(+31)040 - 304 60 58

Affectus

De spirituele kracht van vriendschap en liefde

Boeken

Affectus

De spirituele kracht van vriendschap en liefde

Aelred van Rievaulx
€ 29,90

Tijdelijk uitverkocht
Dit product is tijdelijk uitverkocht

Product omschrijving

Vertaling van de geschriften Over spirituele vriendschap, Toen Jezus twaalf jaar was en Gebed tot de Goede Herder

Vertaling en commentaar:
Simon Slijkhuis, Guerric Aerden ocso, Joost Baneke
inleiding: Guerric Aerden ocso

Verschenen in de serie Middeleeuwse Monastieke Teksten

De cisterciënzer auteurs van de twaalfde eeuw gaven nauwkeurig aan waarnaar onze liefde kan uitgaan: naar onszelf, naar de naaste en naar God. Ze klasseerden alle verlangens en deugden nauwkeurig in overeenkomstige categorieën. Ze waren ook onuitputtelijk in het spreken over praktijken van ascese en devotie. Maar over het functioneren zelf van het liefdesproces bleven ze opmerkelijk zwijgzaam. Eén auteur doorbrak deze terughoudendheid: Aelred van Rievaulx.
Uit de drie vertaalde geschriften blijkt de betekenis van Aelred van Rievaulx voor zijn tijd, en voor de onze, met name op het gebied van het psychologisch proces van de liefde en de betekenis van het mensgeworden Woord voor de ontwikkeling van het affect. Dit thema wordt natuurlijk gekaderd in de ruimere cisterciënzer 'utopie' van de liefde, die een glimp, hoe armzalig ook, wil doen oplichten van de realiteit van de Oneindige.Specificaties

ISBN
9789460360015
Auteur(s)
Vertaler(s)
Redacteur(en)
Omvang
232 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave met stofomslag en leeslint
Verschijningsdatum
18 Oktober 2010
Verschenen in de serie

Recensies

In: NBD Biblion, 10 november 2011
"De inleiding van Aerden mag er ook zijn: behalve een historische en bibliografische inleiding geeft hij een helder en compact overzicht van de spirituele psychologie van de cisterciënzers. Een bibliografie, een Bijbels en thematisch register sluiten het werk af. Dit tweede deel in de 'Serie middeleeuwse monastieke teksten' is een van de vele middeleeuwse bronnen die de laatste jaren opnieuw uitgegeven zijn. Door de toegankelijke vertaling, het universele thema en de spirituele diepgang is dit zeker een aanwinst."
Dr. E. Sengers

In: Kerk en theologie, jrg.62 nr.3, juli 2011
"Zo merken we al lezend, dat we een vertaalslag moeten maken: onze relaties vallen onder Aelreds vriendschap, en zijn liefde is de liefde die we van Christus kunnen krijgen en leren. Maar dan ontdekken we tot onze verrassing bij een twaalfde eeuwse monnik een richtlijn, die wij juist de laatste decennia weer hebben kunnen leren: Moet een vriendschap verbroken worden, laat de liefde blijven; doe dan dus niet meer dan één stap terug in wat je kunt delen. Neem en lees!"
Nico de Bok

In: Emmaüs, mei-juni 2011
Trappist Broeder Guerric Aerden bezit de vaardigheid om een aloude tekst in de juiste hedendaagse bewoordingen weer te geven, met groot respect voor traditie en de diepe inhoud van de tekst. We mogen ons gelukkig prijzen nu een nieuwe vertaling te ontvangen van het basiswerk van de middeleeuwse Aelred van Rievaulx, abt van de gekende Engelse abdij in Rievaulx en die net zoals Bernardus een wondere aantrekking bezat."
(...)
"Het boek bevat een ruime bibliografische leeswijzer, een een zorgvuldig register. Een aanwinst voor onze spirituele rijkdom waarover we toch beschikken, maar die soms te ver uit de actualiteit is verwijderd."
René Stockman

In: Benedictijns Tijdschrift 2011/1
"Deze uitgave is een aanwinst in de monastieke literatuur."
Frans Berkelmans

