(+31)040 - 304 60 58

Het leven van Augustinus

Biografie uit de vijfde eeuw, met een lijst van al zijn werken

Boeken

Het leven van Augustinus

Biografie uit de vijfde eeuw, met een lijst van al zijn werken

Possidius van Calama
€ 19,90

Op voorraad
Direct leverbaar uit voorraad

Product omschrijving

Ingeleid door Paul van Geest 
Vertaald en van aantekeningen voorzien door Vincent Hunink 

In zijn lange leven heeft Aurelius Augustinus (354-430) bijzonder veel geschreven. Maar er is ook één boekje uit de Oudheid aan hem gewijd. Zijn vriend en leerling en later collega-bisschop Possidius van Calama (370-ca. 440) schreef een biografie van hem. Niet een biografie in de moderne zin van het woord. Eerder een getuigenis, een monument, ter herinnering aan de grote kerkvader.

Possidius typeert Augustinus als geducht bestrijder van ketters en als wijze vader van zijn leefgemeenschap. En vooral als iemand die zelf probeerde te leven volgens de hoogstaande principes die hij anderen voorhield. Daarbij geeft de biograaf veel details over Augustinus’ leven. Bijvoorbeeld over zijn kleding of zijn omgang met bezoekers. Zo rijst uit Het leven van Augustinus een levendig en soms verrassend beeld op van Augustinus’ boeiende persoonlijkheid.

In deze nieuwe Nederlandse vertaling van Vincent Hunink is voor het eerst ook Possidius’ appendix opgenomen: een volledige lijst van Augustinus’ geschriften zoals hij die kende. Een document van onschatbare waarde. Het boek wordt ingeleid door Paul van Geest. 

 

Specificaties

ISBN
9789463400220
Auteur(s)
Vertaler(s)
Omvang
192 pagina's
Uitvoering
Paperback
Verschijningsdatum
31 Oktober 2016
Verschenen in de serie

Recensies

In: Sofie, nr 2 2017
"Het is boeiend om over het leven van deze grote kerkvader te lezen. Interessant is Possidius' beschrijving van de kerkdienst in Hippo waar Augustinus, die ervoor gekozen had om als asceet, zonder maatschappelijke verantwoordelijkheid door het leven te gaan, bij de kladden gegrepen en naar voren geduwd werd om hem door de bisschop als priester te laten benoemen.
De bijgevoegde voetnoten geven een heldere aanvulling waar genoemde gebeurtenissen terug te vinden zijn in Augustinus' eigen werken. (...)
Het boek is boeiend te lezen als aanvulling op de Belijdenissen."
Pieter de Boer

In Ecclesia: 22 september 2018:
"En zo rijst uit het boek een levendig en soms verrassend document van onschatbare waarde voor ons op. Een document waaruit blijkt, dat Possidius,  ondanks enkele feitelijke onjuistheden in zijn tekst, in grote lijnen een betrouwbare ooggetuige is geweest."
J.G. Barnhoorn, Nunspeet

In: NBD Biblion, 1 februari 2017
"Paul van Geest (1964), hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie (KUB) en bijzonder hoogleraar Augustijnse studies (VU), geeft in zijn inleiding, die met een literatuurlijst bijna een derde van het boek beslaat, een grondige analyse van Possidius' biografie van de kerkvader Augustinus (354-430). Hij plaatst die goed in zijn tijd, gaat in op het ontstaan ervan en de latere receptie. Dan volgt een mooie, soepele vertaling van de hand van Vincent Hunink (1962), universitair docent Latijn en Vroegchristelijk Latijn (RU Nijmegen). Bisschop Possidius van Calama (370-440) vertelt het verhaal van Augustinus vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood en begrafenis, met veel aandacht voor de theologische debatten van zijn tijd. Het bijzondere is dat hij als vriend en leerling Augustinus van zeer nabij heeft meegemaakt. Voor het eerst is ook Possidius' appendix opgenomen: een volledige lijst van Augustinus' geschriften zoals hij die kende. Het boek is geschikt voor eenieder die zich verdiepen wil in het leven van de vroege kerk en in dat van Augustinus. Bevat voetnoten en een register op bijbelplaatsen."
J. Windmeijer