(+31)040 - 304 60 58

Belijdenis van een filosoof

Boeken

Belijdenis van een filosoof

Gottfried Wilhelm (von) Leibniz
€ 17,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Verschenen in de serie: Marginalia-reeks

Vragen over de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid zijn van alle tijden. Terwijl vanaf de zestiende eeuw het besef van individuele vrijheid steeds sterker werd, kregen tegelijk ook de beperkingen van die vrijheid aandacht. Iedere mens ervaart van buitenaf en van binnenuit sturende en soms zelfs boze krachten die zijn daden dikwijls een ambivalent aanzien bezorgen. Is onze vrijheid een illusie en verloopt ons leven grotendeels als een gedetermineerd proces? Als we in een God geloven, is die dan de oorzaak van dit alles, dus ook van de illusie van vrijheid en verlossing?
G.W. Leibniz (1646-1716) beantwoordde deze vragen op originele wijze in zijn magistrale en omvangrijke theodicee van 1710. Maar al vroeg in zijn loopbaan schetste hij hiervoor de eerste ontwerpen, met name in de Confessio Philosophi uit 1672. In deze levendige dialoog zet een filosoof aan een theoloog uiteen welke argumenten hij heeft om onze wereld op te vatten als een harmonisch universum. Ondanks sturende factoren heeft iedere mens altijd de vrijheid om bewuste keuzes te maken, zelfs wanneer een goddelijk plan die factoren een dwingend karakter geeft. God moet in zijn oneindige goedheid toch bepaalde slechte elementen in de wereld toelaten, maar dit kwaad valt hem niet toe te rekenen. Leibniz' visie lijkt op sommige punten eenzijdig rationalistisch, maar vertaald in hedendaagse termen bevat ze verrassende aspecten.

Specificaties

ISBN
9789055735174
Oorsponkelijke titel
Confessio philosophi
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
142 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
25 Oktober 2004
Verschenen in de serie

Recensies

Tijdschrift voor Filosofie: nr. 3, 2005
'De didactische en zorgvuldige vertaling bevat een korte inleiding waarin de theologische achtergrond van de problematiek (vrijheid, God en het kwaad) wordt gesitueerd. De tekst is voorts onderverdeeld in korte paragrafen waarvan de teneur telkens in een commentaar wordt uiteengezet en verhelderd. Bovendien wordt het boek afgesloten met een nabeschouwing, waarin onder andere de (meer actuele) draagwijdte van Leibniz' visie en de invloed van zijn werk op achttiende- en negentiende-eeuwse auteurs wordt voorgesteld.'
Roland Breeur