(+31)040 - 304 60 58

Een leven als 'man of letters'

Biografie van David Hume

Boeken

Een leven als 'man of letters'

Biografie van David Hume

Ton Vink
€ 34,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

De hedendaagse filosofie, of het nu gaat om kennistheorie, wetenschapsfilosofie, ethiek of godsdienstfilosofie, is onmogelijk zonder op die terreinen de kritiek van David Hume (1711-1776) onder ogen te zien. Hume verwierf echter niet alleen een grote reputatie als filosoof, maar ook als historicus en essayist. Aan die reputatie was hij zeer gehecht, vandaar dat hij nog kort voor zijn overlijden zijn “Love of literary fame” bestempelde als de “ruling Passion” van zijn leven.

Deze biografie draait om zijn leven én de rol die zijn werk als filosoof, historicus en essayist daarin speelde. Hume leidde een leven dat rijk was aan vaak plotselinge en onverwachte gebeurtenissen en verwikkelingen, en dat hem in militaire en diplomatieke dienst door tal van Europese landen voerde. Hij wist dat steeds te combineren met wat hij zelf beschouwde als het overheersende motief, de belangrijkste drijfveer, het uiteindelijke doel in zijn bestaan: een leven als onafhankelijk ‘man of letters’.

 

Specificaties

ISBN
9789463403191
Auteur(s)
Omvang
456 pagina's
Uitvoering
Hardcover
Verschijningsdatum
07 April 2022

Recensies

Ton Vink - de auteur van Een leven als 'man of letters' - had een interview met Knack in mei 2022. U kunt het lezen door HIER te klikken. 

In: Filosofie en Praktijk, 44 nr.2, 2023 en Bazarow
"“Gedegen”, ik herinner mij niet dat ik dit oordeel eerder in een recensie heb uitgesproken. Waaraan ik meteen moet toevoegen dat ik deze kwalificatie van Een leven als ‘man of letters’. Biografie van David Hume, van Ton Vink als lofprijzing bedoel."
Hans Achterhuis

In: Filosofie magazine, 2022 nummer 5
"Een leven als 'man of letters' 
is een informatieve biografie. Vinks stijl en uitleg zijn niet altijd meeslepend, maar hij weet op een toegankelijke manier Humes gedachtegoed inzichtelijk te maken."
Koen Schouwenburg

Op: Biografieportaal, juni 2022
"Het is te prijzen dat Vink een originele insteek heeft gekozen door Humes reputatie als ‘man of letters’ uit te lichten. Aan het eind begrijp je zeker waarom Adam Smith hem typeerde als een ‘volmaakt wijs en deugdzaam mens’."
Laura Molenaar

In: Katholiek nieuwsblad, 19 mei 2022
"
Dit boek schetst uit tal van bronnen een beeld van het leven van Hume, een bondige blik op zijn denken en een brede kijk op de receptie daarvan. We volgen Hume van de wieg naar de stad, van de Parijse salons naar het koninklijk hof. Hij ontmoet de grote filosofen van zijn tijd, onder wie Adam Smith, Rousseau, D’Alembert en andere vrijdenkers uit de Verlichting. De invloed van Hume is tot op de dag van vandaag niet min. (...) Al ging hij door voor een vriendelijk en beminnelijk man, toch schopte hij tegen de schenen van onder meer de geestelijken door hen als een bende bedriegers neer te zetten. Zulke stellingen zullen bepalen hoe dit boek wordt gesmaakt. Biograaf Ton Vink laat het allemaal vrolijk de revue passeren."
Pieter Derdeyn

Op: Boeddhistisch Dagblad, mei 2022
"Vink heeft geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van Hume en zijn tijd. Daar horen een hoop namen en jaartallen bij, misschien voor de meeste lezers wel wat te veel. (...) Dit neemt niet weg dat het boek bij tijd en wijle boeiend is en dat de lezer een goed beeld krijgt van het Schotland van de 18e eeuw en het leven van een van de meest invloedrijke denkers van de westerse filosofie."
Erik Hoogcarspel

In: NRC, 20 mei 2022
"Zijn boek [Ton Vink] biedt een goed overzicht van Hume’s rijke leven en werk en gaat vaak terug op zijn correspondentie, zonder hierbij trouwens altijd de krenten uit de pap te vissen."
Maarten Doorman

In: Elsevier weekblad, 16 april 2022
"Schotland beleefde in de tweede helft van de achttiende eeuw een enorme intellectuele bloei. Edinburgh stond bekend als 'het Athene van het Noorden', waar tal van briljante geesten in allerlei wetenschappelijke disciplines manifesteerden. Hume ontpopte zich als welsprekendste vertegenwoordiger van wat de Schotse Verlichting is gaan heten."
Gerry van der List

Op kunsttijdschriftvlaanderen.be
"het is zoveel meer dan een levensbeschrijving. De auteur schetst doorheen het leven ook de ontwikkeling van het denken van David Hume en laat de lezer kennismaken met zijn werk. (...) een boeiend boek dat het leven van Hume, de belangrijke en invloedrijke denker schetst tegen de achtergrond van het intellectuele leven in het Schotland van de 18e eeuw"
Geert Swaenepoel