(+31)040 - 304 60 58

Opbouwende toespraken

Boeken

Opbouwende toespraken

Søren Kierkegaard
€ 49,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Vertaling: Hans van Munster
Geheel herzien door Annelies van Hees, Udo Doedens & Pieter Vos
Eindredactie en nawoord: Udo Doedens & Pieter Vos

Verschenen in de serie: Søren Kierkegaard Werken

Naast bekende werken onder diverse pseudoniemen schreef Søren Kierkegaard een reeks Opbouwende toespraken. In deze teksten mediteert hij over uiteenlopende religieuze thema's zoals verwondering, hoop, liefde, geduld, berouw en dood. Daarbij staat steeds de verhouding van de afzonderlijke mens tot God centraal.
Kierkegaards opbouwende werk werd lang veronachtzaamd en veelal beschouwd als een interessant maar facultatief supplement bij de pseudonieme geschriften. Ten onrechte, want wie ze leest wordt er niet alleen in de beste zin van het woord persoonlijk door opgebouwd, maar vindt er ook filosofische inzichten die de thematiek in de pseudonieme werken verdiepen en aanvullen. De opbouwende toespraken hebben bovendien een eigen literair-religieuze zeggingskracht die ze tot een hoogtepunt maken in de devotionele literatuur.
     Tot nu toe zijn de opbouwende toespraken in het Nederlandse taalgebied veelal onbekend gebleven. De franciscaan Hans van Munster (1925-2008) heeft waardevolle vertalingen nagelaten van alle opbouwende toespraken, die voor deze uitgave geheel herzien zijn. Deze band bevat de toespraken uit de eerste jaren van Kierkegaards schrijverschap, de periode 1843 tot en met 1845.

Opbouwende toespraken is het achtste deel in de reeks Kierkegaard Werken. Het boek kwam tot stand in samenwerking met de 'Redactieraad Kierkegaard Werken' en de Søren Kierkegaard Skrifter (uitgegeven door het 'Søren Kierkegaard Centre' te Kopenhagen).

Specificaties

ISBN
9789055739769
Oorsponkelijke titel
To opbyggelige Taler
Auteur(s)
Vertaler(s)
Redacteur(en)
Omvang
624 pagina's
Uitvoering
Gebonden uitgave
Verschijningsdatum
13 December 2011
Verschenen in de serie

Recensies

In: Ecclesia, oktober 2015
"
Het spreekt vanzelf, dat wij Kierkegaards Opbouwende Toespraken, als juist voor onze tijd hoogst actueel, nadrukkelijk ter lezing – en hèrlezing – aanbevelen."
dr. J.G. Barnhoorn

Op: http://www.boekhandelwesterhof.nl/site/jenno-sijtsma/opbouwende-toespraken-van-soren-kierkegaard/
"Kierkegaards opbouwende toespraken zijn lang veronachtzaamd, zo lezen we en ze werden veelal beschouwd als een interessant maar facultatief supplement bij de bekende werken onder diverse pseudoniemen. Maar het tegendeel is waar, zo verzeker ik u, nu ik uren en uren in dit boek heb gelezen."
(...)
"Toch, hoe groots van inzicht en denkkracht, soms is het betoog verre van eenvoudig en dat heeft ook te maken met de soms wel erg lange zinnen. Maar in en door alle betogen heen wil Kierkegaard de lezer oproepen ernst te maken met zichzelf, zelfs de strijd met zichzelf aan te gaan en dat met betrekking tot het geloven en de christelijke geloofshouding. "
Jenno Sijtsma

In: Vox Voetianorum, juni 2012
"Dit boek verdient een warme aanbeveling. Voor hen die, hetzij in meer of mindere mate, bekend zijn met Kierkegaard is dit boek een waardevolle aanvulling. Zeker omdat de religieuze toespraken, een belangrijk deel van zijn werk, nu voor de eerste keer integraal in het Nederlands verschijnen. De uitstekend verzorgde editie maakt het nauwelijks mogelijk deze uitgave te negeren. Ook als kennismaking met Kierkegaard is dit boek zeer geschikt."
Helmert-Jan van Maanen

In: Sophie, jrg.2 nr.3, juni 2012
"Kierkegaards religieuze redevoeringen behoren tot de scherpzinnigste analyses van het menselijk bestaan in het licht van de eeuwige bestemming van de mens."
(...)
"Lezing van deze toespraken vergt veel discipline, gezien de rijkdom aan ideeën en psychologische inzichten in het dagelijks leven waarvan deze toespraken getuigen."
Klaas van der Zwaag

In: NBD Biblion, 29 februari 2012
"Pieter Vos schreef een uitgebreid nawoord dat veel verheldert en de lezer gevoelig maakt voor de complexe onderlinge structuur van de toespraken en de verhouding tot Kierkegaards filosofische werken. Ofschoon Kierkegaard lastig blijft, is de vertaling subliem in modern Nederlands; de lezer voelt zich met het informele 'je' direct aangesproken. Met uitgebreid notenapparaat en index. Verzorgende uitgave in gebonden uitvoerig met leeslint." 
Dr. Taede A. Smedes

In: Benedictijns Tijdschrift, nr.1 2012
"De editie is voorbeeldig verzorgd: naast een apparaat en anderhalf duizend verklarende noten, bevat het boekwerk een zeer welkom register van 17 kolommen op zaken en personen."
Frans Berkelmans