(+31)040 - 304 60 58

Eenheid en eensgezindheid

81 brieven en 2 traktaten

Boeken

Eenheid en eensgezindheid

81 brieven en 2 traktaten

Thascius Caecilius Cyprianus
€ 59,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Cyprianus werd in 248/249 bisschop van Carthago in Noord-Afrika. In het jaar daarna bepaalde de Romeinse keizer Decius dat alle onderdanen van zijn rijk aan de Romeinse goden, en aan de keizer, hun respect moesten betuigen. Voor christenen betekende dit dat ze hun geloof dan zouden verloochenen. Velen weigerden dat en werden daarvoor gestraft.
Cyprianus zou te maken krijgen met problemen waarvan de aanpak diplomatie, tact en vastberadenheid vroeg: de voorwaarden voor toelating van berouwvolle lapsi - 'gevallenen', die hun geloof verloochend hadden en met spijt in de Kerk wilden terugkeren -; de discussie over wel of niet herdopen van ketters die zich tot de Kerk wendden; de vraag of de bisschop van Rome absoluut gezag binnen de Kerk had.
In 257 werd Cyprianus op last van de Romeinse proconsul gevangengenomen. Een jaar later, op 14 september 258, werd hij veroordeeld en op diezelfde dag onthoofd.

Specificaties

ISBN
9789460360763
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
614 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
24 Oktober 2013

Recensies

Op: http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Cyprianus-van-Carthago/Eenheid-en-eensgezindheid-81-brieven-en-2/Boek/?itemid=|library/marc/vlacc|8976589
"Deze publicatie is inhoudelijk interessant en belangrijk omdat ze op slechts enkele jaren van de christenvervolging en de spanningen in de christenwereld focust, en zo details geeft die meestal onvermeld blijven. Zo gaat het over drie onderscheiden soorten gevallenen en bij de herdoop wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen een ketterse sekte en een schismatieke groepering."
(...)
"Chris Tazelaar heeft deze teksten in een helder, verzorgd, en vlot Nederlands vertaald. Terecht weert hij niet consequent de langere zinnen, waarin de retorische en emotionele gedrevenheid van de auteur tot uiting komen. Bij elke tekst geeft hij een gedetailleerde en duidelijke inleiding en een veel goede aantekeningen."
Jef Ector

In: Gezinsgids, april 2014
"Fraai vormgegeven publicatie. Geeft indrukwekkend beeld van denkwereld, maar vooral ook geloofsleven van Cyprianus en zijn gemeente in tijden van vervolging. Leefde in een zeer antireligieuze samenleving. Voor 2014 heeft dit boek ons veel te zeggen."
drs. P.A. Zevenbergen

Op: http://klassieketheologie.blogspot.nl/2014/02/cyprianus-eenheid-en-eensgezindheid-81.html, februari 2014
"Alleen al vanwege zijn traktaten waarin de kerkvader de leer van de kerk en haar sacramenten behandelt, is Eenheid en eensgezindheid buitengewoon de moeite waard. Het gunt de lezer een blik in de praktijk van de kerk van de derde eeuw. Een goede inleiding op het werk als geheel en de afzonderlijke inleidingen op de diverse geschriften maken het werk zeer toegankelijk voor theologen, historici en de geïnteresseerde leek. De prachtige en correcte zinnen waarin Cyprianus’ werk is vertaald, zijn een genoegen om te lezen. Wellicht dat een zakenregister het geheel nog toegankelijk zou maken als naslagwerk, evenals een uitgebreide inhoudsopgave op de brieven. Dit werk wil echter gelezen worden en niet als naslagwerk in de kast verdwijnen. De vorm en inhoud nodigen daartoe uit."
Wilfred Hassefras

In: ND Gulliver, 7 februari 2014
"Hij [Cyprianus] had de eenheid van de kerk voor ogen en streed daarvoor, maar was minstens zo bekommerd om het lot van de minder bedeelden, zowel binnen als buiten de kerk. En die waren er genoeg in de moeitevolle derde eeuw na Christus, die zich kenmerkte door economische achteruitgang, vervolgingen, natuurrampen, burgeroorlogen en de pest. Juist omdat hij zich sterk maakte voor praktische hulp aan pestlijders, wordt Cyprianus nog steeds geëerd."
Marc Janssens

In: NBD Biblion, 8 januari 2014
"In een heldere inleiding schetst hij [Tazelaar] een goed beeld van Cyprianus en zijn tijd waarin het opkomende christendom nog sterk onder druk stond van Romeinse vervolgingen. Dan volgen de brieven die ieder voorafgegaan worden door een bondige inleiding om de brief in een kader te plaatsen. In de twee traktaten gaat Cyprianus onder meer in op de kwestie van christenen die toegegeven hadden aan de Romeinse druk en daar nu spijt van hadden, op de organisatie van de kerk en de positie van bisschoppen daarin, het wel of niet herdopen van ketters. Door de prachtige vertaling komen de brieven vol herderlijke adviezen en theologische overdenkingen verrassend modern over. Geschikt voor een publiek, geïnteresseerd in de fascinerende denkwereld van het vroege christendom. Bevat uitgebreide aantekeningen, een namenlijst, een lijst van aangehaalde bijbelplaatsen en van geraadpleegde literatuur. Verzorgde uitgave in gebonden uitvoering met leeslint."
J. Windmeijer

In: Reformatorisch dagblad, 28 december 2013
"De actualiteit van dit boek is overduidelijk. Het denken van Cyprianus laat de klassieke spanning zien tussen enerzijds het vasthouden aan de eenheid van de kerk en anderzijds het omgaan met onvolmaakte en berouwvolle leden. Cyprianus hield vast aan de eenheid van de kerk. Hij maakte daarin ernst met de oproep van Christus om één te zijn. En al kunnen we niet eenheid realiseren, dan is eensgezindheid de opdracht. Daarom heeft de bundel een meesterlijke titel."
Klaas van der Zwaag

In: Friesch Dagblad, 23 november 2013
"Chris Tazelaar, classicus en oud-conrector van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in De Haag, heeft uit het schriftelijke werk van Cyprianus een belangrijk deel vertaald, dat nu is gepubliceerd onder de titel Eenheid en eensgezindheid. Maar liefst 81 brieven en twee traktaten zijn in deze prachtige uitgave opgenomen, naast een verslag van het gerechtelijke proces dat zou leiden tot de onthoofding van Cyprianus. Het is al met al een intrigerende bundeling van teksten, die zich vlot laten lezen en begrijpen, dankzij de toelichtingen van de vertaler."
Tjerk de Reus