In: Vlaanderen, april 2011
"Het is goed dat dergelijke teksten op een sobere, eenvoudige en heldere manier worden vertaald en zo voor een ruimer publiek toegankelijk gemaakt. Zo wordt in dit boek voor het eerst de tekst De lesu puero duodenni volledig in het Nederlands uitgegeven. De vertalingen worden wetenschappelijk onderbouwd door een uitgebreide reeks voetnoten, een rijke bibliografieën enkele registers."
Jean Luc Meulemeester

Op: http://www.christusrex.be/
"Dit boekje is voor de verrassing! Aelred is gewoonlijk alleen door ingewijden gekend. Hij is een zeer belangrijke cisterciënzertheoloog uit de 12de eeuw van wie haast niks beschikbaar is in het Nederlands. Het is werkelijk deugddoend dat zijn traktaat over de vriendschap in het Nederlands voorhanden is. Gelukkig bevat het boekje een uitvoerige inleiding, waardoor de hedendaagse lezer kennis maken met deze zeer bijzondere spirituele auteur."
Hans Geybels

In: Tertio, 30 maart 2011
"Geen andere Engelse abt uit de twaalfde eeuw blijft zo in de herinnering voortleven als Aelred van Rievaulx. De meesten kennen hem als auteur over vriendschap. In deze feestbundel, bij het negende eeuwfeest sinds zijn geboorte, mocht zijn boek over de vriendschap dat zijn meest gelezen werk is, daarom zeker niet ontbreken."
(...)
"De tekst leest als een trein. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het talent van de vertaler, maar ook met dat van Aelred zelf. De abt van Rievaulx blijkt, met zijn voorliefde voor de stijlfiguur van de dialoog, een groot stilist te zijn. Zijn stijl creëert zo'n levendige en warme toon dat die je als lezer het gevoel geeft rechtstreeks betrokken te zijn bij het gesprek."
Bieke Vandekerckhove

In: 'T Pallieterke, 9-3-2011
"Maar Aelred van Rievaulx heeft ook in onze tijd nog iets te zeggen. Dat bewijst de spirituele kracht van zijn teksten en de onuitputtelijke traditie die de kerk en het geloof rijk is. En de fundamenten van het geloof blijken in alle tijden dezelfde te zijn. Wie een Christelijk geïnspireerde spirituele uitdaging zoekt, laat u niet tegenhouden!"

In: Benedictijns Tijdschrift 2011, p. 46
Na Ommekeer / de omvormende kracht van Gods woord door Bernardus van Clairvaux verschijnt nu het tweede deel in de reeks Middeleeuwse monastieke teksten. De 12de-eeuwse antropologische omslag in de waardering van de liefde heeft een schat aan spirituele geschriften opgeleverd. Naast Bernardus is Aelred zeker niet de minste onder de cisterciënzer auteurs. Hij was degene die over de psychologische ontwikkeling van het affect het meest uitvoerig was. Omdat dit deel het 9de eeuwfeest van Aelreds geboorte markeert, kreeg het een voorwoord mee van dom Anselm Hoste OSB, die zich met het thema van de monastieke vriendschap een leven lang heeft beziggehouden. Deze uitgave is een aanwinst in de monastieke literatuur. 
Frans Berkelmans

In: De Roerom, jrg.25, nr.4, december 2010
"Over spirituele vriendschap spreekt door het hoge intellectuele, spirituele en literaire niveau van denken. Aelred kent zijn klassieken en gebruikt ze op een zeer toegankelijke manier. Om dit te smaken moet je wel in zijn denkkader instappen en meegaan in een spiritueel pathos dat ons vreemd is. Dit levert dan wel verrassende inzichten op waar ook wij nog wat van kunnen opsteken. De teksten worden uitvoerig in geleid en ruim met voetnoten toegelicht."
Jef de Schepper

Op: Picarta
"Liefde is een belangrijk thema in de spirituele literatuur van de vroege cisterciënzers. In de drie vertaalde werken van Aelred, een Engelse monnik uit begin twaalfde eeuw, is die de rode draad. De liefde is voor hem het dragende principe van de relaties tussen mensen en God, en ten diepste gebaseerd in en georiënteerd op het leven van Jezus. Dit thema komt naar voren in de kraakhelder vertaalde en grondig geannoteerde werken 'Over spirituele vriendschap', 'Toen Jezus twaalf jaar was' en het 'Gebed tot de Goede Herder' van de vroege, rijpe en late Aelred."