke argumenten helemaal niet nodig om tot het uiterste geboeid te raken door de ‘lange zevende eeuw’, zoals Wim Jurg die schetst in zijn nieuwe boek. Het is sowieso de moeite waard om die tijd - opkomst van de islam, ontwikkelingen rond kerk en staat in het christelijke Europa - te doorgronden."
(...)
"De kwaliteit van Jurg als gids zit vooral in de positie die hij inneemt, als ‘bemiddelaar’ tussen zijn lezers vandaag en de historische bronnen van toen. Jurg dist niet alleen prachtige verhalen op over bijvoorbeeld de veldtocht van keizer Herakleios, die rond 625 de Perzen definitief wist te verslaan in de regio Irak-Iran, hij maakt ook steeds duidelijk wat de bronnen vertellen, hoe betrouwbaar die zijn en welke historische reconstructie de beste papieren heeft."
(...)
"Het is weinig auteurs gegeven om een toegankelijk en spannend verhaal te vertellen en tegelijk de historische bronnen nauwkeurig ter sprake te brengen. Veel vakgenoten van Jurg simplificeren erop los als ze een breed lezerspubliek op het oog hebben, waarbij dan het vaak onzekere historische bronnenverhaal achterwege blijft. Wim Jurg doet dat niet, je ziet hoe hij het historische beeld samenstelt uit de scherven die ons van het verleden zijn overgeleverd. Dat is niet alleen boeiend om te zien gebeuren, ook maakt het zijn boek geloofwaardiger en interessant."
(...)
"Dat in het westen de kerk wist te overleven nadat het Romeinse Rijk daar instortte, bewijst dat de vervlechting tussen het religieuze en het politieke geen wurggreep betekende voor de kerk. Dit kan een verrassing zijn voor lezers van vandaag, maar wie dit nieuwe boek van Jurg leest, wordt wel vaker getrakteerd op verrassende vergezichten."
Tjerk de Reus

Veilig betalen met

Veilig betalen met
Webshop keurmerk
Webshop keurmerk