(+31)040 - 304 60 58

Aangenaam kennis te maken

De ontmoeting van Europeanen met het hindoeïsme in India

Boeken

Aangenaam kennis te maken

De ontmoeting van Europeanen met het hindoeïsme in India

Jan Peter Schouten
€ 19,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Door de eeuwen heen is het een fascinerende ontmoeting geweest: de kennismaking van Europese reizigers met de religieuze cultuur van India. Handelaren en ontdekkingsreizigers zoals Marco Polo, werden aan het einde van de middeleeuwen gedreven door nieuwsgierigheid naar het onbekende en exotische dat zij op hun reizen tegenkwamen. En ook missionarissen en zendelingen raakten al snel geboeid door deze andere cultuur en godsdienst. Bovendien waren zij gedwongen na te denken over de vraag, hoe die andere religie zich verhield tot hun eigen, christelijk geloof. Op welke wijze zouden mensen in India bereikt kunnen worden met een nieuwe religieuze boodschap?

In dit boek wordt aan de hand van de verhalen van deze bezoekers van India verteld hoe de godsdienst, die allengs ‘hindoeïsme’ genoemd ging worden, langzamerhand in kaart werd gebracht. De talen van India werden ontsloten, rituelen werden bestudeerd, godsdienstige overtuigingen ontvouwd. En hoe meer de westerse geleerden, bestuursambtenaren en predikers van de cultuur van India begrepen, des te sterker werd ook de grote verscheidenheid duidelijk. Hindoeïsme had in ieder geval vele kanten en het geloof van de een was niet het geloof van de ander. In de ervaringen van de reizigers komt dat duidelijk naar voren.

Opvallend genoeg was in de religieuze cultuur van India ook veel herkenbaars. Wat in eerste instantie als vreemd en verwerpelijk werd beschouwd, kwam bij nader inzien dichterbij. Wat gelijk bleef in al die eeuwen van ontmoeting was in ieder geval de fascinatie voor een religie die zo heel anders en niettemin zo boeiend was.


Joop van der Elst interviewde Jan Peter Schouten over Aangenaam kennis te maken De ontmoeting van Europeanen met het hindoeïsme in India. U kunt het interview terug luisteren:

Specificaties

ISBN
9789463401418
Auteur(s)
Omvang
232 pagina's
Uitvoering
Paperback
Verschijningsdatum
18 Januari 2018

Recensies

In: NTT JOURNAL FOR THEOLOGY AND THE STUDY OF RELIGION, nr. 4 2019
Het is een mooi en waardevol boek geworden. Ik kan iedereen die zich bezighoudt met India en de Indiase religies en theologie aanbevelen het te lezen."
Freek L. Bakker, Universiteit Utrecht

In: Kerk en theologie nr.70, 2019
"Dit geïllustreerde boek leest plezierig, omdat het vlot en met kennis van zaken geschreven is. In negen hoofdstukken bespreekt het de geschiedenis van de ontmoetingen van Europese ontdekkingsreizigers, bestuursambtenaren, missionarissen en zendelingen met het hindoeïsme die in India plaatsgevonden hebben: van Marco Polo en de fransciscaanse monniken in de Middeleeuwen tot de Bazelse zending in het jongste verleden. Drie Nederlanders
worden besproken: Jan Huygen van Linschoten (tijdens de Portugese periode) en Abraham Rogerius en Philippus Baldaeus (tijdens de VOC-periode)."
Jan A.B. Jongeneel

In: Reformatorisch Dagblad, 17 januari 2019
"Een boeiend boek dat onlangs verscheen. Het is geschreven door dr. Jan Peter Schouten, emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland, en heeft als titel: "Aangenaam kennis te maken. De ontmoeting van Europeanen met het hindoeïsme in India”.
De schrijver geeft indrukken van de fascinatie die westerse ontdekkings- en handelsreizigers de eeuwen door hebben ervaren in de kennismaking met de nieuwe wereld die India was. Men kende uiteraard de godsdienst van de moslims, als een contrareligie van het westerse christendom. Maar wat moest men denken van het hindoeïsme, waarmee men kennismaakte via de handelsposten aan de kusten van het grootste schiereiland? Een vreemde religie, met bizarre wonderlijke uitingen, maar soms ook met verrassende inzichten en overtuigingen die niet eens zo heel ver van de christelijke verwijderd leken. Vooral de kennismaking met de hoogste kaste, die van de brahmanen, gaf de verrassing dat het hier niet ging om ‘heidense wilden’ maar om ontwikkelde denkers, die er een moraal op na leken te houden die aardig in de buurt kwam van de christelijke.
Kortom, er was alle aanleiding voor geestelijken en ontdekkingsreizigers om te proberen door te dringen tot de kern van deze bijzondere religie. Handelaren waren daar niet direct zo van gediend, maar monniken en predikanten des te meer. Men probeerde zich de heilige taal eigen te maken, en met de hoogst ontwikkelde gesprekspartners tot een dialoog te komen. Uiteraard was er daarbij geen twijfel dat de superioriteit van het christelijk geloof boven alles vaststond. Maar zouden ze daar deze wellevende Indiërs niet makkelijker van kunnen overtuigen dan bij andere culturen en religies het geval was? Hoe ‘aangenaam’ was de kennismaking voor beide zijden?
Schouten geeft in een negental hoofdstukken diverse voorbeelden van deze kennismaking. Hij begint met Marco Polo en de franciscaanse monniken. (...) Het vierde hoofdstuk geeft een interessant overzicht van wat twee goed gereformeerde Nederlandse predikanten uit de zeventiende eeuw, in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), Rogerius en Baldaeus, aan beschrijvingen hebben gegeven van de Indiase samenleving en godsdienst. Hun boeken werden in Europa vertaald en zijn van grote invloed geweest op anderen."
Dr. M. A. van den Berg

In: Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis, december 2018
"Dit boeiende en kundige boek."
Jan Dirk Snel