(+31)040 - 304 60 58

De overwinning van het christendom

Tegen de heidenen / Over de menswording van het woord

Boeken

De overwinning van het christendom

Tegen de heidenen / Over de menswording van het woord

Athanasius van Alexandrië
€ 24,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Verschenen in de serie: DAMON Klassiek

In de twee traktaten waarvan in dit boek een vertaling wordt geboden (Contra Gentes en De incarnatione Verbi) is de nog jonge Athanasius aan het woord, die gedurende een groot deel van zijn bewuste leven getuige is geweest van gewelddadigheden tegen de christenen, en die er nu zeker van is dat vervolgingen niet alleen definitief zijn opgehouden, maar die er ook van overtuigd is dat het nog maar een kwestie van tijd is totdat allen, op de onverbeterlijke kwaadwilligen en domoren na, zich tot het christelijke geloof zullen bekeren. Dit alles schrijft hij niet toe aan het voor de christenen gunstige beleid van keizer Constantijn, maar aan de macht van de opgestane Christus.

Athanasius volgt in deze geschriften bewust zijn Alexandrijnse leermeesters, waardoor de verhandelingen ook tot een weerspiegeling van vroegchristelijk geloven en denken worden. De naam van de kerkvader Athanasius, die na zijn benoeming tot bisschop van Alexandrië in 328 de grote voorvechter van het rechtzinnig christelijke geloof zal worden, zal aan deze traktaten vooral in de oosterse kerken een bijzonder gezag geven.

Specificaties

ISBN
9789460360695
Oorsponkelijke titel
Contra Gentes en De incarnatione Verbi
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
168 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave met stofomslag en leeslint
Verschijningsdatum
31 Januari 2013
Verschenen in de serie

Recensies

In: Filosofie, december 2014
"De vertaling die Meijering geeft, is ferm en fraai. Het Grieks geeft soms lange en lenige zinnen, Meijering geeft ze weer in een bijna rondborstig Hollands. (...) Hier worden de luisteraars en lezers uitgedaagd om het debat aan te gaan."
Dr. Charles Vergeer

In: Visserslatijn, juni 2014
"Dit boek helpt u iets beter te snappen hoe moeilijk het voor veleb in de tijd van de Bijbel was om te geloven in Jezus menswording en de noodzaak daarvan." (...) "Het plaatst het lezen van de Bijbel in een andere context. U gaat beter snappen waartegen de apostelen schrijven. Ook ga je inzien dat ze ook heel veel gedachten uit die tijd wel meenemen, die wij helemaal niet meer geloven of erkennen. Dit boek is zeer overzichtelijk opgezet, en waar nodig heel goed becommentarieerd. Zeker een aanrader."
Dirk Verloop

Op: http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Athanasius-van-Alexandrie/De-overwinning-van-het-christendom-tegen-de/Boek/?itemid=|library/marc/vlacc|8690179
"De auteur toont zich een expert in het geven van treffende vergelijkingen, anticipeert op mogelijke opmerkingen, en klinkt vanuit zijn oprechte overtuiging vaak polemisch. De vertaler geeft van de vele Bijbelcitaten de bronvermelding in voetnoten, waarin hij ook toelicht tegen welke auteur of ketterij een bepaalde uitspraak gericht is. In een nogal beknopte inleiding bespreekt de vertaler enkele aspecten van dit werk, onder meer dat de auteur het belang van keizer Constantijn voor het christendom wellicht onvermeld laat omdat hij die gunstige evolutie aan de macht van de verrezen Christus toeschrijft. Hoewel de argumenten van Athanasius voor ons dikwijls niet meer overtuigend zijn, zorgt vooral die argumentatie ervoor dat deze vertaling aangename en onderhoudende lectuur is."
Jef Ector

In: Veluwse Kerkbode, 7 maart 2014
"Athanasius is één van de grootste kerkvaders. Hij wordt vanwege zijn vasthoudende verdediging van de Drie-eenheid wel de kampioen van de orthodoxie genoemd."
(...)
"Van de hand van E.P. Meijering die al eerder een Duitse en Engelse vertaling van dit tweeluik van Athanasius verzorgde, verscheen nu bij uitgevrij Damon een Nederlandse vertaling. Zo kan een breed prubliek van het gedachtegoed van deze kerkvader kennisnemen."
Ds. P. de Vries

In: De Leeswolf, nr.8 2013
"De vertaler geeft van de vele Bijbelcitaten de bronvermelding in voetnoten, waarin hij ook toelicht tegen welke auteur of ketterij een bepaalde uitspraak gericht is. In een nogal beknopte inleiding bespreekt de vertaler enkele aspecten van dit werk, onder meer dat de auteur het belang van keizer Constantijn voor het christendom wellicht onvermeld laat omdat hij die gunsite evolutie aan de macht van de verrezen Christus toeschrijft. Hoewel de argumenten van Athanasius voor ons dikwijls niet meer overtuigend zijn, zorgt vooral die argumentatie ervoor dat deze vertaling aangename en onderhoudende lectuur is."
Jef Ector

In: Kerk en theologie, juli 2013
"In deze fraaie, gebonden uitgave heeft Meijering twee werken van Athanasius vertaald die in de overlevering onder twee verschillende titels bekend zijn geworden, maar oorspronkelijk bij elkaar hoorden."
(...)
"Zijn vertaling volgt trouw Athanasius zinsbouw, hetgeen regelmatig resulteert in lange, enigszins gekunstelde zinnen, die een goed inzicht geven in de structuur van de Griekse tekst."
(...)
"Zo gezien is het een luxe en een voorrecht dat dit boek in het Nederlands is verschenen."
Riemer Roukema

In: NDB Biblion, 15 mei 2013
"Na zijn publicaties voor vakgenoten in het Engels en Duits biedt Meijering nu deze vertaling voor een breed publiek. Het geleerde en nog steeds actuele betoog kan een gelovige bevestigen in de redelijke gegrondheid van zijn standpunt, maar zal een ongelovige niet kunnen overtuigen, wel boeien. Verzorgde uitgave in gebonden uitvoering met leeslint."
G. Mathijsen osb

In: De Waarheidsvriend, mei 2013
"De twee werken zijn uitstekend vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door dr. E.P. Meijering, die ruimschoots zijn sporen heeft verdiend op het terrein van de Vroege Kerk, en niet het minst als het gaat om de kerkvader Athanasius, op wie hij ooit promoveerde."
P.F. Bouter

In: Katholiek Nieuwsblad, 19 april 2013
"Het werk van de H. Athanasius (+373) is hartige kost. De Kerkvader was een geboren intellectuele vechtjas, maar met de nadruk op intellectueel. Hij beukte met logische argumenten op zijn tegenstanders in. Dankzij Eginhard Meijering, die het geschrift eerder wetenschappelijk bezorgde en het dus door en door kent, hebben we nu deze annoteerde vertaling voor een breder publiek."
Henk Rijkers

In: De nieuwe koers, maart 2013
"Zo'n invloedrijk idee beschreef Athanasius in Over de vleeswording van het Woord, dat een eenheid vormt met zijn Tegen de heidenen, beide uit de vroege vierde eeuw. De twee zijn nu prachtig uitgegeven in het Nederlands en zijn prima toegankelijk. Ze geven een blik op de diepe overtuiging die vormend was voor de vroege kerk: in Christus is God zelf present in onze geschiedenis. De eerste oecumenische geloofsbelijdenis, van Nicea, zou dankzij Athanasius deze sfeer ademen."
Tjerk de Reus