(+31)040 - 304 60 58

Paulus

Kijken in Uw lezend gezicht

Boeken

Paulus

Kijken in Uw lezend gezicht

Charles Vergeer
€ 27,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

'Vijfmaal kreeg ik van de joden de veertig-min-één; driemaal ben ik met de roede gegeseld, éénmaal gestenigd; driemaal heb ik schipbreuk geleden (...) altijd op reis, gevaren van rivieren, van rovers, gevaren van de kant van mijn eigen volk en van de heidenen.' Wie is die man die aan de oorsprong stond van het christendom?
Eerst worden de brieven van Paulus gelezen met een zorgvuldigheid die tal van redactionele ingrepen en bewerkingen bloot legt.  Teksten als de flarden van afgescheurd behang, waarmee we zicht krijgen op de verschillende lagen en flarden. Wat Vergeer meesterlijk doet is weken en tasten, kijken achter de kieren en scheuren van de teksten.
Daarna worden de standpunten van Paulus aangaande de opstanding uit de dood, de Zoon van God en zijn rede te Athene zorgvuldig gelezen. In een derde deel wordt de discussie aangegaan met enkele grote kenners van de leer van Paulus. Tenslotte wordt de vermeende brief aan de Romeinen besproken en ingegaan op het proces tegen Paulus en diens graf te Rome.
Een fascinerende studie die breekt met tal van traditionele opvattingen en ruimte schept voor radicaal nieuwe inzichten.

Inhoud
Met het zwaard    7
I     Tekst
1.    De koning komt    13
2.     Paulus aan de Galaten    33
3.    De brieven naar Corinthe 1    53
4.    De brieven naar Corinthe II    69
5.    De brieven naar Corinthe III    85
6.    Aan de gemeente te Thessaloniki    102
7.    Aan de gemeente te Philippi    112
8.    Andermaal aan de gemeente te Philippi    124
9.    Philemon    134
10.  Terug naar de Galaten    140
    - Vita Pauli
II     Tijd
11.  Op de huid gezeten    153
12.  Een lied    163
13.  De opwekking uit de doden    172
14.  Voor de Areopaag    196
III Lezer
15.  Mannen van Athene    221
16.  Handelingen herhalen    229
17.  Handelingen herlezen    257
18.  Handelingen hernomen    273
IV   Context
19.  Aan de Romeinen    303
20.  Aan 'hen die daar zijn, die geloven'    319
21.  Met het zwaard    337
Noten    349

Specificaties

ISBN
9789460360527
Auteur(s)
Omvang
360 pagina's
Uitvoering
Paperback
Verschijningsdatum
01 September 2012

Recensies

In: De Civitate, jrg. 63, nr. 2, december 2012
"In alles is te merken dat hij thuis is in de Grieks-Romeinse Oudheid. Als classicus stelt hij ook andere vragen dan theologen en komt dan tot verrassende conclusies."
(...)
"Vergeer schrijft alsof hij in gesprek is met zijn lezer. Dat leest prettig, maar levert soms ook wat problematische zinsconstructies op. En een klein aantal spelfouten weegt niet op tegen de over het algemeen verzorgde indruk die het boek maakt."
Arco den Heijer

In: Benedictijns Tijdschrift, nr. 4, 2012
"Wie uit is op sensationele hypotheses kan bij Charles Vergeer terecht."
Frans Berkelmans

In: NBD Biblion, 15 november 2012
"Met de hem kenmerkende grondige aanpak en zijn grote kennis van zaken slaagt Vergeer erin een verrassend beeld te schetsen van Paulus en zijn idee├źn. Hoewel de studie gedetailleerd is en enige kennis van het Grieks van pas komt, is het een toegankelijk boek, zwart-witafbeeldingen en een kort notenapparaat."
J. Windmeijer

In: Sneinspetiele, 3 november 2012
"Een gloednieuw boek is Paulus. Kijkend in uw lezend gezicht (Damon, 2012) van de filosoof Charles Vergeer. Daarin wordt een wijsgerige en originele kijk op Paulus ontwikkeld die niet alleen berust op bronnenonderzoek, maar ook op eigen hypotheses van de auteur."
Tjerk de Reus

In: NRC/Handelsblad
"een boek dat zelfs de specialisten in de Griekse filosofie tot nadenken zal stemmen, en misschien zelfs tot verwondering."
Paul Claes

In: Filosofie
"De auteur getuigt van een grote eruditie. Zijn kennis van de besproken auteurs gaat terug op de bronnen zelf. Bovendien wordt veelvuldig verwezen naar moderne en hedendaagse filosofen."
Prof. Dr. Samuel IJsseling

In: Volzin, september 2012
"Vergeer, docent filosofie en ethiek aan de Fontys Hogescholen in Eindhoven en kenner van de klassieke Oudheid biedt niet alleen een portret van de man die als grondlegger van het christendom wordt gezien. Hij biedt ook een uitvoerige en nauwkeurige analyse van de bijbelse geschriften die aan Paulus worden toegeschreven. Een fascinerende studie, zeker voor wie niet lijden onder hun 'paulijnse opvoeding'."
Jvh