(+31)040 - 304 60 58

Gods zorg voor de wereld

Boeken

Gods zorg voor de wereld

Aurelius Augustinus
€ 12,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Verschenen in de serie: Augustinus-uitgaven

Zorgt God eigenlijk wel voor de wereld? Er gaat zoveel mis in de wereld, er is zoveel pijn, geweld en verdriet: kun je hier de hand van God in zien?

Het zijn vragen die de mens al lang bezighouden. Ze staan ook centraal in een preek van Augustinus (354-430), die in dit boekje in vertaling is opgenomen. De preek in kwestie is een opmerkelijke tekst. Allereerst vanwege de inhoud. Augustinus probeert ondanks de chaos in de wereld het geloof niet te verliezen in Gods zorg voor de mensen.
Bovendien voegt hij er een eigen, christelijke gedachte aan toe. Christenen leven toch vanuit het geloof dat God in Jezus Christus mens is geworden? Die heeft vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood toch ook veel leed en chaos te verduren gehad? Ja, misschien heeft de Zoon van God ooit getwijfeld aan de leiding van zijn hemelse Vader. Maar zou Hij ooit zijn geloof in Gods zorg voor de wereld verloren hebben? Gods goede zorg is juist voor een christen merkbaar en tastbaar: uit liefde en zorg voor de mensen is God mens geworden.
Augustinus' argumentatie zal de meeste mensen van nu niet direct overtuigen. Maar zijn preek is in ieder geval levendig en verrassend van inhoud en stijl.
De preek is nog om een tweede reden bijzonder. De tekst ervan is nog geen twee decennia geleden teruggevonden in een middeleeuws handschrift en werd pas in 1995 gepubliceerd. Tot dan waren er alleen maar twee fragmenten van in omloop. 
De moderne ontdekker van de preek, François Dolbeau, dateert de tekst voorzichtig ergens tussen 399 en 410.

Deze Nederlandse uitgave is verzorgd door een vertaalgroep van het Augustijns Instituut te Eindhoven. Daarin werken de classici Joke Gehlen-Springorum en Vincent Hunink, de theoloog Hans van Reisen en de neerlandica Annemarie Six-Wienen al jarenlang met elkaar samen.

In dit boekje hebben de vertalers een wat andere vertaalstrategie gehanteerd dan normaal. Als altijd hebben zij gestreefd naar een zo transparant mogelijke weergave van Augustinus' argumenten. Maar juist vanwege de universele inhoud van de preek moet die ook werkelijk voor iedereen begrijpelijk zijn. Daarom is de tekst in stijl 'doorvertaald' naar een Nederlands dat vergelijkbaar is met dat van kranten en tijdschriften. De preek kan eventueel ook hardop worden gelezen. Wellicht dat een voorganger in de kerk het aandurft om Augustinus' tekst integraal te gebruiken in een liturgische dienst! De vertalers hebben zich bij hun werk mede laten inspireren door het nieuwe vertaalproject van het Nederlands Bijbelgenootschap voor een Bijbel in Gewone Taal. De hier gemaakte vertaalkeuzes gaan echter minder ver dan in het bijbelproject. Hopelijk biedt dit boekje een nieuwe, verfrissende toegang tot een tekst van Augustinus.

Over de tekst
De Latijnse tekst die voor deze vertaling is gebruikt is gepubliceerd in: Revue des Études Augustiniennes 41 (1995), 267-289 (= s.Dolbeau 29). De tekst is afkomstig uit een 12e eeuws handschrift uit een benedictijnenabdij in de omgeving van Mantua. Waarschijnlijk komt deze tekst overeen met een van de werken (De prouidentia) die Augustinus noemt in epistula 231,7. De paragrafen 8 en 10 van deze tekst waren als fragment ook al langs twee andere handschriftelijke overleveringen bekend. Een digitale versie van de Latijnse tekst is te vinden op de site van het Augustijns Instituut (www.augustijnsinstituut.nl > publicaties > NL vertalingen) en op de site van Vincent Hunink (www.vincenthunink.nl> onderzoek > vertalingen)

Specificaties

ISBN
9789460360275
Oorsponkelijke titel
Sermo de prouidentia
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
32 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
30 November 2011
Verschenen in de serie